HAN zoekt bedrijven voor ontwikkeling waterstofsystemen

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) zoekt ondernemers voor de gezamenlijke ontwikkeling van brandstofcelsystemen in mobiele toepassingen. Onder de projectnaam β€˜H2 Modus’ gaat de school, samen met ondernemers, onderzoek doen naar waterstoftoepassingen in machines voor grondverzet, landbouw, infra, evenementen, hogedrukreinigers, boten en mobiele generatoren.

β€œMaar deze lijst is nog lang niet compleet”, zegt Toin Peters, docent Automotive van de HAN. β€œEr kunnen nog meerdere toepassingen bij. Veel bedrijven zijn al of willen aan de slag met waterstof, maar dit is vaak best gecompliceerd. Door samen te werken en kennis te delen denken wij dat er sneller belangrijke stappen gezet kunnen worden.

Binnen het project β€˜H2 Modus’ wil de HAN de integratie van H2 brandstofcelsystemen in diverse toepassingen eenvoudiger maken. β€œInmiddels is duidelijk dat we bij heel veel activiteiten afscheid moeten nemen van de oude vertrouwde dieselmotor”, zegt Peters.Β β€œVeel ondernemingen hebben inmiddels de eerste innovatieve stappen gezet om hun producten te elektrificeren. En in diverse branches zie je inmiddels bedrijven die er vaardig in zijn geworden om verbrandingsmotoren te vervangen door een batterij-elektrisch systeem, in veel gevallen een prima oplossing.”

Toch blijkt dat elektrificatie niet altijd de beste oplossing is. Op steeds meer locaties is er geen laadmogelijkheid, kan er onvoldoende energie worden meegenomen of wordt er te veel vermogen gevraagd. Daarnaast kan het kostenaspect een rol spelen. Uitbreiding van het energiesysteem met een waterstof-systeem biedt dan mogelijk een oplossing, omdat H2 makkelijker opgeslagen en vervoerd kan worden. Een derde voordeel is dat er meer energie kan worden meegenomen in vergelijking met batterijen. De integratie van een H2 brandstofcel-systeem is echter complex en de kennis hierover is nog niet overal voorhanden. 

Diverse MKB-bedrijven hebben zich inmiddels bij het project β€˜H2 Modus’ aangesloten. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zal worden gewerkt aan onderwerpen als energiebehoefte en dimensionering van de deelsystemen zoals H2-opslag, brandstofcel, batterijpakket en elektrische last. Daarnaast krijgen de wet- en regelgeving, de veiligheid, onderzoek naar aanbod van deelsystemen en componenten, standaardisatie en modulaire opbouw aandacht.

De betrokken ondernemers en HAN gaan gedurende de twee jarige projectperiode, de noodzakelijk kennis van H2 brandstofcellen delen en eigen te maken. De verwachting is dat verschillende deelnemers de opgedane kennis direct gaan toepassen binnen hun eigen bedrijven.

Interesse om deel te nemen?

Ook geΓ―nteresseerd om mee te doen aan een ontwikkelingstraject met andere innoverende ondernemers en professionals van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen? Neem contact op met Toin Peters, Projectmanager Prototyping van HAN Automotive Research: Toin.Peters@han.nl      

Genomineerden Jan Terlouw Innovatieprijs 2022 bekend

Uit 27 unieke aanmeldingen heeft een expertcommissie acht baanbrekende innovaties geselecteerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2022.

Innovaties die een duurzame impact maken op de maatschappij, zijn belangrijker dan ooit tevoren. Dit jaar wordt alweer voor de 12de keer op rij tijdens het festival The Future of Us – Changing our ways de eervolle Jan Terlouw Innovatieprijs uitgereikt.

Hoofdprijs

De drie genomineerde innovaties voor de hoofdprijs 2022 zijn: H2Trac BV met de Elektrische trekker E-OX, Callic BV met de Aquathermie Skid en HyMatters met de Waterstoftrailer. Alle innovaties leveren een uitermate belangrijke bijdrage aan de energietransitie en/of circulaire economie, richten zich op een globale markt en stimuleren duurzaam gedrag en bewustwording. Β 

Ambitieprijs

De vijf genomineerde innovaties voor de ambitieprijs 2022 zijn Zenon Energy met de Zenon Titan – Titanaan batterijen, Pureps BV met de Circulair maken EPS (piepschuim), Qconcepts Design & Engineering BV met de Zero Emission Shipping, Omlab met de BuildMatterial en NoPalm Ingredients met Microbiele olie uit reststromen als vervanger van palmolie. De ambitieprijs is bedoeld als aanmoediging, gericht op start-ups en kleine bedrijven die werken aan de ontwikkeling van duurzame innovaties, maar die nog in een vroege fase van ontwikkeling zitten.

Duurzame Award

Voor de Jan Terlouw Innovatieprijs gelden verschillende criteria. Zo moet het gaan om een tastbare innovatie op het gebied van energietransitie en/of circulaire economie. Naast het prijzengeld, de geboden ondersteuning en media aandacht heeft de te winnen award ook een fysieke vorm. Voor deze circulaire award is volledig gebruik gemaakt van reststoffen en materialen uit hernieuwbare bronnen. Naast resthout is ook gerecycled plastic van Kiemt partner Save Plastics en op hennepvezel gebaseerd materiaal van Biopanel gebruikt.  

Jury

De juryleden voor dit jaar zijn Harry Webers als voorzitter, Martijn Bongaerts van Alliander, Erik Klaassen van Contour Advanced Systems, Erik van der Veer van Dutch Boosting Group en Maria Fennis van HyET Hydrogen.

EnerPRO: de rotatieturbine van Dochteren IA in samenwerking met Mechatronik-Institut Bocholt

Bij EnerPRO staat samenwerking in de ontwikkeling van energie technologieΓ«n centraal. EnerPRO loopt tot 31 augustus en het laatste project dat vanuit deze internationale samenwerking, subsidie heeft ontvangen is Dochteren IA. Zij werken samen met hun Duitse partner Mechatronik-Institut Bocholt van de WestfΓ€lische Hochschule aan een rotatieturbine.

Het project

Deze turbine is gebaseerd op het visvriendelijke en beproefde vortex turbine ontwerp en wekt elektriciteit op uit langzaam stromend water met laag verval. Doorontwikkeling van dit project richt zich erop om ook met grote verschillen in watertoevoer kosten-efficiΓ«nt een hoge energieopbrengst per jaar te realiseren.

Er zijn verschillende kernvragen opgesteld en er is onderzoek gedaan. Het resultaat is een 0-serie ontwerp voor de geplande pilot in Lochem en ruwe schatting van de verwachte jaaropbrengst op basis van de gegeven stromingsdata. Na de pilot zijn een demonstratie in Eefde en twee uitrol-projecten in Voorst en De Pol gepland.

Afhankelijk van het wateraanbod en het benodigde vermogen kunnen 1 of meerdere generatoren ingeschakeld worden en/of meerdere turbines parallel geplaatst worden. Hierdoor is de installatie compacter en tegelijkertijd kan optimale efficiΓ«ntie gedraaid worden. Dat betekent dat de installatie ook gebruik kan worden op kleine locatie met grote debietverschillen en kan er bovendien meer elektriciteit worden opgewekt.

Een ruwe schets van de rotatieturbine en het modulaire concept.
Een ruwe schets van de rotatieturbine en het modulaire concept.

En verder?

De 0-serie wordt verder tot in de details uitgewerkt, zowel technisch als financieel. Hier wordt vervolgens een model van gemaakt. En dit wordt uiteindelijk gebruikt in de pilot om de theoretisch bepaalde aspecten te verifiΓ«ren.

CO2 besparing

De geschatte koolstofintensiteit van de Europese elektriciteitssector (inclusief non EU) bedraagt ongeveer 300 gram CO2/kWh in 2020. Hoewel dit een grove schatting is, zullen de 4 geplande projecten met totaal zo’n 400 kW geΓ―nstalleerd (zoals gepland op een tweetal locaties) bij 2500 draaiuren ongeveer een reductie van 300 ton CO2 emissie kunnen betekenen. De CO2 belasting van de bouw en verwijdering van een waterkrachtcentrale zijn hierin niet opgenomen. Deze worden echter zeer laag geacht wanneer de gehele levenscyclus in beschouwing wordt genomen, en bedragen een fractie van de CO2 footprint van de bouw en ontmanteling van windturbines. 

Grensoverschrijdende samenwerking

De grensoverschrijdende samenwerking staat bij EnerPRO centraal. In dit project is samengewerkt met het Duitse Mechatronik Institut Bocholt van WestfΓ€lische Hochschule. De ontwikkeling van het elektromechanische deel van de turbine vereist specifieke kennis en ervaring op het gebied van aandrijflijnen, transmissiesystemen, generatoren en controle units waar Duitsland een comparatief voordeel in heeft. De ontwikkeling van het civieltechnische deel en de turbine wordt verricht door Nederlandse partijen. De samenwerking zal partijen in staat stellen bij te dragen aan de ontwikkeling van een goed eindproduct, en tevens bij uitrol ervan als toeleverancier van kennis of producten op te treden.

Daarnaast heeft Dochteren IA met het Mechatronik Institut Bocholt al langer overleg over de rotatieturbine. Door de samenwerking zal een grotere markt binnen bereik komen. Zowel in het Nederlandse als het Duitse deel van het EnerPRO kerngebied bevinden zich een groot aantal rivieren en beken met langzaam stromend water en een (zeer) laag verval waar de rotatie turbine goed kan worden ingezet om elektriciteit op te wekken. Door de ontwikkeling van een beter lokaal inpasbaar modulair ontwerp met een lagere Levelised Cost of Electricity zal op tal van deze locatie uitrol binnen bereik komen. De meeste waterstromen in Nordrhein-Westfalen staan bovendien in directe verbinding met de Rijn, de Maas en de IJssel in Nederland. Uitrol van de rotatieturbine zal van invloed zijn op het waterbeheer, en grensoverschrijdend waterbeheer en kennisuitwisseling kunnen bevorderen.

Enerpro logo

Kiemt ambassadeur Twence en Koninklijke Grolsch realiseren warmteleiding onder de A35

Het doel van deze megaklus is duurzame warmte slim inzetten om zo grotendeels van het aardgas af te kunnen. Dit project, waarbij twee keer een leiding van 500 meter onder de A35 is doorgetrokken, wordt eind december 2022 opgeleverd. Via de warmteleiding kan straks warmte geleverd worden aan Koninklijke Grolsch. De leiding loopt ondergronds vanaf de Warmtekrachtcentrale Ennatuurlijk over industrieterrein de Marssteden in Enschede. Daarin zit nog wel een obstakel: de A35. En daar moest de leiding dus onderdoor.

Een grote operatie, want er vond twee keer een boring en twee keer een intrekoperatie plaats voor een aanvoer- Γ©n een afvoerleiding. Het doel? Warm water heen, afgekoeld water retour om weer op te kunnen warmen. EΓ©n leiding van vijfhonderd meter is, onder begeleiding van 4 kranen, richting Grolsch getrokken. Op dertig meter diepte. Je kunt je voorstellen dat dit een speciale operatie is. Na meer dan een week boorwerkzaamheden, verdwijnt vijfhonderd meter leiding in ongeveer vier uur tijd voorgoed onder de grond.

Reductie 72% COβ‚‚-emissie

Met de warmteleiding kan Koninklijke Grolsch vanaf eind 2022 haar COβ‚‚-emissie met 72% reduceren: zo’n 5.500 ton per jaar. Dat is vergelijkbaar met het gasverbruik van 1.800 huishoudens. Twee derde van de warmtevraag van Koninklijke Grolsch wordt dan ingevuld met warmte van Twence.

Andrei Haret, managing director Koninklijke Grolsch: β€œHet is onze ambitie om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn met onze brouwerij. De samenwerking met Twence stelt ons in staat om grotendeels over te schakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Hiermee zetten wij niet alleen een grote stap richting onze eigen ambities, maar hopen wij ook andere bedrijven te motiveren om voor duurzame oplossingen te kiezen.”

Marc Kapteijn, directeur Twence: β€œTwence wil hiermee het stedelijk gebied verduurzamen. Hoe eerder we met alle mogelijke energiebronnen van het gas af zijn, hoe beter voor de regio. Wij hebben duurzame warmte beschikbaar voor meer dan 100.000 woningen. Nu is de tijd om die in te gaan zetten en het verschil te maken.”

Werkbezoek Circe22 Textile aan modesteden Arnhem en Amsterdam

Ter afsluiting van het project Circ 22 Textile brachten partners uit Bulgarije, ItaliΓ« en Spanje een bezoek aan Gelderland. In Arnhem Γ©n Amsterdam kregen zij een inspirerend programma voorgeschoteld op het gebied van (duurzame) mode.

In Arnhem werd een bezoek gebracht aan State of Fashion. Vanuit de Eusebiuskerk vervolgde de rondleiding naar Rozet. Hier is een momenteel een tentoonstelling op het gebied van fashion te zien.

In Amsterdam werd een bezoek gebracht aan een tweetal organisaties: BYBORRE en House of Denim.

BYBORRE biedt een platform waar ontwerpers hun eigen textiel kunnen samenstellen op basis van duurzame grondstoffen en vervolgens deze textiel on-demand kunnen produceren.

House of Denim staat voor het Nederlandse platform voor vakmanschap en innovatie in de denimindustrie. Tijdens een interessante rondleiding van Mariette Hoitink (founder of fashion recruitment & consultancy firm HTNK) en haar collega James Veenhoff (founding partner at impcat strategy firm Fronteer) kregen de bezoekers meer informatie over de producten en  (achtergrond van) de studenten. House of Denim beschikt over een werkplaats, een wasserij, een archief en een winkel.

Het project Circe22 Textile heeft betrekking op de vraag wat voor invloed de COVID-19 pandemie heeft gehad op de textielindustrie.  Tijdens dit werkbezoek zijn de projectresultaten van alle regionale partners gedeeld.

Circe22 groepsfoto

Franske van Duuren directeur Kiemt tot eind 2022

Ruim vier jaar stond Luc Kikkert aan het roer van Kiemt in zijn rol als directeur. Per 1 juni heeft Luc afscheid genomen van Kiemt. We zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij de afgelopen jaren voor Kiemt en het netwerk heeft betekend en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie bij TNO als Senior Business Developer.

Tot eind dit jaar zal Franske van Duuren de rol van directeur op zich nemen. Dit zal zij doen naast haar taak als programmamanager Circulaire Economie.

Franske – β€œIk verheug me erop Kiemt de komende maanden verder te brengen. Als directeur zal ik verantwoordelijk zijn voor de dagelijks aansturing van Kiemt met daarbij als prioriteit de continuΓ―teit van Kiemt en de samenwerking met het netwerk. Tevens blijf ik werkzaam als programmamanager circulaire economie, waarbij ik op een aantal uitvoeringstaken extern ondersteund wordt, zodat beide taken met zorgvuldigheid en aandacht kunnen worden uitgevoerd.”

De komende jaren staan in het teken van versnelling van de transitie naar een duurzame toekomst. Kiemt zal zich  ten volle inzetten om deze transitie voor de regio te ondersteunen in nauwe samenwerking met haar 130 partners in Oost-Nederland en de Provincie Gelderland.

Inschrijving tweede Challenge Week open

Samen met studenten en specialisten werken aan je circulaire vraagstuk

Succes smaakt naar meer! In maart 2022 organiseerde het project Circulaire Fabrieken een eerste Challenge Week voor maakbedrijven in de Cleantech Regio. Studenten, kennisexperts en innovatieve mkb-bedrijven werkten samen aan het oplossen van een circulair vraagstuk van een van de challengebedrijven. Dat resulteerde in nieuwe oplossingsrichtingen, waarnaar vervolgonderzoek gedaan gaat worden. Proef de sfeer van de eerste Challenge Week.

Van 26 t/m 30 september organiseren we de tweede Challenge Week Circulaire Fabrieken. Doe mee! Heb jij een circulaire challenge waar je hulp bij kunt gebruiken en sta je open voor cocreatie en samenwerken via open innovatie? Maak stappen in het realiseren van je circulaire ambities. Schrijf je hier in.

Voor wie

De Challenge Week staat open voor deelnemers aan het project Circulaire Fabrieken, maar er zijn ook mogelijkheden voor niet-deelnemers, maakbedrijven, gevestigd in de Cleantech Regio.

Zo werkt het

Je formuleert kort je circulaire vraag voor je bedrijf en schrijft je in voor de Challenge Week 2.
Het projectteam neemt contact met je op voor toelichting en uitleg en gaat in aanloop naar de Challenge Week op zoek naar partijen (mkb’er, start-up, kennisinstelling of andere organisatie) die mogelijk een werkbare aanpak bieden voor jouw uitdaging. We zetten daarvoor onze kennis en uitgebreide – landelijke – netwerk in. Tijdens de Challenge Week eind september onderzoeken jullie de geboden opties en werken partijen en studenten samen aan een plan van aanpak. Daar blijft het niet bij: Circulaire Fabrieken stelt, bij een goed gezamenlijk plan – een voucher beschikbaar van 5.000 tot 7.500 euro, waarmee je investering in verder onderzoek kunt cofinancieren.

Interesse?

Formuleer kort je circulaire vraag en schrijf je hier in. Het projectteam neemt vervolgens contact met je op.

www.circulairefabrieken.nl
info@circulairefabrieken.nl

Feestelijke opening van ElaadNL Testlab als eerste bewoner bij Connectr

Op woensdag 8 juni opende Zijne Majesteit de Koning het nieuwe Testlab van ElaadNL in aanwezigheid van tientallen genodigden in het Connectr Innovatielab. De Koning plugde een elektrische vuilniswagen in, en startte daarmee officieel de eerste laadsessie in het nieuwe lab. Bij dit besloten ochtendprogramma waren naast Koning Willem-Alexander ook Staatssecretaris Vivianne Heijnen, Commissaris van de Koning John Berends, Burgemeester Ahmed Marcouch en gedeputeerde Helga Witjes aanwezig.

Het middagprogramma was voor iedereen toegankelijk. Na een aantal plenaire presentaties over het Testlab, Smart Charging en het belang van PKI (Public Key Infrastructure) hadden bezoekers de mogelijkheid om zelf rond te kijken. Binnen en buiten stonden diverse opstellingen van voertuigen en laadinfrastructuur van verschillende partners van ElaadNL en Connectr. Naast de technische samenwerking wordt ook de samenwerking gezocht rondom het Human Capital vraagstuk, essentieel voor de energietransitie.

β€œElaadNL zoekt graag de samenwerking op. Dit vinden we bij Connectr. Steeds meer bedrijven gaan zich hier vestigen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt binnenkort onze buurman. We verheugen ons enorm op de samenwerking en synergie.” Onoph Caron, directeur ElaadNL.

Connectr feliciteert ElaadNL met de opening van het Testlab en kijkt er naar uit samen te werken en elkaars groei te versnellen.

Oost-Nederlandse H2 bedrijven volop aanwezig bij World Hydrogen Summit!

Van 9 juni tot met 11 juni stond Rotterdam in het teken van de World Hydrogen Summit. Met meer dan 180 standhouders en 6000 bezoekers was het een druk bezochte Summit met internationale allure.

Waterstof speelt een belangrijke rol in de energie transitie. Intensieve samenwerking met andere (Europese) landen is daarbij noodzakelijk. Aldus de keynote speech van Minister Klimaat en Energie Rob Jetten. De World Hydrogen Summit was daardoor de juiste aangelegenheid om de internationale banden aan te halen.

Elektrolysers, Elektrolysers, Elektrolysers…

Gedurende de beurs was er volop aandacht voor elektrolysers. Elektrolysers splitsen het water met behulp van (duurzame) elektriciteit in zuurstof en waterstof zonder dat hier CO2 bij vrij komt. Een techniek die nog niet op grote schaal beschikbaar is en duurder in vergelijking tot fossiele brandstof. Gelukkig zijn er ondanks de hogere kosten ambitieuze plannen om 8 GW elektrolyseer capaciteit te realiseren voor 2030 in Nederland als bijdrage aan de onze klimaatdoelstellingen. Dus de ontwikkeling van deze technologie is daarom van groot belang.

Een ander opvallend feit is dat er steeds meer wordt ingezet op systeem geΓ―ntegreerde en modulaire β€˜alles in 1’ H2 producten om de investeringskosten te verlagen.  

Oost-Nederland present!

Tussen alle Australische, Duitse en Scandinavische organisaties was ook de regio Oost-Nederland goed vertegenwoordigd op deze internationale beurs. Naast een eigen β€˜Oost-Nederland’ stand van Oost NL (in samenwerking met Nedstack, HyMatters en de HAN), waren er ook vele H2clusterleden, zoals HyET Hydrogen, Thomassen Energie, Kiwa, MTSA, HyGear en Elestor als standhouder met hun product aanwezig op de beursvloer. Fijn om zoveel bekende gezichten te zien op de beurs! En dat we Oost-Nederland goed op de internationale kaart hebben gezet!

De Jan Terlouw Innovatieprijs 2022 – inschrijving gesloten!

De inschrijving voor de Jan Terlouw Innovatieprijs is gesloten! We hebben weer een mooie lijst van innovaties die een duurzame impact maken op de maatschappij.

Het programma-management van Kiemt zal de inschrijvingen screenen op de criteria voor deelname en op basis daarvan een aantal inschrijvingen nomineren. Daarna zal de jury, bestaande uit Harry Webers, Martijn Bongaerts van Alliander, Erik Klaassen van Contour Advanced Systems, Erik van der Veer van Dutch Boosting Group en Maria Fennis van HyET Hydrogen, een winnaar kiezen voor de Jan Terlouw Innovatieprijs en de ambitieprijs.

De bekendmaking van de genomineerden van de Jan Terlouw Innovatieprijs en genomineerden van de ambitieprijs volgt zo snel mogelijk. We houden jullie op de hoogte.

Op vrijdag 6 oktober, tijdens het hybride congrestival The Future of Us – Changing our Ways worden de 2 winnaars bekend gemaakt. We houden je op de hoogte!

De prijzen

De Jan Terlouw Innovatieprijs bestaat uit twee onderdelen: een hoofdprijs en een ambitieprijs.

De hoofdprijs bestaat uit 10.000 euro prijzengeld, een jaar lang Kiemt participantschap, een IP Smart scan van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van het RVO en ruime media-aandacht.

De ambitieprijs bestaat uit 5.000 euro prijzengeld, 5 dagen advies/ondersteuning door Kiemt ter waarde van 5000 euro en een jaar Kiemt netwerkpartnerschap.

De voorwaarden

Voor welke duurzame award de innovatie in aanmerking komt, is afhankelijk van de volgende criteria:

De hoofdprijs van de Jan Terlouw Innovatieprijs 2022 dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De innovatie is tussen 2020 en 2022 op de markt geΓ―ntroduceerd.
  • De innovatie is gericht op energietransitie en/of circulaire economie.
  • De onderneming is in de regio Oost-Nederland gevestigd en de ontwikkeling van de innovatie vindt daar ook (deels) plaats.
  • De innovatie is niet eerder genomineerd voor deze prijs.

De ambitieprijs, bedoeld als aanmoediging, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De onderneming is een startup of MKB met maximaal 10 werknemers.
  • De innovatie is gericht op energietransitie en/of circulaire economie.
  • De onderneming is in de regio Oost-Nederland gevestigd en de ontwikkeling van de innovatie vindt daar ook (deels) plaats.
  • De innovatie zit nog in een vroege fase van ontwikkeling.

De beoordeling voor nominatie

De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, waaronder innovativiteit, duurzaamheid, de (potentiΓ«le) economische waarde en de kwaliteiten van de onderneming in het innovatietraject. Bij de ambitieprijs wordt tevens gekeken naar het stappenplan tot marktintroductie van de innovatie. Hieruit volgen de nominaties.

De jury

Nadat de genomineerden bekend zijn, is het de beurt aan de deskundige jury, bestaande uit professionals uit de branche. De jury werd de afgelopen jaren voorgezeten door naamgever Jan Terlouw. Jan Terlouw heeft besloten om zich, gezien zijn respectabele leeftijd terug te trekken als juryvoorzitter. In overleg en met enthousiaste goedkeuring van Jan Terlouw persoonlijk, stellen wij met trots de nieuwe juryvoorzitter voor de Jan Terlouw Innovatieprijs voor: Harry Webers. Harry zal de komende 4 jaar de rol van juryvoorzitter op zich nemen.

Harry Webers juryvoorzitter Jan Terlouw Innovatieprijs

Harry Webers stopte in 2013 als algemeen directeur bij Witteveen+Bos wegens het bereiken van de statutaire directieleeftijd. Daarna ging hij verder als senior adviseur, onder andere op het gebied van duurzaamheid en energie. Op 1 juli 2016 heeft hij zijn baan helemaal opgezegd bij Witteveen+Bos. Sindsdien richt hij zich volledig op uiteenlopende nevenfuncties op het gebied van β€˜people, planet, profit’. Zo is hij actief als coach en is hij plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage en voorzitter van de SER Overijssel. Hij draagt zijn missie, visie en boodschap uit in lezingen, interviews, columns en artikelen.

De uitreiking van de Jan Terlouw Innovatieprijs 2022 zal plaatsvinden tijdens het congrestifal The Future of Us.

Winnaars van 2021

De afgelopen jaren mochten al vele ondernemingen de Jan Terlouw Innovatieprijs mee naar huis nemen. Vorig jaar won CCS Energie-advies de hoofdprijs met hun Bio-NP Stikstofstripper en Soluxa B.V. was de winnaar van de Ambitieprijs met hun gekleurde zonnegevel.

Winnaar 2021 Jan Terlouw Innovatieprijs

Meer informatie?

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Voor meer informatie over de Jan Terlouw Innovatieprijs kun je contact opnemen met Nicole Coenen via coenen@kiemt.nl of 026 4461469

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld