Verkenning waterstof backbone IPKW: op de toekomst voorbereid!

Waterstof wordt gezien als een onmisbare schakel in de energietransitie en is daarom niet meer weg te denken in de energiemix van de toekomst. Hoe waterstof zal worden ingezet en op welke schaal is echter nog een cruciaal vraagstuk. Daarom zien we nog een sterke ontwikkeling van veel verschillende waterstof toepassingen voor de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.

De ontbrekende schakel voor deze ontwikkeling is de 24/7 beschikbaarheid van waterstof in een toegankelijke distributieleiding (β€˜backbone’) voor de uitvoering van innovatieprojecten, pilots en demo’s. Ook voor het opschalen van marktrijpe producten is dit cruciaal, omdat het gebruik van waterstof over de weg via β€˜tube trailers’ niet kosteneffectief is. Bovendien onderscheidt een dergelijke distributieleiding zich ten opzichte van de waterstofleidingen in de grote chemische clusters (Eemshaven, Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, Chemelot) waar waterstof als grondstof wordt ingezet en ten opzichte van infrastructuur die er is voor fundamenteler onderzoek van lage TRL niveaus.

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is de thuisbasis voor maakbedrijven in onder andere de elektrochemie, die nationaal en internationaal toonaangevend zijn in de waterstoftechnologie, waarbij de afgelopen jaren tientallen miljoenen geΓ―nvesteerd is in de productie- en testfaciliteiten op het gebied van elektrolyse, brandstofcelsystemen en opslagtechnologie.

IPKW is daardoor goed gepositioneerd om deze ontbrekende schakel in te vullen door een toegankelijke waterstof distributieleiding te faciliteren die bestaande producenten en gebruikers op het terrein, zoals Hygear, Nedstack, Hyet, HyMove, Elestor en het HANwaterstoflab als shared facility vanuit Connectr, aan elkaar kan verbinden. Voor Nedstack brengt dit bijvoorbeeld de ambitie een stap dichterbij om uit te groeien tot Fuel Cell Giga Factory. Bovendien biedt dit gelegenheid voor nieuwe partijen om hier flexibel op aan te sluiten en daarmee onderdeel te worden van het ecosysteem dat Connectr en Kiemt ondersteunen bij het aanjagen van energie sleuteltechnologieΓ«n.

Hiermee ontstaat een aantrekkelijke testomgeving voor β€˜fieldtests’ van op waterstof gebaseerde systemen. Dit kan variΓ«ren van waterstof cv-ketels voor de gebouwde omgeving, zwaar vervoer tot integrale Power2Power installaties voor mobiele of stationaire toepassingen. Ook biedt dit kansen voor Veolia als utiliteit operator van het energiesysteem op IPKW om ervaring op te doen met de aanleg en het beheer van waterstof netwerken in de energiemix.

Met dit doel voor ogen slaan IPKW, HyGear, Nedstack, Veolia, Connectr en Kiemt de handen ineen om de business case en randvoorwaarden van een waterstof distributieleiding te verkennen en uit te werken tot een plan voor realisatie. Daarmee wordt de eerste stap gezet voor het maximaal bedienen van het maatschappelijk vraagstuk over waterstof als onderdeel van de energiemix en zijn we op de toekomst voorbereid!

 

 

Overzichtsafbeelding/kaart van eerste tracΓ© waterstof distributieleiding
Overzicht van een indicatief, eerste tracΓ© voor de waterstof distributieleiding.

BESE-products wint de Jan Terlouw Innovatieprijs 2020

BESE-products wint met de door hen ontwikkelde BESE-elements de Jan Terlouw Innovatieprijs van 2020.Β  Tijdens het online netwerk event The Future of Us op 11 september werd uit de drie genomineerden de winnaar bekend gemaakt. Het biologisch afbreekbare 3-D systeem dat helpt ecosystemen te herstellen, BESE-elements, kwam als winnaar uit de bus. Jan Terlouw reikte zelf de prijs uit aan Karin Didderen, mariene bioloog en onderzoeker bij BESE products. β€œZo mooi om te zien dat er zoveel projecten zijn die de moeite waard zijn. De mensen die het probleem zien en de wegen bewandelen om het anders te doen. De winnaar achter deze innovatie heeft een duidelijke verbinding met de regio maar kan ook wereldwijd het verschil maken en een team met veel inhoudelijke expertise.Β  De innovatie is volledig circulair en breed toepasbaar”, aldus Jan Terlouw.

BESE-products wint met de Jan Terlouw Innovatieprijs 2020 tevens een cheque van 10.000 euro. β€œWat een eer om deze prijs in ontvangst te mogen nemen van Jan Terlouw en wat fijn om hier te mogen staan”, zegt Karin Didderen trots. Stichting Kiemt reikte tijdens The Future of Us- Goes Digital deze prijs voor de tiende keer uit. De prijs heeft als doel innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland te stimuleren. Met de prijs, waaronder € 10.000 euro en ruime media-aandacht, geeft Kiemt de winnaar een extra stimulans doordat de innovatie in de spotlights wordt gezet.

BESE-elements sprong eruit vanwege het detailniveau waarin de ideeΓ«n van BESE-products zijn uitgewerkt en de relatief eenvoudige toepassing ervan. Zo is het systeem vervaardigd uit het biologisch afbreekbare aardappelzetmeel en kan de driedimensionale structuur onder andere worden ingezet om ecosystemen te herstellen (denk aan schelpdierriffen, mangroven, zeegras, kwelders of wetlands), kusten en oevers te beschermen, water te zuiveren of aquacultuur te verbeteren. Op zichzelf natuurvriendelijk en uiterst effectief dus.

Ambitieprijs 2020
Naast de hoofdprijs reikte de jury onder voorzitterschap van Jan Terlouw ook de Ambitieprijs uit. Uit de genomineerden (XINTCglobal, AeroCount en Waste Works) koos de jury voor het fijnstofdetectiesysteem van Aerocount. De ambitieprijs omvat 5.000 euro aan prijzengeld en 5 dagen advies/ondersteuning door Kiemt.

The Future of Us goes digital
De uitreiking vormde tevens de afsluiting van het digitale netwerkevent The Future of US. Vorig jaar organiseerden Stichting Kiemt, Industriepark Kleefse Waard (IPKW) met vele partners, de eerste succesvolle editie van dit evenement waarin innovatief Oost-Nederland elkaar ontmoet en de nieuwste ontwikkelingen een podium krijgen. Vanwege de bijzondere omstandigheden die het COVID virus met zich mee brengt, besloten de samenwerkende partijen dit jaar alles digitaal te doen. Via een livestream konden deelnemers netwerken en genieten van een uitgebreid programma met onder andere Jan Douwe Kroeske, Jan Terlouw en Ruud Koornstra.

Over Kiemt
Kiemt werkt aan een toekomstbestendige economie in Oost Nederland door de energietransitie en de circulaire economie te versnellen. Dit doet Kiemt samen met een uitgebreid netwerk bestaande uit het bedrijfsleven in Oost-Nederland, lokale overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Sprong met waterstof gepland voor startup XINTCglobal

XINTCglobal wordt door Kiemt ondersteund in het programma Innovatiemotor. Dit programma biedt ondersteuning o.a. in business development, het zoeken naar financiering en het verbinden van partijen binnen en buiten het netwerk van Kiemt. XINTCglobal staat op het punt om de volgende stap te maken.

Starter XINTCglobal is actief in het ontwikkelen, produceren en vermarkten van modulaire alkaline elektrolysers (AEL). Dit doen ze om waterstofgas te produceren voor toepassing in de gebouwde omgeving, transport en industrie. Deze elektrolyser positioneert XINTCglobal in het middensegment (500kW – 20+MW) van de snel groeiende mondiale B2B markt van waterstoftechnologie. De onderliggende technologie van de elektrolyser is geoctrooieerd. Door een slim ontwerp zijn de gasmodules in lijn te assembleren en blijven de productiekosten laag, mede geholpen door de afwezigheid van edele metalen.

Juist, maar hoe werkt het dan? Wilko van Kampen, CEO van XINTCglobal legt uit: β€œ De omzetting van water in H2 en O2 in de AEL gebeurt met een zeer gunstige energieconversie en met een variabele uitvoerdruk tot 30bar. Het innovatieve concept is opgebouwd uit koppelbare gas- en vloeistofdichte gasmodules. Alle systeemcomponenten zijn gestandaardiseerd en modulair. De hoge intrinsieke veiligheid maakt de elektrolyser geschikt voor toepassing in de gebouwde omgeving.”

De voorloper van het model is opgericht door Peter van Dongen. In zijn vooruitziende blik heeft hij in 2012 de basis gelegd voor de ontwikkeling van efficiΓ«nte alkaline elektrolyser met lange levensduur. XINTCglobal heeft de ambitie om zich binnen 10 jaar van een startup naar scale-up te ontwikkelen en vervolgens tot een toonaangevende multinationale speler. De dagelijkse leiding is in handen van Wilko van Kampen (CEO) en Ron van Dongen (Director R&D).

Demomodel
β€œZodra de weersomstandigheden het toelaten zal de installatie waterstof produceren en bijmengen aan het bestaande aardgasgestookte cv-systeem”, vertelt Wilko. XINTCglobal heeft een demo-installatie gebouwd en geplaatst in één van de gemeentelijke gebouwen op het voormalige Zwitsal-terrein in Apeldoorn en daar is enorm veel belangstelling voor: β€œEr zijn veel misvattingen over waterstof en sommigen hebben ronduit aarzeling om waterstoftechnologie toe te laten in de gebouwde omgeving. Anderzijds is er ook veel interesse in waterstof als groene energiedrager. Sinds de demo-installatie operationeel is, komen de aanvragen voor een kennismaking binnen. Wij zijn daar bijzonder content mee, omdat we graag uitleg geven aan alle mogelijke stakeholders, zoals huizenbezitters, investeerders en omgevingsdiensten over de technische en commerciΓ«le reikwijdte van waterstof”, legt Wilko uit.

Innovatiemotor
XINTCglobal wil haar technische activiteiten op korte termijn opschalen om binnen 24 tot 28 maanden tot een marktrijp product te komen. Naast het aantrekken van enkele gekwalificeerde technici, uitbreiding van de testfaciliteit en het versnellen van prototyping, zullen ze parallel daaraan werken aan het ontwerp en inrichting van een seriematig productieproces. Voor de realisering van deze ambitie maakt XINTC gebruik van Innovatiemotor bij het zoeken naar geΓ―nteresseerde investeerders.

Neem een kijkje op de website van XINTCglobal en mocht je interesse hebben, neem contact op met Wilko van Kampen (wka@XINTCglobal.com)

Intellectueel Eigendom: drijfveer of vijfde wiel aan de wagen?

AOMB is vanaf het eerste uur participant van Kiemt. Innovatie zit in het DNA van dit bedrijf, dat zich al meer dan 50 jaar bezighoudt met intellectueel eigendom. We nemen je daarom graag even mee om een kijkje in hun keuken te nemen.

Het Algemeen Octrooi en Merken Bureau (AOMB) heeft zijn kantoren in Eindhoven, Arnhem, Rijswijk en Maastricht. Hun uitdaging ligt in het optimaal adviseren van startups en MKB-ers om hun kennis te beschermen.

In een kennisland als Nederland kun je niet om IP heen. Marco Coolen, Senior European patent attorney bij AOMB geeft aan: β€œEen optimale inzet van instrumenten van IP kan helpen om jouw innovatie naar een maximaal rendement te leiden. Een onderdeel daarvan is inzicht in de subsidiemogelijkheden voor de investeringen die gemoeid zijn met IP.”

Is het altijd nodig? Marco wil graag oproepen om met AOMB in gesprek te gaan om vrijblijvend bedrijfsplannen onder de IP loep te nemen: β€œDat hoeft niet te leiden tot een advies dat iets beschermd hoeft te worden. Integendeel. Het kan zelfs betekenen dat je beter geen IP (octrooien, merken of modellen) kunt aanvragen, maar een andere koers moet varen. Je weet dan in ieder geval wat je positie in IP land is.”

Drijfveer of vijfde wiel aan de wagen? Die laatste positie hoeft niet persΓ© een ongelukkige te zijn. Meerijden op een grote markt, die kostenintensief is, kan met een mate van vrijblijvendheid lucratief zijn!

Op de website vind je wat AOMB allemaal doet en neem gerust contact op met een van de specialisten.

Arnhem kan dΓ© energiestad van Nederland worden

β€œDe regio Arnhem heeft de ingrediΓ«nten in huis om maximaal te kunnen profiteren van de vele mogelijkheden die de energietransitie biedt, maar enkel inzetten op technologische innovaties is niet voldoende. Er zal ook een proces innovatie moeten plaatsvinden om als regio het verschil te kunnen maken t.o.v. plaatsen als Rotterdam, Amsterdam, Groningen of Geleen”, aldus Jacob Froling, de drijvende kracht achter Het Nationaal Energietraineeship.

Froling heeft dit tweejarige opleidingsprogramma voor jonge net afgestudeerde HBO’ers en WO-ers in 2019 opgericht. Hij is intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie. Het Nationaal Energietraineeship leidt een hecht netwerk van jonge toptalenten op die integraal samenwerken aan klimaatdoelstellingen en energietransitie.

Volgens Froling is er een intensieve samenwerking noodzakelijk tussen de vele verschillende partijen en disciplines om de transitie te doen slagen: β€œToekomstige managers moeten o.a. over de grens van hun eigen bedrijfsbelang leren kijken. Er zal intensief samengewerkt moeten worden over de hele keten aan een integrale aanpak van deze gemeenschappelijke opgave”.

Als de bij energietransitie betrokken partijen elkaar op alle niveaus vinden, begrijpen, samenwerken en versterken, dan mag je spreken van een integrale aanpak. En dat is het doel van het Nationaal Energietraineeship. Kiemt gelooft in deze aanpak en Directeur Luc Kikkert is om deze reden ambassadeur.

Met het oog op de kansen in de regio Arnhem wil Froling dan ook het netwerk van Kiemt oproepen: β€œDe komende periode wordt een passende werkplek voor onze groep starters gezocht zodat ze in oktober kunnen beginnen aan hun tweejarige opleidingsprogramma. De trainees werken daarnaast minimaal vier dagen per week bij één organisatie. Daarnaast wordt er op dit moment nagedacht over een regionale invulling van het traineeship. De Regionale Energiestrategie (RES) van de gemeenten uit deze regio zal de komende jaren uitgewerkt moeten worden. We willen met ons initiatief daarop aansluiten en alle partijen die hierin een rol spelen actief samenbrengen. Een aantal relevante partijen uit deze regio werken al met ons samen. We willen graag meer leden van Kiemt betrekken en in gesprek gaan over de toegevoegde waarde van het Nationaal Energietraineeship”

Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met Jacob Froling, jfroling@nationaalenergietraineeship.nl; 06-50736350

Tips & tricks van BDO en Vindsubsidies

Voor vele starters en MKB-ers is het subsidie- en financiΓ«le landschap onoverzichtelijk en ingewikkeld. Hoe kom je waarvoor in aanmerking en hoe regel je dat dan? Ook is het vaak onduidelijk wie wat doet en waar je waarvoor moet zijn. Twee van onze participanten nemen ons mee in deze werelden.

Om te beginnen bij Vindsubsidies:
Vindsubsidies heeft al meer dan 20 jaar ervaring met regionale, provinciale, nationale en Europese subsidies. Met een internationaal team van zo’n 70 medewerkers, bestaande uit ervaren researchers, deskundige adviseurs en betrokken accountmanagers, zijn zij ook een van de grootste subsidiebureaus van Nederland. Ruime kennis & expertise in fiscale regelingen zoals WBSO, EIA, MIA, en ander β€˜laaghangend fruit’ evenals in programma’s zoals MIT, EFRO, ESF, Horizon2020, Eurostars, Interreg en LIFE.

Handige tools
De eerste handige tool die Vindsubsidies biedt, heet Subsidiecheck. Kosteloos zoekt Vindsubsidies uit of je in aanmerking komt voor een subsidie en geeft je inzicht in de mogelijkheden op subsidiegebied. De tweede tool heet Grantmanager. Deze gratis online tool geeft je overzicht in alle eigen projectgegevens en -documenten en de status ervan.

Hands-on voorbeeld
Zo heeft Vindsubsidies Twence geholpen bij hun subsidieaanvraag. Twence is een regionale producent van duurzame energie en grondstoffen uit onder andere huishoudelijk restafval. De afvalsector, waarvan Twence deel uitmaakt, heeft in het regeerakkoord een taakstelling gekregen voor 2 Mton CO2-reductie per jaar. Omdat zij een leidende positie willen innemen in de ontwikkeling van grootschalige CO2-benutting, wat past binnen hun kernstrategie, hebben zij al concrete ervaring opgedaan met een CCU* pilot, 3 kton/jaar afvang en gebruik van CO2 ten behoeve van de productie van natriumbicarbonaat.Β  Vindsubsidies heeft Twence geholpen bij het opstellen en tijdig indienen van twee aanvragen. Dit heeft voor Twence en haar partners geresulteerd in circa €1 miljoen subsidie.

* CCU pilot staat voor Carbon Capture Utilization ofwel koolstofafvang en gebruik

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van Vindsubsidies

En dan BDO:
BDO heeft in totaal bijna 74.000 specialisten op het gebied van audits, jaarrekeningcontroles, belastingzaken en bedrijfsfinanciΓ«n in dienst. BDO heeft meer dan 1.500 vestigingen in ruimΒ 162 landen. Hun expertise ligt vooral in het samen aan de slag gaan met de ondernemer om de uitdagingen waar hij of zij voor staat onder de loep te nemen en te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Dit kan op allerlei vlakken, zoals strategie en doelstellingen, financiΓ«le positie maar ook bij innovaties en digitale transformaties.

De glazen bol
Juist deze crisisperiode ziet BDO als een enorme kans. Het versterken van innovatiekracht in crisistijd, het benutten van arbeidspotentieel en financiΓ«le stimuleringsmaatregelen in je voordeel laten werken, is waar ondernemers zich nu moeten richten volgens de experts van BDO. Zo blijken thema’s als digitalisering, innovatie en opleidingen voor medewerkers dΓ© ingrediΓ«nten voor een winnende strategie. Dat zijn geen thema’s die hoog op de agenda staan van de bedrijven die financieel nu het hardst worden geraakt. Daar is volgens BDO de uitdaging vooral om de continuΓ―teit te waarborgen. Toch zien de experts dat het juist nu belangrijk is om niet alleen in het bedrijf maar vooral aan het bedrijf te werken. Want de ondernemers, die het heft in eigen handen nemen en meer bezig zijn met de dag van morgen dan met de dag van vandaag, zullen beter in staat zijn om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en hun medewerkers daarin mee te krijgen.

Versoepeling regelingenΒ 
Handige tip van BDO is om te kijken naar je eigen innovatieagenda. Per 24 april 2020 is de WBSO-regeling versoepeld*. Hierdoor kan de periode van reeds afgegeven WBSO-beschikkingen worden ingekort. Het is daarmee mogelijk geworden om vanaf mei 2020 een nieuwe WBSO-aanvraag in te dienen, waarin nieuwe of gewijzigde innovatiewerkzaamheden kunnen worden opgenomen.

Innovatiebox
De experts van BDO wijzen ook nog op de Innovatiebox. Deze box biedt de mogelijkheid om het tarief te verlagen van de vennootschapsbelasting die een onderneming betaalt over de winst die voortkomt uit innovatie. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, betekent dit dat innovatieve opbrengsten tegen maximaal 7 procent vennootschapsbelasting worden belast. Juist de combinatie van beide regelingen is aantrekkelijk. Eerst helpt de WBSO om de (loon)kosten te verlagen. Daarna helpt de Innovatiebox via een belastingkorting om het resultaat structureel te verhogen. Op die manier blijft er meer liquiditeit beschikbaar voor de onderneming.

Benieuwd? Kijk voor meer informatie over de WBSO en Innovatiebox-services van BDO, klik hier.

* De WBSO is een fiscaal voordeel voor technisch onderzoek en technische innovatie op producten, productieprocessen of software. Dankzij deze regeling kunnen ondernemers korting krijgen op de loonbelasting voor de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor zover deze dienstbaar en toerekenbaar zijn aan de R&D-activiteiten, innoveren dus.

Early Morning Talk van 30 juni gemist? Kijk hier terug, ook voor de Q&A

Dinsdag zijn we de dag gestart met een inhoudelijke talkshow bij je ontbijt vanaf je eigen keukentafel. Onze directeur Luc Kikkert ging in gesprek met Christianne van der Wal, gedeputeerde van Provincie Gelderland, Wouter van der Burg, kwartiermaker van het Innovatielab, Wim de Goei, managing director van Presikhaaf Schoolmeubelen en Jaap Stelwagen, founder Refugee Company. Zij namen ons mee in het thema: β€œWat doen overheden en bedrijven om de covid-19 crisis op een positieve manier om te buigen naar een duurzame toekomst?”

Kortom, het was een mooi begin van de dag boordevol interessante ingrediΓ«nten.

Heb je de uitzending gemist? Je kunt via deze link terugkijken.

De vragen die niet zijn behandeld tijdens de uitzending hebben we hier nog even voor je op een rijtje gezet.

Vragen aan Wouter van der Burg van CONNECTR

V: Sluit het lab ook aan bij de ontwikkeling van het waterstofhuisΒ  in Apeldoorn?
A:Β  Kiemt is zowel betrokken bij het CONNECTRΒ  als het waterstofhuis in Apeldoorn. De insteek is dat de verschillende initiatieven eigen niche bedienen. Het gezamenlijk doel is een sterk innovatief netwerk in Oost- Nederland

V:Β  Zijn studenten nu al betrokken bij CONNECTR?
A:Β  Bij de lancering van CONNECTR heeft de HAN de leerervaringen uit O-zone aangeboden aan de gedeputeerde Christianne van der Wal. Onder O-zone werkt de HAN nu al in 3 hybride leeromgevingen op IPKW. CONNECTR is de doorontwikkeling van die labs.Β 

V:Β  Wat is het verschil met het al bestaande powerlab?
A: Β  Powerlab was een van de voorlopers van CONNECTR en wordt daar nu onderdeel van. Β Leerervaring uit het powerlab worden nu gebruikt in de ontwikkeling van CONNECTR.

Vraag aan gedeputeerde Christianne van der Wal

V: Is er ergens een link naar de tender mbt ketenprojecten die Christianne noemde?
A:Β  De link is er nog niet. Hou vooral de site en social media kanalen van de provincie Gelderland in de gaten.Β 

Vraag aan Wim de Goei van Presikhaaf schoolmeubelen

V: Β  Wordt er ook gekeken naar nieuwe manier van afval verwerken, geen productie van CO2, fijnstof en stank?
A:Β  Presikhaaf Schoolmeubelen is ISO 9001, 45001 en 14001 gecertificeerd. We gebruiken duurzame (o.a. FSC/PEFC hout) en goed te recyclen grondstoffen (bijvoorbeeld staal en polypropyleen). We hebben trede 3 van de CO2 prestatieladder behaald en streven naar meer en beter. Nieuwe producten worden circulair ontwikkeld en we maken dit meetbaar door middel van het Circulair Design Framework dat in samenwerking met TNO werd ontwikkeld.

We hebben in 2019 geΓ―nvesteerd in onze spuitstraat (poedercoater), waardoor deze minder energie en chemicaliΓ«n in de wasstraat verbruikt. We hebben het luchtbehandelingssysteem in kantoren en de fabriek aangepast hetgeen een positief effect had op de productie van fijnstof. We gebruiken stadswarmte voor de verwarming en gas voor de ovens van onze spuitstraat. De verlichting in onze fabriek en in kantoor is LED.

Wij organiseren de retourstroom gebruikt meubilair voor onze klanten. We schenken dit meubilair aan liefdadigheidsinstellingen, demonteren het en voeren het gescheiden af, of refurbishen, of renewen het wanneer het meubilair hier niet geschikt voor is. We leasen ook meubilair waarmee we de cirkel rond kunnen maken.

Onze verhuizer rijdt met relatief nieuwe vrachtwagens die minimaal emissieklasse Euro 5, of hoger motoren hebben. Wij zijn een ontwikkeling gestart om meubels compact gestapeld, of β€˜flatpacked’ te vervoeren. Β Β Β Β 

 

Overschot textiel: Heb jij de oplossing?

OPROEP! Kun je meehelpen om een eindmarkt te vinden voor het overschot textiel? Veel mensen hebben flink huishouden gedaan tijdens deze Corona-crisis in hun kledingkasten. Gevolg is dat er 25-30% meer kleding is ingezameld en er een overschot is ontstaan van textiel, die inzamelpunten niet kwijt kunnen.

Hier hebben we een oplossing voor nodig. Denk je mee? Lees hier meer over dit project, de achtergrond en hoe je je oplossing kunt indienen.

De duurzaamste kerk ter wereld

Dat is de ambitie van Stichting Eusebius Arnhem.Β  Op de informele ‘CLUB van 75 borrel’ vertelt de Stichting, partner van Kiemt, je alles over hun doelen en hoe ze deze willen bereiken: laat je verrassen!

Programma dinsdag 19 november:
17.00 uur – 17.30 uur inloop met borrel
17.30 uur – 18.00 uur Cathelijne Bouwkamp (wethouder gemeente Arnhem), Sigrid Helbig (directeur The Economic Board), Dick Breteler (COO, Co-founder Hymatters), Peter Koelewijn (bouwmeester Eusebius), Meike Verhagen (directeur Eusebius) gaan in gesprek met moderator Edwin Verdurmen
18.00 uur – 19.00 uur borrel en mogelijkheid tot inschrijven CLUB van 75

Hier vind je meer informatie en kan jij je aanmelden.

CLUB van 75 borrel
19 nov. 2019 17:00 – 19:00
Stichting Eusebius Arnhem
Kerkplein 1 β€’ 6811 EB ARNHEM
06 29 090 19

GPX, Γ©cht groene stroom uit je stopcontact

Op zijn laatste werkdag bij de Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem, oftewel het internationaal bekende adviesbureau KEMA, kreeg in 1999 Egbert Bouwhuis een groen stopcontactje mee als β€˜prototype’. Een beter afscheidscadeau kon hij zich niet wensen want Egbert zet zich sinds jaar en dag in voor Γ©cht groene stroom uit dat grijze stopcontact thuis.

KEMA richtte zich als internationaal adviesbureau op de internationale handel in stroom. Stroom is een abstract product, het is niet tastbaar. Hoe onderscheid je nu stroom, opgewekt door duurzame energiebronnen als zonnepanelen of windmolens, van grijze energie?

Leveranciers kopen certificaten die garant staan voor de afkomst van energie. Certificaten van groene energie vormen een garantie dat deze energie daadwerkelijk door die ene windmolen is opgewekt. Het aantal groene certificaten dat de leveranciers inkopen, komt overeen met de hoeveelheid energie die ze leveren aan het netwerk waaruit de energie komt die wij in ons huishouden gebruiken. Zo kiest de eindgebruiker momenteel voor groene stroom. Een mooi systeem maar door de grijze energie die tevens aan het energienetwerk wordt toegevoegd, is de stroom uit het stopcontact van de consument niet Γ©cht groen.

Samen met Hugo SchΓΆnbeck maakte Egbert Bouwhuis een ‘GPX-tussenstekker’ waarmee de twee techneuten zich niet richten op de grote leveranciers en de certificaten maar op de eindgebruiker: de consument. Zo zorgden ze ervoor dat de elektriciteit uit het stopcontact daadwerkelijk groen is. Met de tussenstekker koppelt GPX digitaal het opwekken van energie aan het gebruik ervan. Een technische uitdaging in ons energievoorzieningssysteem dat is ingericht op een neutraal netwerk waar alle leveranciers aan leveren en alle particulieren en bedrijven op aangesloten zijn. De toepassing van GPX is het best uit te leggen aan de hand van een pre-pilot waar de mannen op dit moment mee bezig zijn.

In de Arnhemse wijk het Spijkerkwartier leveren de zonnepanelen van Wijkcentrum De Lommerd maximaal 35 kilowatt. Iets verderop in het Spijkerkwartier vind je DAZO, een broedplaats waar mooie initiatieven ontstaan zoals Spijkerzwam: op oud koffiedik planten de ondernemers oesterzwammen waar je heerlijke gerechten mee kan maken. De energie die Spijkerzwam hiervoor nodig heeft, halen ze met behulp van GPX uit de zonnepanelen van De Lommerd. Via een slimme meter wordt de data hiervan in beeld gebracht. Op een display zie je precies hoe het met de stroomopwekking zit en hoeveel gebruik daar tegenover staat. Middels een app kan je de display overal bekijken. Ondanks dat de stroomopwekker aan het algemene netwerk levert, zorgt de slimme meter ervoor dat de opgewekte energie door De Lommerd gelijk is aan wat DAZO gebruikt. GPX maakt de technische koppeling met de eindgebruiker in plaats van certificaten van De Lommerd te kopen en die op de grote hoop te gooien. De directe digitale koppeling is gelegd.

Nu fluctueert de opwekking van groene energie behoorlijk waardoor de productie niet gelijk loopt aan het gebruik. Dankzij de directe koppeling is de eindgebruiker, DAZO in dit geval, zich zeer bewust van haar eigen gebruik en van de oorsprong van energie. Daarnaast werkt GPX samen met Kiemt die het bedrijf koppelde aan bedrijven als Elestor en Dr. Ten; ontwikkelaars van duurzame batterijen die groene energie kunnen opslaan.

Kortom: een mooie, concrete oplossing die de energietransitie een stuk verder kan brengen. Binnen het Kiemt netwerk zetten GPX, Elestor, Dr. Ten, Saxion Hogeschool, Hogeschool Zuyd en twee Duitse partners uit Essen en MΓΌnchen Gladbach samen met 23 andere Duitse en Nederlandse MKB’ers, kennisinstellingen en onderzoekinstellingen zich in om die energietransitie te versnellen. Dit doen ze binnen het Cleantech Energy Crossing project. Naast het versnellen van de energietransitie middels productinnovaties zoals hierboven beschreven, werken zij aan de kennistransfer van kennisinstellingen naar het MKB en aan de kennisdeling tussen de twee landen.

Net als GPX zijn Elestor en Dr. Ten met veelbelovende pilots bezig. Zo kan Elestor zijn waterstofbromide batterijsystemen aan het net koppelen en aansturen via een IT systeem, dat als Energy Management Systeem functioneert. Dr. Ten test op twee locaties (Wijk van morgen in Heerlen en de 24 earthships van Aardehuizen in Olst) de werking van de door hen ontwikkelde zeezout-batterij.
Binnen de samenwerking van Clean Tech Energy Crossing brengt Kiemt al die innovaties samen. Op naar Γ©cht groene stroom uit dat stopcontact!

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld