Rijnstate Elst eerste ziekenhuis dat draait op eigen waterstof

Rijnstate Elst is het eerste ziekenhuis in Europa dat de energie uit waterstof haalt en niet afhankelijk wil zijn van externe elektriciteit.Β  Op het terrein komt een waterstofbank die energie opslaat en die ervoor zorgt dat het gebouw de eerste jaren voor 60 procent zelfvoorzienend wordt.Β 

Op den duur moet het volledig voor de eigen energie zorgen. ,,Het elektriciteitsnet komt steeds meer onder druk te staan. Door daar niet afhankelijk van te zijn, kiezen wij voor waterstof. Daarnaast hebben wij duurzame ambities”, zegt bouwdirecteur Willem-Jan Hanegraaf, verantwoordelijk voor de locatie in Elst.

Lees het volledige artikel hier.

 

Verkenning waterstof backbone IPKW: op de toekomst voorbereid!

Waterstof wordt gezien als een onmisbare schakel in de energietransitie en is daarom niet meer weg te denken in de energiemix van de toekomst. Hoe waterstof zal worden ingezet en op welke schaal is echter nog een cruciaal vraagstuk. Daarom zien we nog een sterke ontwikkeling van veel verschillende waterstof toepassingen voor de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.

De ontbrekende schakel voor deze ontwikkeling is de 24/7 beschikbaarheid van waterstof in een toegankelijke distributieleiding (β€˜backbone’) voor de uitvoering van innovatieprojecten, pilots en demo’s. Ook voor het opschalen van marktrijpe producten is dit cruciaal, omdat het gebruik van waterstof over de weg via β€˜tube trailers’ niet kosteneffectief is. Bovendien onderscheidt een dergelijke distributieleiding zich ten opzichte van de waterstofleidingen in de grote chemische clusters (Eemshaven, Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, Chemelot) waar waterstof als grondstof wordt ingezet en ten opzichte van infrastructuur die er is voor fundamenteler onderzoek van lage TRL niveaus.

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is de thuisbasis voor maakbedrijven in onder andere de elektrochemie, die nationaal en internationaal toonaangevend zijn in de waterstoftechnologie, waarbij de afgelopen jaren tientallen miljoenen geΓ―nvesteerd is in de productie- en testfaciliteiten op het gebied van elektrolyse, brandstofcelsystemen en opslagtechnologie.

IPKW is daardoor goed gepositioneerd om deze ontbrekende schakel in te vullen door een toegankelijke waterstof distributieleiding te faciliteren die bestaande producenten en gebruikers op het terrein, zoals Hygear, Nedstack, Hyet, HyMove, Elestor en het HANwaterstoflab als shared facility vanuit Connectr, aan elkaar kan verbinden. Voor Nedstack brengt dit bijvoorbeeld de ambitie een stap dichterbij om uit te groeien tot Fuel Cell Giga Factory. Bovendien biedt dit gelegenheid voor nieuwe partijen om hier flexibel op aan te sluiten en daarmee onderdeel te worden van het ecosysteem dat Connectr en Kiemt ondersteunen bij het aanjagen van energie sleuteltechnologieΓ«n.

Hiermee ontstaat een aantrekkelijke testomgeving voor β€˜fieldtests’ van op waterstof gebaseerde systemen. Dit kan variΓ«ren van waterstof cv-ketels voor de gebouwde omgeving, zwaar vervoer tot integrale Power2Power installaties voor mobiele of stationaire toepassingen. Ook biedt dit kansen voor Veolia als utiliteit operator van het energiesysteem op IPKW om ervaring op te doen met de aanleg en het beheer van waterstof netwerken in de energiemix.

Met dit doel voor ogen slaan IPKW, HyGear, Nedstack, Veolia, Connectr en Kiemt de handen ineen om de business case en randvoorwaarden van een waterstof distributieleiding te verkennen en uit te werken tot een plan voor realisatie. Daarmee wordt de eerste stap gezet voor het maximaal bedienen van het maatschappelijk vraagstuk over waterstof als onderdeel van de energiemix en zijn we op de toekomst voorbereid!

 

 

Overzichtsafbeelding/kaart van eerste tracΓ© waterstof distributieleiding
Overzicht van een indicatief, eerste tracΓ© voor de waterstof distributieleiding.

Duurzame bestrating op de Westervoortsedijk in Arnhem

Sinds begin oktober moet je rekening houden met wegwerkzaamheden richting Industriepark Kleefse Waard, en dus ook naar het kantoor van Kiemt. De gemeente Arnhem heeft aannemer NTP in samenwerking met Miscancell opdracht gegeven om de Westervoortsedijk, Zevenaarseweg en Oude Zevenaarseweg flink onder handen te nemen. Dit betekent een busbaan, nieuwe bushaltes en vernieuwde fietspaden. Maar let op: voor de bestrating is gekozen voor grasfalt.

‘Gewoon’ asfalt wordt gemaakt met bitumen, een aardolieproduct. Dat kan en moet duurzamer. En dat brengt ons bij grasfalt. Het bitumen wordt namelijk voor 50 % vervangen door lignine. Lignine wordt gemaakt uit olifantsgras, een houtachtige grassoort afkomstig uit Zuidoost-AziΓ«. Ook in het Europese klimaat groeit het gewas goed. Sterker nog, het gras wordt ook hier tot 4 meter hoog.Β Β Eenmaal geplant, kan er zeker 20 tot 25 jaar jaarlijks geoogst worden. Wat olifantsgras zo bijzonder maakt, is de hoeveelheid CO2 die het opneemt. Het haalt zeker 4 keer meer CO2 uit de lucht dan bomen. Miscancell, ook gevestigd op IPKW, produceert lignine.

Daarnaast zorgt lignine voor 20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van het asfalt, namelijk 130 Β°C in plaats van 170 Β°C. Dat is een besparing van ruim 2 mΒ³ gas per ton asfalt. Grasfalt heeft dezelfde eigenschappen als ‘gewoon’ asfalt en ook dezelfde garantietermijn. De verwachting is zelfs dat deze beter is voor grasfalt door onder andere de UV-bestendigheid.

WeerΒ eenΒ stap in deΒ goedeΒ richtingΒ dus! EnΒ alsΒ meestΒ duurzameΒ bedrijventerreinΒ van Nederland isΒ ditΒ deΒ idealeΒ entreeΒ voorΒ IPKW.

*DeΒ werkzaamhedenΒ zijnΒ op 4Β oktoberΒ 2021Β gestartΒ enΒ durenΒ tot 15Β juliΒ 2022.Β 

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld