Feestelijke opening van ElaadNL Testlab als eerste bewoner bij Connectr

Op woensdag 8 juni opende Zijne Majesteit de Koning het nieuwe Testlab van ElaadNL in aanwezigheid van tientallen genodigden in het Connectr Innovatielab. De Koning plugde een elektrische vuilniswagen in, en startte daarmee officieel de eerste laadsessie in het nieuwe lab. Bij dit besloten ochtendprogramma waren naast Koning Willem-Alexander ook Staatssecretaris Vivianne Heijnen, Commissaris van de Koning John Berends, Burgemeester Ahmed Marcouch en gedeputeerde Helga Witjes aanwezig.

Het middagprogramma was voor iedereen toegankelijk. Na een aantal plenaire presentaties over het Testlab, Smart Charging en het belang van PKI (Public Key Infrastructure) hadden bezoekers de mogelijkheid om zelf rond te kijken. Binnen en buiten stonden diverse opstellingen van voertuigen en laadinfrastructuur van verschillende partners van ElaadNL en Connectr. Naast de technische samenwerking wordt ook de samenwerking gezocht rondom het Human Capital vraagstuk, essentieel voor de energietransitie.

β€œElaadNL zoekt graag de samenwerking op. Dit vinden we bij Connectr. Steeds meer bedrijven gaan zich hier vestigen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt binnenkort onze buurman. We verheugen ons enorm op de samenwerking en synergie.” Onoph Caron, directeur ElaadNL.

Connectr feliciteert ElaadNL met de opening van het Testlab en kijkt er naar uit samen te werken en elkaars groei te versnellen.

β€˜s Werelds eerste iron fuel productie-installatie wordt getest op het Energy Demo Field van Connectr

RIFT zet samen met Connectr belangrijke stappen in de ontwikkeling van de nieuwe ijzerbrandstoftechnologie. Momenteel test RIFT ’s werelds eerste iron fuel productie-installatie op het Connectr Energy Demo Field. Een belangrijke stap, want inmiddels is er ook al een intentieverklaring getekend met Connectr partner Veolia. Samen willen zij een eerste 5 megawatt (MW) commerciΓ«le pilot plant realiseren. Door deze stappen te zetten komt de ijzerbrandstoftechnologie dichter bij commerciΓ«le toepassing, en daarmee het decarboniseren van energie-intensieve industrieΓ«n.

Mark Verhagen, Lex Scheepers en Vincent Seijger richtten in 2020 RIFT (Renawable Iron Fuel Technlogy) op met als missie; het wereldwijd decarboniseren van warmtenetten, industriΓ«le productieprocessen en elektriciteitscentrales middels Iron Fuel Technology. Inmiddels hebben zij een intentieovereenkomst met Veolia getekend, testen zij de iron fuel productie set-up op het Energy Demo Field van Connectr en wordt een 1 MW boiler installatie gebouwd bij Ennatuurlijk.

Energy Demo Field

Het Energy Demo Field van Connectr op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is ontwikkeld voor partijen om daar hun technologie rondom waterstof en/ of batterij technologie te testen en te demonstreren. Een ideale plek voor RIFT om in deze fase van de technologieontwikkeling de gewenste tests uit te kunnen voeren. En door de goede samenwerking tussen RIFT, Veolia, VGGM en Connectr was het organiseren en realiseren van de testopstelling op het Energy Demo Field binnen enkele weken gerealiseerd.

Op het Energy Demo Field gaat RIFT het verbrandingsproduct roest omzetten naar ijzerbrandstof middels waterstof in RIFT’s productie-installatie. Met de iron fuel boiler die tegelijkertijd wordt getest in Helmond bij Ennatuurlijk, maakt het de technologie geheel circulair. Een belangrijke testfase, want bij een succesvolle uitkomst kan er, zoals vastgelegd in de intentieovereenkomst, in samenwerking met Veolia worden opgeschaald.

Een belangrijk voordeel van het Energy Demo Field op IPKW is de aanwezigheid en betrokkenheid van Veolia. Veolia ziet IPKW als R&D hub, aldus Dennis Rietveld, technisch directeur van Veolia: “Het park fungeert als R&D hub voor Veolia met betrekking tot de energietransitie, of het nu gaat om load balancing, het ontwikkelen van een waterstof backbone, en nu de regeneratie pilot unit voor deze technologie”. β€œDe combinatie van de benodigde faciliteiten en interessante netwerkpartners maakt dat we RIFT goed kunnen ondersteunen in de groeistappen die zij aan het zetten zijn”, aldus Lennard Nellestein van Connectr.

De ontwikkelstappen die RIFT op dit moment zet, gaan ontzettend snel. Ook in de volgende fases gaat Connectr RIFT ondersteunen bij het versneld naar de markt brengen van deze cruciale technologie voor de energietransitie.

Meer weten over de samenwerking tussen RIFT en Connectr?

Kijk dan naar onze Early Morning Talk waarin beide partijen aan tafel zitten!
Naar de Early Morning Talk – ‘Let’s Connect!’

Een vooruitblik op de rol van Kiemt binnen Connectr in 2022

Kiemt maakt samen met Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Oost NL deel uit van de kernorganisatie van Connectr. Het doel is om alle op innovatie gerichte activiteiten en faciliteiten in het energy cluster te verbinden, versnellen en versterken. De kernorganisatie geeft inhoud aan het Innovatielab en Shared Facilities en voert regie op het Innovatieprogramma van Connectr.

Als kernteamlid kijken wij vooruit op de rol van Kiemt binnen Connectr in 2022. Tjardo Derksen (Projectleider Energietransitie bij Kiemt) zegt hierover het volgende:

β€œKiemt is het valleybureau voor Energie en Circulair van de provincie Gelderland en we zijn al jaren het speerpunt als het gaat om innovatie en clusterontwikkeling in Energie.

Kiemt is al vroeg begonnen met het organiseren van community’s rond sleuteltechnologieΓ«n. Ons H2-cluster is daar een goed voorbeeld van. Dit netwerk en onze kennis van clustervorming, innovatie aanjagen en communicatie brengen wij ook in 2022 naar Connectr.

We zijn blij om binnen Connectr deze community uit te bouwen en zo samen met de andere kernpartners het vliegwiel te vormen voor de economische ontwikkeling van de sleuteltechnologieΓ«n.

Voor 2022 is het belangrijkste meer partijen (binnen/buiten het Kiemt netwerk) te betrekken bij Connectr. Dit houdt in de acquisitie van start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven en hen enthousiast maken voor Connectr en de verbinding leggen met de 3 programmalijnen: elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen.

Daarnaast is het van belang om de bekendheid van de regio als hotspot New Energy te vergroten door events te organiseren, waarvan de opening van Elaad Testlab komend jaar staat gepland en de officiΓ«le opening van het Connectr Innovatielab op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.”

Uiteraard hebben wij de ambitie om als vast kernteamlid ook in de jaren die komen, actief te zijn binnen Connectr. Vanuit onze missie om de energietransitie te versnellen en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Meer informatie over Connectr lees je op www.connectr.nu.

Ook onderdeel worden van de Kiemt community? Neem dan nu contact met Kiemt op via het contactformulier of 026-4461469

Bouw Connectr Innovatielab van start

De bouw van het Connectr Innovatielab op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is begonnen. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland hebben groen licht gegeven voor een bijdrage van 5 miljoen euro. Eerder dit jaar droegen provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem al bij aan de eerste activiteiten van het initiatief, dat is bedoeld om de energietransitie te versnellen.

HetΒ InnovatielabΒ vanΒ Connectr – Energy innovationΒ wordt een aantrekkelijke plek, waar alle spelers in het energiecluster fysiek bijeenkomen om samen te werken en elkaars groei te versnellen. Ook de Kernorganisatie, bestaande uitΒ HAN,Β IPKW,Β Kiemt,Β Oost NLΒ en Stichting Connectr, en een deel van de Shared Facilities worden op deze plek geconcentreerd.

De financiΓ«le steun komt via het REACT-EU-programma, dat de concurrentiepositie van Oost-Nederland als toonaangevende en innovatieve Europese regio wil versterken. De bijdrage wordt vooral aangewend om onderwijs en startups te huisvesten. IPKW en parkeigenaarΒ Schipper BoschΒ investeren daarnaast ruim tien miljoen euro in de realisatie van het lab.

De ultieme mix
Connectr ziet een meerwaarde in het huisvesten en faciliteren van een mix van startups, scale-ups, mkb, grootbedrijf, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs. Op die manier wordt samenwerken bevorderd, kun je van elkaar leren en elkaar inspireren – precies de kracht die nodig is voor innovatie.

β€œHet bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven is een succesfactor”, aldus Rob Verhofstad. Verhofstad is voorzitter van HAN University of Applied Sciences en is sinds kort tevens bestuurslid van Connectr. Binnen het te bouwen Innovatielab is volop plek voor de hybride leerwerkomgevingen van de HAN. β€œWe zijn enorm blij dat er nu een belangrijk deel van het Connectr-plan wordt uitgevoerd. Met deze investering zorgen we dat er echt een ontmoetingsplaats en kraamkamer voor het energiecluster ontstaat.”

Voortvarend van start
Op IPKW is direct begonnen met de realisatie van een van de onderdelen van het Innovatielab: het Elaad Testlab, een Europese testfaciliteit voor elektrische laadinfrastructuur. Met die voortvarendheid laat Connectr de ambitie en gedrevenheid achter het project zien.

IPKW-directeur en Connectr-bestuurslid Kevin Rijke: β€œHet Innovatielab wordt een plek waar straks de nieuwste innovaties vandaan komen. Partijen gaan hier samenwerken en doorgroeien. Dat draagt ook weer bij aan onze ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn. Bovendien zitten we op deze manier nog dichter bij de bron van innovaties, waarmee we de energietransitie ook op het park en in andere projecten kunnen versnellen.”

β€œVoor zover ik weet is Connectr het eerste platform rond new energy dat zo breed gedragen wordt”, vult Schipper Bosch-directeur Bart Schoonderbeek aan. β€œHet is echt het resultaat van waar we samen met de gemeente en andere partners lang en hard aan hebben gewerkt – een professionalisering, verbinding en versnelling van de duurzame initiatieven die al in deze regio plaatsvinden. Dit belangrijke moment luidt een nieuwe fase in, en we zijn enorm trots dat we daar met IPKW een rol in spelen.”

Connectr van start na miljoeneninvestering

Connectr – Energy innovation is van start. Woensdag besloot Provincie Gelderland ruim 4,6 miljoen euro bij te dragen aan de eerste activiteiten van het initiatief, dat bedoeld is om de energietransitie te versnellen en de Gelderse economie te versterken. β€œConnectr zorgt dat bedrijven Γ©n huishoudens sneller gebruik kunnen maken van duurzame toepassingen.”

Binnen Connectr bundelen diverse partijen hun krachten door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeΓ«n te testen en deze in de praktijk te brengen. Het initiatief bestaat uit projecten, gedeelde faciliteiten en een fysieke plek – het op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem te vestigen Innovatielab. Belangrijk onderdeel hierin worden de hybride leerwerkomgevingen. Daar wordt door universiteiten, hogescholen en ROC’s samengewerkt aan de innovatievraagstukken van het bedrijfsleven, die aansluiten bij het Klimaatakkoord.

Duurzame toepassingen
β€œConnectr zorgt ervoor dat nieuwe en duurzame toepassingen sneller beschikbaar komen, zowel voor bedrijven als voor huishoudens”, aldus Wouter van der Burg, voorzitter van Stichting Connectr. β€œWat nu in Gelderland wordt bedacht en gemaakt, wordt straks door heel Nederland en zelfs daarbuiten gebruikt. Het initiatief draagt bovendien bij aan een groen herstel van de regio na de coronacrisis.”

De huidige bijdrage van 4,6 miljoen euro zorgt voor een sterke impuls voor bedrijven en kennisinstellingen in het energy cluster. Het maakt belangrijke ontwikkelingen mogelijk, zoals van het ElaadNL Open Charge Lab, een Europees testcentrum voor laadpalen. Daarnaast wordt onder andere geΓ―nvesteerd in onderzoek naar decentrale waterstoftoepassingen en het ondersteunen en opschalen van scale-ups.

Naar de regio verhuizen
Marcel Hielkema, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Midden, is blij met Connectr. β€œDit gaat niet alleen over de energietransitie, maar ook over banen. De afgelopen tijd heb ik meerdere werkgevers gesproken die dankzij Connectr hun bedrijf naar de regio willen verhuizen, en die hier verbinding willen maken met het onderwijs en andere bedrijven. Bovendien is dit een manier om talent in de regio op te leiden en vast te houden.”

Connectr richt zich specifiek op drie sleuteltechnologieΓ«n: technologieΓ«n waar de regio sterk in is en die wereldwijd van toegevoegde waarde zijn. Dat zijn elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. Van der Burg nodigt dan ook vooral partijen uit die sectoren uit om aan te sluiten. β€œDoor het aanbrengen van focus, worden onze zichtbaarheid en de mogelijkheden voor samenwerking nΓ³g sterker.”

Over Connectr
Door het Gelderse energiecluster te versterken, draagt Connectr bij aan de energietransitie, regionale economie, human capital agenda, en het innovatienetwerk Lifeport van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen.Β Connectr is een initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Kiemt en Oost NL, versterkt met ElaadNL, TU Delft, Rijn IJssel College, KEMA Labs en vele andere bedrijven en kennisinstellingen. Naast Provincie Gelderland hebben ook Gemeente Arnhem, The Economic Board en VNO-NCW zich achter Connectr geschaard.

Voorstel van 4,6 miljoen voor Connectr om de energietransitie te versnellen

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om nu financieel bij te dragen aan een aantal activiteiten van Connectr met € 4.6 miljoen voor de energietransitie. Daarmee willen Gedeputeerde Staten kansen benutten, zoals het verder ontwikkelen van het waterstoflab van de HAN en vestiging in Arnhem mogelijk maken van het Open Charge Lab van ElaadNL en het snelgroeiende Generation-E. De Provinciale Staten besluiten op 3 maart over deze voorstellen.Β 

β€œOp het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem werken bedrijven al aan het overschakelen op duurzame energie. Connectr gaat een stap verder en brengt vaart in de innovaties en in goed opgeleid en geschoold personeel voor de energiesector.Β  Met onze voorgestelde bijdrage benutten we nu kansen om geld naar de regio en Connectr te halen midden in de Covid-crises. Zo versnellen we niet alleen de energietransitie maar groeit ook de regionale economie. Want in de energiesector is voor Gelderse bedrijven geld te verdienen met nieuwe innovaties en goed opgeleid personeel. Dat sluit aan op onze rol en waar we voor staan”,Β Christianne van der Wal, gedeputeerde economie.

De statenbrief is hier te vinden.

Energiecluster Connectr

In energiecluster Connectr – Energy innovation werken IPKW, HAN, Kiemt en Oost NL samen aan het bedenken, testen en ontwikkelen van nieuwe energietoepassingen. Dat gebeurt door bedrijvigheid te koppelen aan leerwerkplaatsen, opleidingen, gedeelde voorzieningen en testfaciliteiten. Hier profiteren onderwijs, bestaande Γ©n nieuwe bedrijven van.

Testen en steunen

ElaadNLΒ  wil als kennis- en innovatiecentrum voor duurzaam en slim laden van elektrische auto’s een Europees testcentrum binnen Connectr realiseren. Daar worden laadpalen voor grote bussen en vrachtauto’s getest. Doel is te komen tot open laadprotocollen. Deze testfaciliteit is ook beschikbaar voor derden.Β  Generation-E draagt bij aan het ondersteunen van energie- en milieutechnologiebedrijven die willen opschalen. Beide initiatieven helpen om innovaties versnelt naar de markt te brengen.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld