Arnhem goed op weg met minder COβ‚‚-uitstoot in 2023

Arnhem ligt op koers om in 2023 de COβ‚‚-uitstoot met 40% te reduceren ten opzichte van 2018. Op de zogeheten prestatieladder, die bestaat uit 5 tredes, heeft Arnhem het officiΓ«le certificaat voor trede 4 gekregen. Dit certificaat is uitgereikt door keuringsinstituut TÜV.

Arnhem is hiermee de eerste grote (100.000+) gemeente van Nederland met niveau 4 van de COβ‚‚-prestatieladder. Het bevestigt dat Scalabor, Sportbedrijf en de gemeente grote stappen zetten om de uitstoot van COβ‚‚ in hun bedrijfsvoering terug te brengen.

Jan van Dellen, wethouder Bedrijfsvoering: β€˜β€™We hebben in Arnhem hoge energie- en klimaatambities. We zijn ontzettend blij dat we dit certificaat mogen ontvangen, maar het verbaast ons niet. We vinden het belangrijk om onze stad zo snel mogelijk te verduurzamen en dat alle Arnhemmers kunnen overstappen naar schone energie. Wij hebben daarin als Scalabor, Sportbedrijf en gemeente een voorbeeldfunctie. Het verminderen van de COβ‚‚-uitstoot doen wij onder andere door lagere elektriciteitsverbruik in de panden, minder aardgas en stadsverwarming bij panden, verduurzaming van het wagenpark en minder gereden kilometers doelgroepenvervoer. Het is belangrijk dat we nu doorpakken in het reduceren van de COβ‚‚-uitstoot.”

www.co2-prestatieladder.nl

De ambitie is om in in 2023 gecertificeerd te worden op het hoogste niveau van de COβ‚‚-prestatieladder, niveau 5.

Bron: Arnhem.nieuws.nl

Meer geld voor vermindering COβ‚‚-uitstoot industrie

De industrie krijgt meer subsidie om de COβ‚‚-uitstoot te verminderen. Het budget van de Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VEKI) is verhoogd met € 54 miljoen. De Topsector Energiestudies Industrie gaat voor de 2eΒ keer open dit jaar met extra budget van € 7,5 miljoen.

De regeling Topsector Energiestudies Industrie krijgt ook een extra programmalijn voor energie-efficiΓ«nte productieprocessen. Deze studies leiden eerder tot echte investeringen. De subsidies maken investeringen in maatregelen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar gemakkelijker.

€ 54 miljoen voor VEKI
De VEKI-regeling maakt het aantrekkelijker te investeren in CO2-besparende systemen, apparaten of technieken. Met subsidie verkorten bedrijven hun terugverdientijd. De VEKI-regeling is tot en met 14 december 2021 opengesteld. Het subsidiebudget is verhoogd van € 28 miljoen naar € 82 miljoen. Ook het maximale subsidiebedrag voor ieder project is verhoogd van € 3 miljoen naar € 15 miljoen.

2eΒ openstelling energiestudies
Voor de Topsector Energiestudies was tot de sluiting op 7 september € 8 miljoen subsidie beschikbaar. Van 15 september tot en met 14 december 2021 is er een 2eΒ openstelling. Hiervoor is het subsidiebudget € 7,5 miljoen. Dat biedt aanvragers extra tijd om een goed projectplan in te dienen.

De regelingen VEKI en Topsector Energiestudies Industrie zijn onderdeel van de Topsector Energie.

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van de RVO.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld