3i investeert in Mepal om de internationale groei te versnellen en de online business te versterken

Kiemt-participant Mepal versterkt haar internationale groei en online business door de aangekondigde investering van 3i Group plc (β€œ3i) in Mepal.

Mepal heeft een sterke staat van dienst in zowel innovatie als design en heeft talloze toonaangevende designprijzen gewonnen. De producten van het bedrijf staan bekend om hun originele en hoogwaardige ontwerp, functionaliteit, gemak, kwaliteit en duurzaamheid, wat resulteert in toonaangevende niveaus van klanttevredenheid.

Mepal heeft een sterke focus op ESG; het merendeel van haar producten is gemaakt van 100% recyclebare materialen en de meeste van haar producten zijn met trots gemaakt in Nederland. Klanten kunnen onderdelen opnieuw bestellen om de levenscyclus van hun producten te verlengen en de producten zelf helpen voedselverspilling en het gebruik van verpakkingen voor eenmalig gebruik, zoals plastic zakken en bekers en flessen voor eenmalig gebruik, te verminderen.

Pieter de Jong, co-Head Private Equity 3i:

β€œWe zijn verheugd om samen te werken met Rutger de Korte en zijn team om het succes van Mepal als winnende klantpropositie voort te zetten. We zien aanzienlijke internationale groeimogelijkheden door gebruik te maken van de bestaande online mogelijkheden van het bedrijf en door verder te bouwen aan zijn sterke aanwezigheid in retailkanalen in Nederland, Duitsland en BelgiΓ«. We kijken ernaar uit om met het managementteam samen te werken om de ambities van Mepal als premium huismerk te realiseren.”

Rutger de Korte, CEO Mepal: β€œMepal is een zeer sterk merk met 70 jaar ervaring. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met 3i als partner onze groeiambities de komende jaren kunnen waarmaken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met 3i en samen de volgende stappen te zetten om de succesvolle groeistrategie van Mepal voort te zetten, door onze klanten te verrassen met slimme en innovatieve producten die een leven lang meegaan.”

Lees,Β via deze link, het volledige bericht op de website van Mepal.

In Apeldoorn komt het grootste waterstof- en warmtepomplaboratorium van Europa

Kiwa breidt haar testfaciliteiten en kantoor in Apeldoorn uit. Zo krijgt het laboratorium allerlei extra testfaciliteiten op het gebied van waterstoftechnologie en het Internet of Things (IoT). Ook biedt de locatie ruimte aan het grootste warmtepomplaboratorium van Europa. Dit lab zet Kiwa volledig geautomatiseerd in voor het testen van verschillende soorten warmtepompen. De oplevering van het gerenoveerde gebouw en alle nieuwe voorzieningen staat gepland voor de zomer van 2021.

Kiwa is ervan overtuigd dat waterstoftechnologie een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Kiwa wil met haar investeringen in waterstoflaboratoria bijdragen aan het veilig toepassen van waterstof in het kader van de noodzakelijke energietransitie. Het bedrijf leverde een gelijksoortige bijdrage in de overschakeling van stadsgas naar aardgas in de jaren zestig.

Kennispartner en opleider

Kiwa verbreedt Γ³Γ³k in haar rol als kennispartner en opleider op het gebied van waterstof in het kader van de energietransitie. Op het gebied van waterstoftechnologie bouwt het bedrijf een nieuwe teststraat voor waterstofleidingen en -componenten. Ook bouwt men trainingsruimtes en laboratoria voor het testen en keuren van producten die geschikt zijn voor waterstof.

Kiwa biedt organisaties verder de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van waterstoftoepassingen te ontdekken. Onder meer met behulp van de zogenoemde waterstoftafel. Hiermee kunnen zij samen met Kiwa-experts experimenten uitvoeren om de verschillen en overeenkomsten tussen aardgas en waterstof te ervaren.

Ook leidt Kiwa in samenwerking met de energiesector, monteurs op voor het ombouwen van aardgasgestookte toestellen naar waterstof. Een veilige toepassing is de uitkomst van al deze activiteiten van Kiwa.

Fire Laboratorium

β€œHet warmtepomplaboratorium is gebaseerd op de allerlaatste technologie. Zodat wij ook warmtepompen met brandbare koelmiddelen, zoals propaan, kunnen testen”, zegt Bijkerk. β€œIn 2021 willen wij deze faciliteiten verder uitbreiden. Zodat elektrische veiligheidstesten voor warmtepompen kunnen worden uitgevoerd. Zo kan men op een locatie prestatie en veiligheid testen volgens Europese normen en certificeren op basis van internationale standaarden.

Ten slotte verhuizen ook de onderzoek- en testfaciliteiten voor de mobiliteitsinfrastructuur naar het nieuwe laboratorium in Apeldoorn. Door het samenbrengen van de verschillende labs creΓ«ert Kiwa een state of the art laboratorium gericht op de wegenbouw. Met als doel de verbetering van onder andere wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen.

Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter The Economic Board

Arnhemse burgemeester, het nieuwe gezicht van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen:Β  β€œVergeet onze middenstanders niet, het geheim van goede banen zit in de connectie tussen kennis en kunde. Ook het midden- en kleinbedrijf moet kind aan huis zijn bij de wetenschap en grote bedrijven.”

Per direct heeft The Economic Board van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen een nieuwe voorzitter in de persoon van Ahmed Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem. Hij neemt het stokje over van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls die in januari voorzitter is geworden van de vernieuwde versterkte samenwerking van achttien regiogemeenten, de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen, die mede door Marcouch tot stand kwam.

De impact van de coronacrisis is groot en raakt de levens van inwoners en ondernemers. Marcouch ziet hierin een belangrijke taak voor hemzelf en voor The Economic Board weggelegd: β€œJuist nu veel inwoners en ondernemers inzitten over hun gezondheid, hun werk en inkomen is zekerheid en een sterke economie van groot belang zodat voldoende banen blijven bestaan en ook weer nieuwe banen ontstaan. De komende jaren zal ik mij samen met mijn zeventien medeboardleden vanuit bedrijven, kennisinstellingen en overheden hardmaken voor een sterke en aantrekkelijke regio die zorgt voor investeringen, meer banen en een beter, gezonder en duurzaam leven voor haar inwoners. Met deze samenwerking innoveren we ons – als grootste stedelijke regio buiten de Randstad met één miljoen inwoners – de crisis uit en groeien verder uit als nationale en internationale economische duurzame motor.”

Veel te bieden

In de afgelopen vijf jaar sinds de oprichting van The Economic Board is er heel veel bereikt. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden weten elkaar steeds makkelijker te vinden en er vindt op grote schaal samenwerking binnen de regio plaats.

Ahmed Marcouch over de opvolging van de burgemeester van Nijmegen: “Mijn voorganger Hubert Bruls bedank ik voor de versterkte samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, opdat onze regio de cruciale vraag kan beantwoorden: ‘hoe blijven wij gezond en houden wij deze aarde leefbaar?’ Antwoorden op vragen van β€˜wat’ naar β€˜hoe’ liggen in de stap van kennis naar kunde, dus van wetenschappers naar ondernemers. Onze regio heeft die, samen met overheden met een missie. Onze jonge afgestudeerden gaan met hen het herstelwonder na de crisis waarmaken, voor de regio, voor heel Nederland, en voor ver daarbuiten.”

Samen bereiken we meer

Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, is blij met Marcouch als nieuwe voorzitter. β€œMarcouch heeft zich als voormalige voorzitter van de Regio Arnhem Nijmegen een warme ambassadeur van regionale samenwerking getoond. Daarnaast is Marcouch een stevige bestuurder, een boegbeeld Γ©n een heel actieve communicator met een groot bereik. The Economic Board heeft de afgelopen vijf jaar al veel innovaties onder de aandacht gebracht, maar daar is vanuit gezamenlijkheid en richting de buitenwereld nog winst te behalen. Lifeport is de verzamelnaam die we in het leven hebben geroepen om alle innovaties op gebied van Food, Health en Energy die in de regio tot stand komen, naar buiten toe een herkenbaar gezicht te geven. Dat lukt alΒ  maar kan nog beter. Willen we Γ©cht een aantrekkelijke partner zijn voor investeerders, bedrijven en instellingen, voor Den Haag en Brussel, dan moeten we nu doorpakken en met z’n allen het economisch profiel van de regio één gezicht geven. Daar kan Marcouch als voorzitter een belangrijke rol in spelen. We hebben daar al onze partners bij nodig. Alleen samen bereiken we meer.”

The Economic Board is in 2016 gestart vanuit het doel om de economische ontwikkeling in de regio aan te jagen en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan elkaar te verbinden. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel van de regio en bundelt deze verhalen onder de noemer van Lifeport. De focus bij haar activiteiten ligt op de speersectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen. Hier liggen de beste kansen voor innovatie, meer business en meer werkgelegenheid. Kijk voor meer informatie op www.theeconomicboard.com.

Voorstel van 4,6 miljoen voor Connectr om de energietransitie te versnellen

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om nu financieel bij te dragen aan een aantal activiteiten van Connectr met € 4.6 miljoen voor de energietransitie. Daarmee willen Gedeputeerde Staten kansen benutten, zoals het verder ontwikkelen van het waterstoflab van de HAN en vestiging in Arnhem mogelijk maken van het Open Charge Lab van ElaadNL en het snelgroeiende Generation-E. De Provinciale Staten besluiten op 3 maart over deze voorstellen.Β 

β€œOp het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem werken bedrijven al aan het overschakelen op duurzame energie. Connectr gaat een stap verder en brengt vaart in de innovaties en in goed opgeleid en geschoold personeel voor de energiesector.Β  Met onze voorgestelde bijdrage benutten we nu kansen om geld naar de regio en Connectr te halen midden in de Covid-crises. Zo versnellen we niet alleen de energietransitie maar groeit ook de regionale economie. Want in de energiesector is voor Gelderse bedrijven geld te verdienen met nieuwe innovaties en goed opgeleid personeel. Dat sluit aan op onze rol en waar we voor staan”,Β Christianne van der Wal, gedeputeerde economie.

De statenbrief is hier te vinden.

Energiecluster Connectr

In energiecluster Connectr – Energy innovation werken IPKW, HAN, Kiemt en Oost NL samen aan het bedenken, testen en ontwikkelen van nieuwe energietoepassingen. Dat gebeurt door bedrijvigheid te koppelen aan leerwerkplaatsen, opleidingen, gedeelde voorzieningen en testfaciliteiten. Hier profiteren onderwijs, bestaande Γ©n nieuwe bedrijven van.

Testen en steunen

ElaadNLΒ  wil als kennis- en innovatiecentrum voor duurzaam en slim laden van elektrische auto’s een Europees testcentrum binnen Connectr realiseren. Daar worden laadpalen voor grote bussen en vrachtauto’s getest. Doel is te komen tot open laadprotocollen. Deze testfaciliteit is ook beschikbaar voor derden.Β  Generation-E draagt bij aan het ondersteunen van energie- en milieutechnologiebedrijven die willen opschalen. Beide initiatieven helpen om innovaties versnelt naar de markt te brengen.

Nederlandse start-up maakt luchtvervuiling zichtbaar

AeroCount ontwikkelde een fijnstofdetector die inzicht geeft in de fijnstofconcentratie binnenshuis en in de buitenlucht.Β  Met deze slimme detector en bijbehorende app kan ongezonde blootstelling aan fijnstof gemeten worden.

Onlangs won AeroCount de Jan Terlouw Amibitieprijs tijdens The Future of Us en ontvingen zij prijzengeld en 5 dagen ondersteuning door Kiemt. Dankzij deze ondersteuning is nu onderstaande video gerealiseerd.

Jan Terlouw Ambitieprijs

Jaarlijks wordt naast de Jan Terlouw Innovatieprijs ook een Jan Terlouw Ambitieprijs uitgereikt. Dit jaar reikte de jury onder voorzitterschap van Jan Terlouw ook de Ambitieprijs uit aan AeroCount. Deze prijs is bedoeld als aanmoediging, gericht op start-ups en klein MKB (max. 10 werknemers) die werken aan de ontwikkeling van duurzame innovaties, maar die nog in een vroege fase van ontwikkeling zitten. De ambitieprijs omvat 5.000 euro prijzengeld en 5 dagen advies/ondersteuning door Kiemt.

Ook een innovatieve startup of mkb’er?

Ben jij een innovatieve ondernemer actief in Oost-Nederland, en draagt jouw oplossing bij aan de energietransitie en/of circulaire economie? En zou jij nog ondersteuning kunnen gebruiken? Kijk dan eens naar de Innovatiemotor van Kiemt!

De waterstof kansenkaart: kansen en initiatieven in beeld

In samenwerking met Qirion en Turqiose heeft Kiemt de zogenaamde H2kansenkaart opgezet. Deze kaart koppelt potentiΓ«le kansen aan bestaande initiatieven op het gebied van waterstof.Β Β 

Niet alleen geeft de kaart inzicht in welke waterstof initiatieven zich in Oost-Nederland ontwikkelen, maar ook welke waterstof kansen er nog zijn op het gebied van logistiek, industrie en mobiliteit. Via de kaart kunnen geΓ―nteresseerden gemakkelijk en snel in contact komen met deze initiatieven en mogelijkheden.

Kiemt wilt door middel van deze kaart, Oost-Nederland letterlijk op de kaart zetten als innovatieve regio voor de ontwikkeling, toepassing en systeemintegratie van waterstoftechnologie!

Staat jou initiatief nog niet op de kaart? Of wil je aansluiten bij een kans? Dan kan je direct contact opnemen via de kaart voor meer informatie of aansluiting!

Ga direct naar de waterstof kansenkaart via onderstaande link:

Logo H2kansenkaart met directe link

Waterstof kansenkaart

Partners

Dit is een initiatief van Kiemt, Qirion en Turquoise en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Samen zetten we Oost-Nederland op de kaart als innovatieve regio voor de ontwikkeling, toepassing en systeemintegratie van waterstoftechnologie.

Kijk de Early Morning Talk Waterstof terug

‘Waterstof koppelkansen op regionaal en Europees niveau’

Je had het vast al in je agenda staan, onze Early Morning Talk voor innovatieve ideeΓ«n, startups, of ondernemingen die willen vernieuwen. Dinsdag 27 oktober om 8.00 uur stond de innovatiefste talkshow van Oost-Nederland in het teken van ‘Waterstof koppelkansen op regionaal en Europees niveau’.Β 

Is waterstof dΓ© ontbrekende schakel in de energietransitie? De mogelijkheden lijken eindeloos en de kansen milieuvriendelijk. Steeds meer partijen slaan de handen ineen om nieuwe innovaties en ideeΓ«n verder te ontwikkelen. Welke kansen en mogelijkheden zijn er nu op het gebied van (groene) waterstof? Dat en nog veel meer werd die dinsdag ochtend besproken!

Wil je graag deze Early Morning Talk terug kijken? Klik dan hier!

Op de hoogte blijven?

Blijf je graag op de hoogte van al onze Early Morning Talks en andere evenementen? Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief!

Meet-up: Gelderse klimaatopgave in de praktijk

Op dinsdag 22 september vond er weer een online meet-up plaats van het Gelders Energie Akkoord. Bedrijven, instellingen en industrie bogen zich dit maal over de vraag: wat gebeurt er in het Gelderse om de klimaatopgave te volbrengen? In een tv registratie spraken verschillende partners uit het netwerk over hun rol; over wat ze in de praktijk bereiken en tegenkomen en hoe ze naar de toekomst kijken. Zo schoven ook Wilko van Kammen van XintcGblobal uit ons netwerk en onze Programma-manager Energie Transitie, Jochem Garthoff aan om te vertellen over de innovaties rond waterstof die we faciliteren.

Bekijk hier alle interviews van de online-meetup!

Het Gelders Energie Akkoord, kortweg het GEA, is een samenwerking bestaande uit bijna 250 partners die zich gezamenlijk inzetten voor één concreet doel: Gelderland klimaatneutraal in 2050

Kiemt vormt binnen het GEA de cross-over ‘Innovatie’. Vanuit die rol biedt Kiemt de coalities van de verschillende programmalijnen de nodige kennis over innovaties binnen de energietechnologie. In de praktijk betekent dit dat Kiemt in haar netwerk zoekt naar praktische, inpasbare energie technologieΓ«n voor verduurzamingsvraagstukken uit de gebouwde omgeving, bedrijventerreinen, mobiliteit en decentrale opwekking. Ook ondersteunen we de cross-over β€˜EnergieSysteemIntegratie’ (ESI) met innovatiekennis, zodat we bijdragen aan schaalvoordelen en een kosteneffectief energiesysteem.

BESE-products wint de Jan Terlouw Innovatieprijs 2020

BESE-products wint met de door hen ontwikkelde BESE-elements de Jan Terlouw Innovatieprijs van 2020.Β  Tijdens het online netwerk event The Future of Us op 11 september werd uit de drie genomineerden de winnaar bekend gemaakt. Het biologisch afbreekbare 3-D systeem dat helpt ecosystemen te herstellen, BESE-elements, kwam als winnaar uit de bus. Jan Terlouw reikte zelf de prijs uit aan Karin Didderen, mariene bioloog en onderzoeker bij BESE products. β€œZo mooi om te zien dat er zoveel projecten zijn die de moeite waard zijn. De mensen die het probleem zien en de wegen bewandelen om het anders te doen. De winnaar achter deze innovatie heeft een duidelijke verbinding met de regio maar kan ook wereldwijd het verschil maken en een team met veel inhoudelijke expertise.Β  De innovatie is volledig circulair en breed toepasbaar”, aldus Jan Terlouw.

BESE-products wint met de Jan Terlouw Innovatieprijs 2020 tevens een cheque van 10.000 euro. β€œWat een eer om deze prijs in ontvangst te mogen nemen van Jan Terlouw en wat fijn om hier te mogen staan”, zegt Karin Didderen trots. Stichting Kiemt reikte tijdens The Future of Us- Goes Digital deze prijs voor de tiende keer uit. De prijs heeft als doel innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland te stimuleren. Met de prijs, waaronder € 10.000 euro en ruime media-aandacht, geeft Kiemt de winnaar een extra stimulans doordat de innovatie in de spotlights wordt gezet.

BESE-elements sprong eruit vanwege het detailniveau waarin de ideeΓ«n van BESE-products zijn uitgewerkt en de relatief eenvoudige toepassing ervan. Zo is het systeem vervaardigd uit het biologisch afbreekbare aardappelzetmeel en kan de driedimensionale structuur onder andere worden ingezet om ecosystemen te herstellen (denk aan schelpdierriffen, mangroven, zeegras, kwelders of wetlands), kusten en oevers te beschermen, water te zuiveren of aquacultuur te verbeteren. Op zichzelf natuurvriendelijk en uiterst effectief dus.

Ambitieprijs 2020
Naast de hoofdprijs reikte de jury onder voorzitterschap van Jan Terlouw ook de Ambitieprijs uit. Uit de genomineerden (XINTCglobal, AeroCount en Waste Works) koos de jury voor het fijnstofdetectiesysteem van Aerocount. De ambitieprijs omvat 5.000 euro aan prijzengeld en 5 dagen advies/ondersteuning door Kiemt.

The Future of Us goes digital
De uitreiking vormde tevens de afsluiting van het digitale netwerkevent The Future of US. Vorig jaar organiseerden Stichting Kiemt, Industriepark Kleefse Waard (IPKW) met vele partners, de eerste succesvolle editie van dit evenement waarin innovatief Oost-Nederland elkaar ontmoet en de nieuwste ontwikkelingen een podium krijgen. Vanwege de bijzondere omstandigheden die het COVID virus met zich mee brengt, besloten de samenwerkende partijen dit jaar alles digitaal te doen. Via een livestream konden deelnemers netwerken en genieten van een uitgebreid programma met onder andere Jan Douwe Kroeske, Jan Terlouw en Ruud Koornstra.

Over Kiemt
Kiemt werkt aan een toekomstbestendige economie in Oost Nederland door de energietransitie en de circulaire economie te versnellen. Dit doet Kiemt samen met een uitgebreid netwerk bestaande uit het bedrijfsleven in Oost-Nederland, lokale overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Early Morning Talk van 30 juni gemist? Kijk hier terug, ook voor de Q&A

Dinsdag zijn we de dag gestart met een inhoudelijke talkshow bij je ontbijt vanaf je eigen keukentafel. Onze directeur Luc Kikkert ging in gesprek met Christianne van der Wal, gedeputeerde van Provincie Gelderland, Wouter van der Burg, kwartiermaker van het Innovatielab, Wim de Goei, managing director van Presikhaaf Schoolmeubelen en Jaap Stelwagen, founder Refugee Company. Zij namen ons mee in het thema: β€œWat doen overheden en bedrijven om de covid-19 crisis op een positieve manier om te buigen naar een duurzame toekomst?”

Kortom, het was een mooi begin van de dag boordevol interessante ingrediΓ«nten.

Heb je de uitzending gemist? Je kunt via deze link terugkijken.

De vragen die niet zijn behandeld tijdens de uitzending hebben we hier nog even voor je op een rijtje gezet.

Vragen aan Wouter van der Burg van CONNECTR

V: Sluit het lab ook aan bij de ontwikkeling van het waterstofhuisΒ  in Apeldoorn?
A:Β  Kiemt is zowel betrokken bij het CONNECTRΒ  als het waterstofhuis in Apeldoorn. De insteek is dat de verschillende initiatieven eigen niche bedienen. Het gezamenlijk doel is een sterk innovatief netwerk in Oost- Nederland

V:Β  Zijn studenten nu al betrokken bij CONNECTR?
A:Β  Bij de lancering van CONNECTR heeft de HAN de leerervaringen uit O-zone aangeboden aan de gedeputeerde Christianne van der Wal. Onder O-zone werkt de HAN nu al in 3 hybride leeromgevingen op IPKW. CONNECTR is de doorontwikkeling van die labs.Β 

V:Β  Wat is het verschil met het al bestaande powerlab?
A: Β  Powerlab was een van de voorlopers van CONNECTR en wordt daar nu onderdeel van. Β Leerervaring uit het powerlab worden nu gebruikt in de ontwikkeling van CONNECTR.

Vraag aan gedeputeerde Christianne van der Wal

V: Is er ergens een link naar de tender mbt ketenprojecten die Christianne noemde?
A:Β  De link is er nog niet. Hou vooral de site en social media kanalen van de provincie Gelderland in de gaten.Β 

Vraag aan Wim de Goei van Presikhaaf schoolmeubelen

V: Β  Wordt er ook gekeken naar nieuwe manier van afval verwerken, geen productie van CO2, fijnstof en stank?
A:Β  Presikhaaf Schoolmeubelen is ISO 9001, 45001 en 14001 gecertificeerd. We gebruiken duurzame (o.a. FSC/PEFC hout) en goed te recyclen grondstoffen (bijvoorbeeld staal en polypropyleen). We hebben trede 3 van de CO2 prestatieladder behaald en streven naar meer en beter. Nieuwe producten worden circulair ontwikkeld en we maken dit meetbaar door middel van het Circulair Design Framework dat in samenwerking met TNO werd ontwikkeld.

We hebben in 2019 geΓ―nvesteerd in onze spuitstraat (poedercoater), waardoor deze minder energie en chemicaliΓ«n in de wasstraat verbruikt. We hebben het luchtbehandelingssysteem in kantoren en de fabriek aangepast hetgeen een positief effect had op de productie van fijnstof. We gebruiken stadswarmte voor de verwarming en gas voor de ovens van onze spuitstraat. De verlichting in onze fabriek en in kantoor is LED.

Wij organiseren de retourstroom gebruikt meubilair voor onze klanten. We schenken dit meubilair aan liefdadigheidsinstellingen, demonteren het en voeren het gescheiden af, of refurbishen, of renewen het wanneer het meubilair hier niet geschikt voor is. We leasen ook meubilair waarmee we de cirkel rond kunnen maken.

Onze verhuizer rijdt met relatief nieuwe vrachtwagens die minimaal emissieklasse Euro 5, of hoger motoren hebben. Wij zijn een ontwikkeling gestart om meubels compact gestapeld, of β€˜flatpacked’ te vervoeren. Β Β Β Β 

 

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld