CIRCLES

CIRCLES is een digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland wil (gaan) bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Samenwerken binnen een circulaire economie

Het is een samenwerkingsverband gericht op (mkb) bedrijven en maatschappelijke organisaties om bewustwording van de noodzaak en voordelen van de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Bij het CIRCLES-netwerk zijn uiteenlopende organisaties aangesloten die enorm veel kennis en ervaring beschikbaar stellen aan derden. Denk aan overheden, kennisinstellingen, brancheverenigingen, ondernemers en natuur- en milieu-organisaties. Het netwerk is gebaseerd op sterk aanwezige sectoren, zoals de maakindustrie, biobased economy en bouwsector.

De rol van CIRCLES

CIRCLES brengt partijen samen en kan zo hulp bieden bij ketenvorming, regionale grondstoffenuitwisseling of nieuwe samenwerkingen. De onderwijspartners binnen CIRCLES bieden graag hun actuele kennis aan. Zo kun je studenten gericht onderzoek laten doen naar bijvoorbeeld productinnovaties, bedrijfsvoering of circulaire businessmodellen. Daarnaast worden er masterclasses georganiseerd voor gemeenten en bieden co-creatie-trajecten de mogelijkheid om versneld te ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen. Voor de koplopers in de branche is het programma AcCElarator ontwikkeld.

Dankzij CIRCLES wordt een nieuwe markt ontwikkeld waarin Oost-Nederland een koploper en voorbeeld zal zijn – niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa.

VNO-NCW Midden en Stichting Kiemt zijn initiatiefnemers van CIRCLES. Provincies Gelderland en Overijssel dragen financieel bij.