Groen licht voor Nedstack voor bouw gigantische fabriek waterstofbrandstofcellen

Vandaag heeft Nedstack te horen gekregen dat hun aanvraag voor financiering om te starten met de bouw van een Fuel Cell Giga Factory (FCGF) gehonoreerd is door zowel de Europese Commissie als de Nederlandse overheid. Daarmee is het startschot gegeven voor een uniek en groots project binnen de Europese Unie om waterstofbrandstofcellen op een geautomatiseerde manier te produceren in hoge volumes. De fabriek zal een plek krijgen op duurzaam Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. De verwachting is dat eind 2023 met de bouw en installatiewerkzaamheden gestart kan worden en dat de fabriek gefaseerd in gebruik genomen wordt om eind 2026 op volle kracht te draaien.

Nedstack en de groeiende vraag naar waterstofbrandstofcellen

Nedstack, opgericht in 1999, is een spin-out van AkzoNobel en ontwikkelt en produceert brandstofceloplossingen voor toepassingen met een hoog vermogen, zoals de scheepvaart, industrie en grootschalige β€˜off-grid’ toepassingen, zoals evenementen. Ook nu al bouwt Nedstack brandstofcellen op IPKW, maar daar komt dus een gigantisch productiesysteem bij, dat vijf miljoen cellen per jaar moet gaan produceren. Hiermee wordt productie met een jaarlijkse output op Gigawatt-vermogen mogelijk, en dat is uniek in Europa! Nedstack wordt hiermee een belangrijke Europese speler in de explosief groeiende vraag naar energie uit waterstof om aan de klimaatopgave te voldoen. Tel daar de recente urgentie om onafhankelijk te worden van Russisch gas bij op, en je hebt de reden te pakken dat Europa en Nederland dit project steunen.

Rol Europese Commissie en Nederlandse overheid

Dat is een complex verhaal. Waar het kortgezegd op neerkomt is dat Europa er veel aan gelegen is om de innovatiekracht en werkgelegenheid op waterstofgebied in Europa te behouden, en niet te verliezen aan andere delen van de wereld, zoals dit wel bij andere transities is gebeurd. Nedstack heeft hierop ingespeeld en een aanvraag voor financiering ingediend onder het IPCEI-programma; Important Projects Common European Interest van de Europese Commissie. De IPCEI biedt bedrijven de mogelijkheid op financiΓ«le steun van hun eigen overheid voor doorbraakprojecten die bijdragen aan het concurrentievermogen van Europa. Conform afspraken binnen de EU mogen lidstaten namelijk niet zomaar staatsteun verlenen aan dergelijke grote projecten. Hiertoe moet de Europese Commissie eerst toestemming verlenen aan, in dit geval, de Nederlandse overheid om de bouw van de FCGF te financieren. Die toestemming is nu verleend en dat is uniek: Dit is voor waterstof het eerste IPCEI-project binnen Europa, en bovendien het eerste IPCEI project waar Nederland aan deelneemt. Ook de toezegging van de Nederlandse overheid voor 21,7 miljoen euro aan financiΓ«le steun is bevestigd.

De kracht van het netwerk van Kiemt

Dat Nedstack, partner van Kiemt, een succesvolle aanvraag heeft kunnen indienen, komt mede door de kracht van het netwerk van Kiemt. Kiemt heeft vanuit haar rol als netwerkorganisatie voor het versnellen van de energietransitie in Oost Nederland bijgedragen aan de IPCEI-aanvraag. Kiemt heeft geholpen het regelen van financiΓ«le ondersteuning, het integreren van regionale ecosysteem door mee te schrijven aan de aanvraag en ondersteuning van partners op te halen die bij de aanvraag moeten worden meegestuurd, wil die kans maken. Partijen die tot nu toe al een rol hebben gespeeld zijn o.a. IPKW, Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, OostNL, HAN, TNO, Economic Board, NWBA, TKI Nieuw Gas en Connectr.

Nedstack - Roel van de Pas

Roel van de Pas, Vice President Strategy & Industrialization van Nedstack: β€œKiemt heeft deelgenomen in het redactieteam van onze inschrijving op de IPCEI regeling. Naast een relevante redactionele bijdrage heeft Kiemt ook bijgedragen aan het vergroten van draagvlak voor ons project, coΓΆrdinatie met stakeholders en heeft zij gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk spelers in ons ecosysteem aan te laten sluiten en onderdeel te maken van ons project.”

Rol voor Shared Facilities en Energy Demo Field van Connectr

De IPCEI toekenning betekent bovendien dat Nedstack een shared facility kan bieden voor de doorontwikkeling van fuel cell technologie van andere bedrijven. Het opzetten en versterken van shared facilities is het brandpunt van de activiteiten van Connectr om versnelling van energietechnologie te creΓ«ren. Connectr, een samenwerking tussen IPKW, de HAN, OostNL en Kiemt, zal Nedstack daarom verder ondersteunen bij het ontwikkelen en exploiteren van deze shared facility. Je kunt hierover meer lezen in dit artikel van Connectr.

EnerPRO: de rotatieturbine van Dochteren IA in samenwerking met Mechatronik-Institut Bocholt

Bij EnerPRO staat samenwerking in de ontwikkeling van energie technologieΓ«n centraal. EnerPRO loopt tot 31 augustus en het laatste project dat vanuit deze internationale samenwerking, subsidie heeft ontvangen is Dochteren IA. Zij werken samen met hun Duitse partner Mechatronik-Institut Bocholt van de WestfΓ€lische Hochschule aan een rotatieturbine.

Het project

Deze turbine is gebaseerd op het visvriendelijke en beproefde vortex turbine ontwerp en wekt elektriciteit op uit langzaam stromend water met laag verval. Doorontwikkeling van dit project richt zich erop om ook met grote verschillen in watertoevoer kosten-efficiΓ«nt een hoge energieopbrengst per jaar te realiseren.

Er zijn verschillende kernvragen opgesteld en er is onderzoek gedaan. Het resultaat is een 0-serie ontwerp voor de geplande pilot in Lochem en ruwe schatting van de verwachte jaaropbrengst op basis van de gegeven stromingsdata. Na de pilot zijn een demonstratie in Eefde en twee uitrol-projecten in Voorst en De Pol gepland.

Afhankelijk van het wateraanbod en het benodigde vermogen kunnen 1 of meerdere generatoren ingeschakeld worden en/of meerdere turbines parallel geplaatst worden. Hierdoor is de installatie compacter en tegelijkertijd kan optimale efficiΓ«ntie gedraaid worden. Dat betekent dat de installatie ook gebruik kan worden op kleine locatie met grote debietverschillen en kan er bovendien meer elektriciteit worden opgewekt.

Een ruwe schets van de rotatieturbine en het modulaire concept.
Een ruwe schets van de rotatieturbine en het modulaire concept.

En verder?

De 0-serie wordt verder tot in de details uitgewerkt, zowel technisch als financieel. Hier wordt vervolgens een model van gemaakt. En dit wordt uiteindelijk gebruikt in de pilot om de theoretisch bepaalde aspecten te verifiΓ«ren.

CO2 besparing

De geschatte koolstofintensiteit van de Europese elektriciteitssector (inclusief non EU) bedraagt ongeveer 300 gram CO2/kWh in 2020. Hoewel dit een grove schatting is, zullen de 4 geplande projecten met totaal zo’n 400 kW geΓ―nstalleerd (zoals gepland op een tweetal locaties) bij 2500 draaiuren ongeveer een reductie van 300 ton CO2 emissie kunnen betekenen. De CO2 belasting van de bouw en verwijdering van een waterkrachtcentrale zijn hierin niet opgenomen. Deze worden echter zeer laag geacht wanneer de gehele levenscyclus in beschouwing wordt genomen, en bedragen een fractie van de CO2 footprint van de bouw en ontmanteling van windturbines. 

Grensoverschrijdende samenwerking

De grensoverschrijdende samenwerking staat bij EnerPRO centraal. In dit project is samengewerkt met het Duitse Mechatronik Institut Bocholt van WestfΓ€lische Hochschule. De ontwikkeling van het elektromechanische deel van de turbine vereist specifieke kennis en ervaring op het gebied van aandrijflijnen, transmissiesystemen, generatoren en controle units waar Duitsland een comparatief voordeel in heeft. De ontwikkeling van het civieltechnische deel en de turbine wordt verricht door Nederlandse partijen. De samenwerking zal partijen in staat stellen bij te dragen aan de ontwikkeling van een goed eindproduct, en tevens bij uitrol ervan als toeleverancier van kennis of producten op te treden.

Daarnaast heeft Dochteren IA met het Mechatronik Institut Bocholt al langer overleg over de rotatieturbine. Door de samenwerking zal een grotere markt binnen bereik komen. Zowel in het Nederlandse als het Duitse deel van het EnerPRO kerngebied bevinden zich een groot aantal rivieren en beken met langzaam stromend water en een (zeer) laag verval waar de rotatie turbine goed kan worden ingezet om elektriciteit op te wekken. Door de ontwikkeling van een beter lokaal inpasbaar modulair ontwerp met een lagere Levelised Cost of Electricity zal op tal van deze locatie uitrol binnen bereik komen. De meeste waterstromen in Nordrhein-Westfalen staan bovendien in directe verbinding met de Rijn, de Maas en de IJssel in Nederland. Uitrol van de rotatieturbine zal van invloed zijn op het waterbeheer, en grensoverschrijdend waterbeheer en kennisuitwisseling kunnen bevorderen.

Enerpro logo

Geld beschikbaar voor inhuren van een innovatiemakelaar

Startups en scale-ups zijn de bedrijven die, vaak, voorlopen op gebied van innovatie. Door hun start of groeiambitie beschikken ze niet altijd over voldoende financiΓ«le middelen, kennen de de markt nog niet altijd even goed en missen ze soms ondernemerservaring. Om deze β€˜gaten’ dicht te lopen kan een innovatiemakelaar uitkomst bieden.

Goed nieuws dus dat Topsector Energie opnieuw geld beschikbaar stelt voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Vanaf 24 januari is het loket open en kan er een subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Deze subsidie is speciaal bedoeld voor MKB-ondernemers die zich richten op het ontwikkelen van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

Voorwaarden subsidie

Aan de subsidie zijn wel enkele voorwaarden verbonden, te weten:
– als MKB-ondernemer ben je met je hoofdvestiging gevestigd in Nederland
– het product of dienst is innovatief en levert een bijdrage aan de snelle transitie van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem
– er is in het afgelopen jaar niet meer dan twee keer subsidie ontvangen voor de inhuur van een innovatiemakelaar
– de innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop de thema’s (programmalijnen) van de betreffende TKI’s zich richten (TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee, TKI Nieuws Gas, TKI Energie & Industrie)
– je voldoet aan de voorwaarden uit het formulier β€œToelichting aanvraagformulier innovatiemakelaars”.

Meer informatie nodig?

Je leest het volledige bericht op de website van de Topsector Energie.

Als Kiemt ondersteunen wij jou als ondernemer graag bij de aanvraag van deze subsidie. Neem hierover contact met ons op via 026-446 14 69 of stuur een bericht via het contactformulier.

Meer geld voor vermindering COβ‚‚-uitstoot industrie

De industrie krijgt meer subsidie om de COβ‚‚-uitstoot te verminderen. Het budget van de Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VEKI) is verhoogd met € 54 miljoen. De Topsector Energiestudies Industrie gaat voor de 2e keer open dit jaar met extra budget van € 7,5 miljoen.

De regeling Topsector Energiestudies Industrie krijgt ook een extra programmalijn voor energie-efficiΓ«nte productieprocessen. Deze studies leiden eerder tot echte investeringen. De subsidies maken investeringen in maatregelen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar gemakkelijker.

€ 54 miljoen voor VEKI
De VEKI-regeling maakt het aantrekkelijker te investeren in CO2-besparende systemen, apparaten of technieken. Met subsidie verkorten bedrijven hun terugverdientijd. De VEKI-regeling is tot en met 14 december 2021 opengesteld. Het subsidiebudget is verhoogd van € 28 miljoen naar € 82 miljoen. Ook het maximale subsidiebedrag voor ieder project is verhoogd van € 3 miljoen naar € 15 miljoen.

2e openstelling energiestudies
Voor de Topsector Energiestudies was tot de sluiting op 7 september € 8 miljoen subsidie beschikbaar. Van 15 september tot en met 14 december 2021 is er een 2e openstelling. Hiervoor is het subsidiebudget € 7,5 miljoen. Dat biedt aanvragers extra tijd om een goed projectplan in te dienen.

De regelingen VEKI en Topsector Energiestudies Industrie zijn onderdeel van de Topsector Energie.

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van de RVO.

Grote interesse in Interreg-programma STEPS

Maar liefst 55 mkb’ers dienden een aanvraag in voor kennis- en bedrijfsondersteuning vanuit het nieuwe Interreg-programma β€˜STorage of Energy & Power Systems’ (STEPS). Vanaf maart 2021 zullen nu zo’n 20 mkb’ers elk tot €12.5k aan ondersteuning ontvangen vanuit kennisinstellingen bij het op de markt brengen van hun innovatieve oplossingen voor energieopslag.

STEPS stimuleert hiermee de samenwerking en versterkt het concurrentievermogen van bedrijven in de regio, waardoor Noordwest-Europa wereldwijd een prominente positie krijgt op het gebied van duurzame innovatieve energieopslagoplossingen.

Eerste selectie bekend in maart

Op dit moment worden de ingediende aanvragen bekeken, geselecteerd en gematched met de ondersteunende kennisinstellingen. Mkb’ers die niet zijn geselecteerd in deze eerste ronde, zullen worden uitgenodigd om hun aanvraag opnieuw in te dienen voor de tweede call. De tweede ronde zal open gaan in mei of juni 2021.

Meer weten?

Wil je meer weten over het STEPS programma, kijk dan direct op de officiΓ«le website van STEPS.

Mobiele waterstoftank dichterbij door subsidie en samenwerking

Een van de grootste drempels om waterstof als brandstof te gebruiken is het ontbreken van een waterstofinfrastructuur. H2Milkrun is een project dat met een mobiele waterstoftankservice de drempel voor bedrijven wil verlagen. Bedrijven kunnen zo uittesten of waterstof geschikt is voor hun operatie, en zich abonneren op de tankservice. De provincie Gelderland en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) keren in totaal 719.712 euro subsidie uit aan een consortium van Gelderse bedrijven die de mobiele waterstoftankservice ontwikkelen. Naar verwachting rijdt de H2Milkrun in het eerste kwartaal van 2022.

Waterstofvoertuigen, zoals heftrucks, bouwmachines, agrarische machines, schoonmaakwagens zijn meestal afhankelijk van een tankstation op het eigen terrein. Voor potentiΓ«le eigenaars van deze voertuigen, meestal bedrijven, is het net een stap te ver om te investeren in een complete waterstofinfrastructuur in de testfase. Uit een inventarisatie blijkt dat er voldoende bedrijven in de regio bereid zijn om over te stappen op waterstof voor hun voertuigen na een gedegen testfase. De H2Milkrun faciliteert dat.

De pomp komt naar je toe

Met een mobiele pomp kunnen bedrijven het gebruik van waterstof voor bedrijfsvoertuigen op eigen terrein uitproberen. Dat is waar het project H2Milkrun om draait. De partners ontwikkelen twee vrachtwagens die rijden op waterstof Γ©n daarbij een mobiel waterstoftanksysteem meedragen. De partners van het project H2Milkrun willen zo de mobiele waterstofpomp naar het bedrijf brengen, zoals de melkboer van weleer. Bevalt het, dan kunnen de bedrijven vervolgens overgaan tot aanschaf van een eigen waterstoftankstation. Op deze manier is de H2Milkrun hΓ©t demo-mechanisme om van waterstof β€˜wens’ naar waterstof β€˜commitment’ te gaan. Door gebruik van waterstof zijn er minder fossiele brandstoffen nodig waardoor de uitstoot van CO2 vermindert.

Groeivoucher

Oost NL kon een bijdrage leveren aan het project door het consortium een voucher van De Groeiversneller Energie, een programma dat Oost NL uitvoert voor de Provincie Gelderland, te verstrekken. Met de voucher schakelde H2Milkrun een expert (Wederic uit Huizen) in die de subsidieaanvraag begeleidde. RCT Gelderland ondersteunde het consortium bij de ontwikkeling van de waterstoftankservice en keek waar H2Milkrun kon aan sluiten bij de specifieke doelen voor transport en mobiliteit uit het Gelders Energieakkoord. Het consortium H2Milkrun bestaat uit zeven partners: MobiHy (Gendringen), HyMove (Arnhem), Veth Automotive (Duiven), Rijngas (Dinxperlo), Toyota Material Handling Nederland (Ede), Stichting Wageningen Research (Wageningen) en GINAF Trucks Nederland (Veenendaal). Zij ontvangen een totaal subsidiebedrag van 719.712 euro. De totale kosten van het project bedragen 1.452.682 euro.
Het project wordt mogelijk gemaakt met steun van de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Subsidieregeling circulaire economie

Van 1 april tot en met 30 september 2021 kan het mkb ondersteuning voor circulaire ketenprojecten aanvragen. Dit zijn projecten waarbij bedrijven in samenwerking een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

Circulaire ketenprojecten moeten worden uitgevoerd door een zogeheten circulair ketensamenwerkingsverband, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes mkb-ondernemers met in ieder geval drie verschillende rollen in een product- of materiaalketen die niet in een groep met elkaar verbonden zijn.

Een circulair ketensamenwerkingsverband is verplicht een procesbegeleider aan te stellen met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, en die aantoonbaar minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. Kiemt kan deze rol voor geïnteresseerden op zich nemen.

De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000.

Aanvragen kunnen van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 (12.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voor meer informatie:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten

Gelderland krijgt miljoenenfonds voor voor energie, klimaat en omgeving

De Gelderse Staten stemden afgelopen week in met de oprichting van het Perspectieffonds voor investeringen in onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie en de stikstofproblematiek. In het fonds komt € 200 miljoen beschikbaar voor bedrijven, beleggers en andere overheden grote maatschappelijke projecten van de grond die de markt niet alleen kan realiseren. Daarnaast wordt verwacht dat door het fonds zo’n € 400 miljoen tot € 1 miljard geΓ―nvesteerd wordt in Gelderland.

Investeren in de toekomst

β€œMaatschappelijke opgaven aanpakken is moeilijk. Projecten om de energietransitie te realiseren, zoals de aanleg van warmtenetten, kosten veel geld en tijd en zijn heel onzeker. Bedrijven en commerciΓ«le investeerders kunnen dit soort projecten niet alleen trekken, daarom springt de overheid bij. We gaan dat doen met het Perspectieffonds Gelderland. Zo verkleinen we het risico voor de markt en pakken we samen deze moeilijke maar belangrijke projecten op.” zegt gedeputeerde Jan Markink uit. Voor moeilijke en belangrijke projecten waar veel onzekerheid over is stelt de provincie aanvullend € 10 miljoen subsidie beschikbaar.

Het besluit voor dit Perspectieffonds past binnen de Strategische Agenda van de provincie Gelderland.

Oost NL voert beheer

Oost NLbeheert het fonds en krijgt daarmee de verantwoordelijkheid om dit fonds van €200 miljoen goed te besteden. Zij beoordelen projecten deskundig en onafhankelijk van de politiek en maken langjarige afspraken. Zij informeren ons regelmatig over vanuit het fonds gedane investeringen. Ook hebben we de  inhoudelijke kaders bepaald. Oost NL zet het fonds in voor de 7 thema’s van de Gelderse omgevingsvisie: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat.

Schone energie en warmtenetten

Verschillende programma’s kunnen op korte termijn al in aanmerking komen voor financiering door het Gelders Perspectieffonds. Bijvoorbeeld de aanleg van Clean Energy Hubs, duurzame tankstations en parkeerplaatsen voor het vrachtverkeer. In Gelderland proberen verschillende partijen een locatie bij Bedrijvenpark A15 te realiseren. Ook verschillende projecten om de landbouwsector te verduurzamen komen in aanmerking voor het fonds. Net als de aanleg van warmtenetten in Gelderland.

Het Perspectieffonds Gelderland kan waarschijnlijk dit jaar de 1e investeringen doen. β€œDat is wel ons doel,” stelt Markink. β€œOp die manier steunen we de economie extra in deze coronacrisis.β€œ

Subsidieregeling voor slimme CO2-reductie langer open

Het Europese subsidieprogramma OP Oost verlengt de openstellingsperiode voor aanvragen voor Slimme CO2-reductieprojecten 2019. De openstelling loopt nu af op 31 maart 2020.

Met deze regeling stimuleert OP Oost ondernemers in de regio om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote) ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden zijn de belangrijkste doelgroep.

Beschikbaar budget

Op 16 mei 2019 werd een bedrag van ruim € 17 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan β€œSlimme CO2-reductie”. Op dit moment is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Ondernemers zijn van harte uitgenodigd om innovatieve ideeΓ«n voor minder CO2-uitstoot en een efficiΓ«ntere inzet van energiebronnen hun voorstel in te dienen.

De hoogte van de, op dit moment, beschikbare bedragen per regeling en per provincie vind je bij: het overzicht “Beschikbaar budget” (Pdf 157 kB).

Meer informatie

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld