Cleantech Energy Crossing

Thema: Energietransitie
Rol Kiemt: Initiatiefnemer, penvoerder en programmamanagement
Partners: Kiemt, EnergieAgentur.NRW en een consortium van meer dan 30 MKB’ers, kennisinstellingen en onderzoekinstellingen
Projectomvang: 3 miljoen euro INTERREG-subsidie voor ruim 30 projectpartners
Looptijd: Voorbereidingsfase 2016, projectlooptijd 2017 t/m 2020

De bebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 30 à 40% van het totale energieverbruik in Duitsland en Nederland. De energietransitie in de bebouwde omgeving gaat niet vanzelf. Nieuwe en duurzame technologieën moeten concurreren tegen bestaande en vaak goedkopere fossiele alternatieven. Om de klimaatdoelstellingen van beide landen te halen is er behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten en diensten die het energieverbruik verduurzamen en/of verminderen.

Het INTERREG-project Cleantech Energy Crossing bevordert grensoverschrijdende samenwerking in de ontwikkeling van cleantech innovaties. Deze innovaties zijn gericht op de verduurzaming van de bebouwde omgeving en de lokale energie-infrastructuur. Met dit doel voor ogen werken Stichting Kiemt en EnergieAgentur.NRW in een consortium van meer dan 30 MKB’ers, kennisinstellingen en onderzoekinstellingen samen om productinnovaties aan te jagen. De bedrijven zijn opgedeeld in drie Nederlands-Duitse consortia. Deze consortia werken vanaf dit jaar aan de ontwikkeling van innovaties op het gebied van batterijtechnologie en warmte- en koudetechniek.

Ruim dertig organisaties ontvangen meer dan 3 miljoen euro subsidie. Deze subsidie is afkomstig vanuit Europa (INTERREG). Daarnaast dragen ook de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Limburg, deelstaat Noordrijn-Westfalen en het ministerie van Economische Zaken hier aan bij. Dit project stimuleert zo het innoverend vermogen van het ‘groene’ MKB in de grensregio en bevordert werkgelegenheid.

Betrokken netwerk
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required