Everfuel gaat voor 100% groene waterstof

Wie is Everfuel? Wat is hun missie? Wat is de toegevoegde waarde van Kiemt voor Everfuel? Een gesprek hierover metΒ Wouter van der Laak (Business Development manager Benelux) van Everfuel.

Wouter steekt direct van wal. β€œAls Everfuel geloven wij er heilig in dat waterstof als energiedrager de toekomst heeft. Op dit moment komt een zeer groot deel van alle waterstof uit aardgas, β€˜grijs’ dus, wij vinden echter dat de waterstof volledig groen kan en moet zijn.” 

Wie is Everfuel?

Everfuel maakt groene waterstof voor emissievrije mobiliteit commercieel beschikbaar in heel Europa en biedt concurrerende all-inclusive waterstofvoorziening en brandstofoplossingen. Everfuel bezit en exploiteert een groene waterstofinfrastructuur en werkt samen met voertuig-OEM’s om de volledige waterstofwaardeketen te verbinden en naadloos waterstofbrandstof te leveren aan zakelijke klanten op basis van langetermijn contracten.

β€œGroene waterstof is een 100% schone brandstof gemaakt van hernieuwbare energie en de sleutel tot de elektrificatie van de transportsector in Europa en een duurzame toekomst. Everfuel is een jong ambitieus bedrijf, met het hoofdkantoor in Herning, Denemarken, en met activiteiten in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Nederland, Duitsland en BelgiΓ«, en een plan om in heel Europa te groeien. Everfuel is genoteerd op Euronext Growth in Oslo.” vertelt Wouter.

Hij vervolgt: β€œWe hebben als missie om het tanken van waterstof eenvoudig te maken, tegen prijzen die kunnen concurreren met de huidige fossiele brandstoffen”

Big data en de waardeketen

Everfuel heeft een innovatieve, efficiΓ«nte en schaalbare waardeketen ontwikkeld waarin waterstofproductie, -distributie en -tankstations slim geΓ―ntegreerd en gekoppeld zijn. Dit wordt ondersteund door een eigen ontwikkelde App en het β€˜Everfuel Helios big data system’. Met dit systeem wordt de data, afkomstig van elektrolysers, distributiestations, waterstoftrailers en tankstations verzameld. Big data wordt gebruikt om slimme data te genereren om vervolgens de operationele processen te perfectioneren. Dit draagt bij aan de mogelijkheid om prijzen aan te bieden die concurrerend zijn met fossiele brandstoffen.

Het eerste waterstof tankstation voor bussen

Everfuel is betrokken in diverse projecten. In Nederland start Everfuel binnenkort met de levering van waterstof aan 20 bussen van Connexxion in Heinenoord als onderdeel van een contract met de Provincie Zuid-Holland.

Groene waterstoffabriek in Fredericia

In Fredericia (Denemarken) is Everfuel op dit moment een groene waterstof fabriek aan het bouwen op basis van een eigen ontwerp (EPC) ter grootte van 20 MegaWatt (MW). De groene waterstof uit deze electrolyser zal voor een deel geleverd worden aan een raffinaderij naast de fabriek en tevens via de hoge capaciteit distributie trailers van Everfuel aan diverse tankstations in de regio. De restwarmte zal aan 500-600 woningen worden geleverd. Dit zogenaamde Power-to-X (PtX) project heet HySynergy en zal in de tweede helft van 2022 operationeel zijn. De volgende stap in voorbereiding is 300 MW (fase II) in 2025 en het einddoel op deze locatie is 1 GigaWatt in 2030. Voor de 300 MW is inmiddels de aansluiting op het elektriciteitsnet gereserveerd. Verder is Everfuel gestart met de exploitatie van 7 tankstations, zijn 5 nieuwe locaties vastgelegd en meerdere in ontwikkeling.

In Kopenhagen heeft Everfuel een tankstation waar op dit moment dagelijks 100 taxi’s van waterstof worden voorzien en dit jaar groeit naar 200 taxi’s. Het station is ook geschikt voor het gebruik door heavy duty trucks zoals trekkers, vuilniswagens etc.

Waarom lid geworden van het Kiemt-netwerk?

Voor Wouter is het grote netwerk en de verbindende kwaliteiten van Kiemt de reden om aan te sluiten bij het Kiemt-netwerk. Of zoals hij zelf zegt: β€œDoor de inhoudelijke kennis van Kiemt, zijn ze niet alleen in staat om te verbinden met partijen, maar vooral ook met de juiste partijen”

Met welke partijen komt Everfuel graag in contact?

β€œWe zoeken altijd naar regionale partners in de hele keten die we aan het opzetten zijn. Bedrijven die werken aan technologieΓ«n die de keten slimmer en efficiΓ«nter maken. Zodat we gezamenlijk kunnen opschalen in de ontwikkeling van diverse waterstofoplossingen” aldus Wouter. β€œEn tegelijkertijd komen we natuurlijk graag in contact met bedrijven die groene waterstof willen inzetten als brandstof voor hun voertuigen”

Wouter sluit af met een mooie metafoor:” Eigenlijk, zegt hij, kun je het netwerk van Kiemt zien als tandwielen die in elkaar vallen. En om deze tandwielen soepel te laten lopen, is olie nodig. Kiemt is voor mij de zo belangrijke olie. Wij kijken dan ook uit naar een fijne samenwerking, waar mooie verbindingen tot stand worden gebracht ”

Partner worden van Kiemt?

Wij willen de grootste uitdaging van deze tijd aanpakken: het versnellen van de klimaat- en energietransitie en de realisatie van circulaire economie. Hiermee zorgen wij voor een duurzame woon- en leefomgeving voor ons. Neem bij interesse om partner te worden van Kiemt contact met ons op. Dit kan via info@kiemt.nl of door te bellen naar 026-4461469. Uiteraard kun je ook een bericht achterlaten via het contactformulier.

ps. Wil je als partner van Kiemt ook een keer in beeld komen? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een interview.

Testopstelling electrolyser in HAN H2 Lab klaar om volautomatisch en onbemand testen uit te voeren

In het HAN H2Lab op Industriepark Kleefsewaard in Arnhem doen onderzoekers en studenten van de HAN Arnhem Nijmegen, in het kader van het project Enowatts, onderzoek naar het rendement van de electrolyser. Met andere woorden: hoeveel van de elektriciteit die erin wordt gestopt, wordt omgezet in groene waterstof.

Voor en nadelen van het testen op kleine schaal

Het onderzoek wordt op kleine schaal uitgevoerd met een electrolyser van 300 Watt. Roel Jansen, onderzoeker en docent bij de HAN, zegt hierover: β€œEr zijn veel voordelen aan het op het kleine schaal testen van de electrolyser. Zo is een kleiner apparaat vaak goedkoper en kunnen er sneller testen en meer herhalingen worden uitgevoerd. Meer herhalingen betekent meer betrouwbaar zijn in het doen van uitspraken. Daarnaast is een voordeel dat het onderzoeken met een kleiner apparaat is veiliger vanwege de verminderde kans op explosiegevaar”

Nadelen zijn er uiteraard ook. Hoe kun je nu de resultaten vertalen naar de praktijk? Als voorbeeld noemt Roel het onderwerp warmte. β€œHoe snel iets afkoelt, hangt af van de buitenkant. Als iets heel veel buitenkant heeft ten opzichte van de binnenkant, koelt het snel af. Bij een grote electrolyser is dezeΒ  verhouding anders dan met de electrolyser waar wij mee testen. Je moet dus goed nadenken over de relevantie van de testen voor de praktijk.”

Wat is de huidige stand van het onderzoek?

Het onderzoek is nu in de fase dat een systeem is opgebouwd, waarmee de testen onder geconditioneerde condities kunnen worden herhaald. De volgende fase is omdat dan ook te gaan doen. Het systeem is nu zo opgebouwd dat er geautomatiseerd herhalingen kunnen worden gedaan. Hierdoor zijn de condities zo goed mogelijk vergelijkbaar. Dus niet dat iemand dit om de 10 minuten zelf moet doen, maar het dus volautomatisch gebeurt.

Dynamische belasting

β€œStel je voor dat je de electrolyser wilt gebruiken om zon of wind om te zetten in waterstof, dan heb je ook repeterende patronen van de opkomende en ondergaande zon. Door deze herhalende cycli zo goed mogelijk na te bootsen, kunnen we onderzoeken in welke mate het systeem slijt bij dynamische belasting.”

Het meten van deze dynamische belasting is belangrijk. Als voorbeeld licht Roel toe: ”Metaal bijvoorbeeld wordt moe na verloop van tijd. Door het regelmatig belasten, gaat het op een gegeven moment stuk. Ons systeem kan simuleren wanneer, en waar deze vermoeiing optreedt. Dit kunnen we testen door het systeem straks geautomatiseerd bijvoorbeeld 2000 keer achter elkaar te laten opstarten en afsluiten. Om vervolgens te onderzoeken wat dit doet met het wel of niet optreden van vermoeiing. Je kunt door deze onderzoeken dus iets zeggen over het verouderingsproces van het systeem, en daarmee iets over de economische haalbaarheid van het systeem.”

Met name het laatste onderdeel: veroudering van de onderdelen is belangrijk. Roel zegt hierover: ”Ieder systeem heeft bepaalde specificaties wat wordt aangeduid als β€˜performance at beginning of life’. Deze specificaties worden echter steeds minder gunstig. Op gegeven moment komt er een moment dat hij niet meer economisch rendabel is. Je wilt graag weten wanneer het systeem (of delen ervan) moet worden vervangen.

Onderzoek naar de levensduur is dus belangrijk. We doen dit door het uitvoeren van een AST (Accelerated Stress Tests). Hierbij zetten we het systeem flink onder spanning. De resultaten hiervan kunnen we extrapoleren. Want de veronderstelling is dat als we resultaten op celniveau kennen en op bijvoorbeeld 10 cellen, we aardig kunnen voorspellen wat er gebeurd bij 100 of 1000 cellen”

Het gaat allemaal om veiligheid

In de afgelopen tijd zijn er al meerdere deelsystemen uitvoerig getest. Waarbij onderzoeksvragen gesteld werden als: wat gebeurt er als we 1 keer opstarten en weer stoppen? Wat als er iets gaat lekken, stopt het systeem dan ook vanzelf omdat wij er niet bij zijn? Wat als de tank met water sneller leeg gaat dan wij hadden bedacht, waardoor de stack kan beschadigen, stopt het systeem dan ook met meten? Dit gaat allemaal over veiligheid voordat je zo’n grote serie van herhalingen kunt uitvoeren.

Integratie van het systeem

De hardware en software van het systeem is zo gebouwd dat ervan wordt uitgegaan dat er modulair subsystemen aan kunnen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld een opslagtank voor de waterstof. Want je kunt een electrolyser testen, maar misschien wil je de waterstof die geproduceerd wordt wel opslaan. Deze mogelijkheid is dus ingebouwd in de hardware, maar ook in de software van het systeem.

Schaalbaar systeem

Naast de modulaire opbouw is het belangrijk dat het systeem schaalbaar is. Een belangrijk begrip in de wereld van waterstof. Stel je wilt de waterstof gebruiken om deze om te zetten in elektriciteit, dan is de hard- en software voorbereid om hier een brandstofcel aan te koppelen. En kan er getest worden wat dit doet met het rendement van de waterstof. Deze gegevens zijn vervolgens te extrapoleren. Waardoor je kunt onderzoeken wat het waarschijnlijke effect is op grote schaal. Er is dus heel erg gedacht aan de integratie van het systeem en niet alleen op het testen van de electrolyser. β€œWant het is de integratie die uiteindelijk voor de praktijk relevant is” vervolgt Roel.

Resultaten tot nu toe

β€œWe weten nu dat het systeem wat er gebouwd is werkt. Er wordt data geproduceerd welke overeenkomt met wat de theorie ons vertelt. Het systeem levert bruikbare gegevens op een veilige manier op. Bijvoorbeeld dat het aannemelijk is, nu we vaker het systeem achter elkaar opgestart en gestopt hebben, we dit ook 10.000 keer geautomatiseerd achter elkaar kunnen laten doen. Wat ook een belangrijk resultaat is, is dat we deze testen nu ook onbemand kunnen laten uitvoeren. Waarbij we zoveel vertrouwen hebben op de beveiliging dat we een broodje kunnen eten terwijl het systeem zijn werk doet.”

Een belangrijke uitkomst is ook, dat er contacten zijn gelegd met bedrijven die onderdelen leveren. Deze bedrijven willen ook bijdragen in natura en daarmee in het verder brengen van de opstelling. Ze stellen hun producten soms kosteloos aan ons beschikbaar. Een voorbeeld hiervan is de inzet van een geavanceerde waterstof sensor. Deze is ter bruikleen Β gesteld door Β het bedrijf Analytical Solutions and Products (ASaP) te Amsterdam .

Concreet resultaat ook dat er minstens 100 uur waterstof is geproduceerd. Voor een vermoeingsstudie is dit weliswaar niet voldoende, maar het geeft een aannemelijk betrouwbaar beeld van wat de productie van waterstof doet met de veroudering van het systeem.

Resultaat is ook dat de opstelling gebruikt gaat worden voor een TKI-onderzoek (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) samen met HyGear. Belangrijk volgens Roel, omdat ze hierdoor goed voeling houden met wat de wensen van het bedrijfsleven zijn.

Want zegt Roel: ” Waterstof produceren is 1 ding, maar Β waterstof van voldoende kwaliteit produceren tegen acceptabele kosten is veel belangrijker. Dit onderzoek gaat hier dan ook voornamelijk naar kijken. Welke kwaliteit waterstof moet je produceren om te kunnen gebruiken in een brandstofcel. Wat gebeurt er onder dynamische condities (het aanbod van energie fluctueert immers) met de kwaliteit van de waterstof?”

Relatie tot onderwijs

De studenten die onderdeel uitmaken van het onderzoeksteam hebben meegeholpen bij het bouwen van de hardware. Bij het in- en aan elkaar schroeven van het systeem. Ze hebben gezocht naar leveranciers voor onderdelen van het systeem.Β  Daarnaast hebben ze deelsystemen Β getest en resultaten geanalyseerd, en helpen ze bij het gestructureerd nadenken over de volgorde van de testen. Doordat ze bijvoorbeeld afstudeerpresentaties geven helpen ze ook bij het uitdragen van de onderzoeksresultaten. Wat Roel ook erg aanspreekt is de kritische houding van de studenten. Hierdoor wordt het onderzoek en daarmee de resultaten nog relevanter voor het werkveld.

Wat het onderwijs op deze manier krachtig maakt is dat de studenten zelf kunnen onderzoeken en ervaren hoe het systeem in elkaar zit en werkt. Ze halen de kennis daardoor niet alleen op uit de boeken, maar ervaren letterlijk wat het systeem doet. Door deze opstelling wordt er in het lesmateriaal gebruik gemaakt van grafieken die ze zelf produceren. Ze krijgen dus niet alleen het theoretische kader mee, maar ook de praktijkkant.

Volgens Roel is dat van onschatbare waarde voor de studenten en hun kansen op de arbeidsmarkt en zegt hij afsluitend: β€œHet is voor studenten toch veel aantrekkelijker om praktijkgericht onderwijs te krijgen in plaats van het alleen te leren uit de boeken”

Wil je meer lezen over het project Enowatts? Lees dan ook deze artikelen Het unieke Waterstofinvesteringsmodel, Van proberen kun je leren: elektrisch voertuig ombouwen tot waterstof en Sustainability Challenge: Massa- en energiestromen in en uit IPKW.

Een vooruitblik op de rol van Kiemt binnen Connectr in 2022

Kiemt maakt samen met Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Oost NL deel uit van de kernorganisatie van Connectr. Het doel is om alle op innovatie gerichte activiteiten en faciliteiten in het energy cluster te verbinden, versnellen en versterken. De kernorganisatie geeft inhoud aan het Innovatielab en Shared Facilities en voert regie op het Innovatieprogramma van Connectr.

Als kernteamlid kijken wij vooruit op de rol van Kiemt binnen Connectr in 2022. Tjardo Derksen (Projectleider Energietransitie bij Kiemt) zegt hierover het volgende:

β€œKiemt is het valleybureau voor Energie en Circulair van de provincie Gelderland en we zijn al jaren het speerpunt als het gaat om innovatie en clusterontwikkeling in Energie.

Kiemt is al vroeg begonnen met het organiseren van community’s rond sleuteltechnologieΓ«n. Ons H2-cluster is daar een goed voorbeeld van. Dit netwerk en onze kennis van clustervorming, innovatie aanjagen en communicatie brengen wij ook in 2022 naar Connectr.

We zijn blij om binnen Connectr deze community uit te bouwen en zo samen met de andere kernpartners het vliegwiel te vormen voor de economische ontwikkeling van de sleuteltechnologieΓ«n.

Voor 2022 is het belangrijkste meer partijen (binnen/buiten het Kiemt netwerk) te betrekken bij Connectr. Dit houdt in de acquisitie van start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven en hen enthousiast maken voor Connectr en de verbinding leggen met de 3 programmalijnen: elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen.

Daarnaast is het van belang om de bekendheid van de regio als hotspot New Energy te vergroten door events te organiseren, waarvan de opening van Elaad Testlab komend jaar staat gepland en de officiΓ«le opening van het Connectr Innovatielab op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.”

Uiteraard hebben wij de ambitie om als vast kernteamlid ook in de jaren die komen, actief te zijn binnen Connectr. Vanuit onze missie om de energietransitie te versnellen en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Meer informatie over Connectr lees je op www.connectr.nu.

Ook onderdeel worden van de Kiemt community? Neem dan nu contact met Kiemt op via het contactformulier of 026-4461469

Tweede plaats voor Cleantech Energy Crossing

21 oktober was het zover; de uitreiking van de Sail of Papenburg Award 2021. Dit jaar ging de tweede plaats naar het programma Cleantech Energy Crossing. Op het jaarlijkse congres van Association of European Border Regions (AEBR) nam onze collega Jochem Garthoff met trots de prijs in ontvangst.

De Sail of Papenburg Award bekroont opmerkelijke prestaties van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het gebied van cultuur, economie, institutionele samenwerking, milieu en maatschappij. Zo worden goedlopende lokale initiatieven meer zichtbaar en motiveert het de regio’s ook om zich actief te blijven inzetten voor betere betrekkingen aan de Europese grenzen.

Cleantech Energy Crossing programma heeft als grensoverschrijdend samenwerkingsverband dan ook met trots deze prijs in ontvangst genomen. Het programma is gericht op verduurzaming van de bebouwde omgeving en de lokale energie-infrastructuur. Door middel van cleantech innovaties, zoals batterijtechnologie en warmte- en koudetechniek, willen ze de ontwikkelingen op het gebied van duurzamer of verminderd energieverbruik stimuleren in zowel Nederland als Duitsland.

Kiemt en EnergieAgentur NRW werken vanuit dit programma samen met meer dan 30 MKB’ers en kennis- en onderzoeksinstellingen in Nederland en Duitsland om deze productinnovaties te stimuleren. Er worden samenwerkingen gestart, evenementen georganiseerd en de voortgang en resultaten worden gedeeld. Cleantech Energy Crossing stimuleert hiermee het innoverend vermogen van het groene MKB in de grensregio en bevordert werkgelegenheid. Genoeg reden voor een prijs dus!

Bekijk de video hieronder voor een korte introductie over het Cleantech Energy Crossing programma:

Inschrijving Achterhoek Open Innovatieprijs 2021 geopend

De inschrijving voor de 2021-editie van de Achterhoek Open Innovatieprijs is geopend. Ondernemers uit heel Nederland kunnen tot en met 22 april hun technologische innovaties, producten of diensten, aanmelden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Traditiegetrouw opent een deelname aan de competitie de deuren naar een groot, zakelijk netwerk.

Henk JanssenΒ is voorzitter van de Stichting Achterhoek Open Innovatieprijs, de organisatie achter het initiatief.
β€œIedere ondernemer die technologisch innoveert maakt kans op de prijs, mits hij daartoe in openheid samenwerkt met een of meer partners” legt JanssenΒ uit. β€œDe winnaar wordt gekozen door een vakkundige jury. De Achterhoek zet als regio hoog in op innovatie. Daarom bieden we innovatieve ondernemers graag de kans om te netwerken en nieuwe samenwerkingen of investeringen aan te gaan.”

Eisen voor inzending

Deelnemers kunnen een geldbedrag van 5.000 euro winnen, alsook een zakelijk netwerkdiner met invloedrijke mensen uit de branche en een prachtige trofee ontworpen door kunstenaar Jan ten Kulve.Β Om kans te maken op de winst moet de inzending aan de volgende eisen voldoen:

  • Het is technologisch, duurzaam en levert een impactvolle bijdrage aan onze circulaire economie.
  • Het is ontstaan uit een aantoonbare (keten)samenwerking.
  • Het wordt ingezonden door de ondernemer uit deze samenwerking.
  • Er is minimaal één prototype beschikbaar Γ³f er is een demonstratie mogelijk waaruit blijkt dat het product goed werkt.
  • Het is al op de markt Γ³f dit gebeurt binnen zes maanden.

β€œNaast het geldbedrag zijn er veel extra voordelen die de ondernemer een steun in de rug geven”, vervolgt Henk Janssen. β€œZo is er natuurlijk veel media-aandacht en een prestigieus netwerkdiner. We weten uit ervaring dat het winnen van de Achterhoek Open Innovatieprijs veel deuren opent en een springplank is om dromen te verwezenlijken.”

Prijsuitreiking

Uit alle inschrijvingen zal de vakjury vijf kanshebbers nomineren. Zij mogen hun innovatie presenteren tijdens de grote finale op 8 juni, welke wordt voorgezeten door niemand minder dan Rob Kamphues. De grote prijsuitreiking vindt in hybride vorm plaats volgens de dan geldende coronamaatregelen. Zo is het hele event voor het thuispubliek via een livestream te volgen, maar neemt de winnaar de prijs persoonlijk in ontvangst.Β Naast een vakjurywinnaar, zal er ook een publiekswinnaar gekozen worden door de toeschouwers in de zaal en kijkers thuis.

AanmeldenΒ 

Ondernemers uit heel Nederland worden opgeroepen om zich aan te melden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Kanshebbers hoeven dus zeker niet in de Achterhoek gevestigd te zijn. Inschrijven kan opΒ www.achterhoekopeninnovatieprijs.nl.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld