Access to Energy Dialogue 2023

Donderdag 1 juni 2023 biedt de Gemeente Arnhem in de Eusebiuskerk een podium aan de eerste editie van Access to Energy. In Arnhem, dΓ© Energy hotspot, gaan Nederlandse en buitenlandse energie-experts met elkaar in gesprek over technische, organisatorische en maatschappelijke aspecten van de energietransitie.

De transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen is in volle gang. De uitdagingen zijn groot, de ambities hoog. Ook is er haast, want de vraag naar duurzame energie overtreft het aanbod en Europa streeft naar onafhankelijkheid van fossiele bronnen.

In de regio Arnhem-Nijmegen werken bedrijven, overheid, onderwijs en onderzoek samen om met energie-innovaties de transitie de versnellen en op te schalen naar een hoger niveau van toepassing. Energy Hotspot Arnhem kent een uniek ecosysteem van traditionele grote spelers  als TenneT, Alliander, DNV-GL, KEMA en DEKRA en innovatieve MKB bedrijven. Het samenspel tussen deze partijen leidt tot innovatieve oplossingen en een versnelling in de energietransitie. Niet in de laatste plaats omdat zij daarin gezamenlijk optrekken met onderwijspartijen van binnen en buiten de regio, zoals de Radboud Universiteit, de TU Delft en de HAN University of Applied Sciences.  Met de Access to Energy Dialogue biedt de hotspot Energy Arnhem de gelegenheid aan regionale, nationale en internationale partijen om kennis, kunde en slimme ideeΓ«n omtrent de energietransitie vanuit dit rijke ecosysteem op te doen.

Jaarlijks evenement

Tijdens deze eerste editie van Access to Energy op donderdag 1 juni gaan Nederlandse en buitenlandse energie-experts van overheid, wetenschap en bedrijfsleven met elkaar in gesprek. Overkoepelend thema: hoe realiseren wij de energietransitie in technisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht het best.

Deze eerste eendaagse Access tot Energy dialogue vormt de start van een jaarlijks terugkerend internationaal evenement van een week. Die herhaling biedt continuΓ―teit en is tevens een periodiek meetmoment; waar staan we en hoe gaan we van hieruit verder. Deelnemers ontmoeten elkaar fysiek tijdens Access to Energy, een bewuste keuze die de uitwisseling van ideeΓ«n en het opzetten van gezamenlijke initiatieven bevordert.

Arnhem en energie

Dat Arnhem het podium is van de Access to Energy dialogue is bijna een vanzelfsprekendheid, vindt Nermina KundiΔ‡, wethouder Onderwijs en Jeugdbeleid, Duurzame Mobiliteit en Economie. ”De stad is van oudsher onlosmakelijk verbonden met energie. TenneT, Alliander, KEMA en DEKRA, ze zijn allemaal in Arnhem begonnen en zijn nog steeds hier gevestigd. En in het laatste decennium is de stad verrijkt met een ecosysteem van innovatieve MKB partijen, startups en scale-ups die werken aan (decentrale) oplossingen voor de energietransitie, die voor een belangrijk deel op het Industriepark Kleefse Waard gevestigd zijn. Een aantal bedrijven zoals Nedstack of ElaadNL, zijn in Arnhem klein begonnen en inmiddels gevestigde partijen. In Arnhem en in de regio daarbuiten is er een enorme expertise op het gebied van energie voor zowel bedrijven als huishoudens.”

β€œBovendien zijn we als gemeente volop bezig met de energietransitie. Hoe richten we onze stad energieneutraal in? Wat betekent dat voor onze burgers en bedrijven? Welke transitieroute is de slimste? Wat is de goede volgorde van de dingen? Waar liggen de mogelijkheden qua techniek? Hoe verhoudt de transitie zich tot de bestaande wet- en regelgeving? Kan onze aanpak een voorbeeld voor anderen zijn? Het zijn razend interessante vragen en enorm ingewikkelde processen, want alles is met elkaar verknoopt.”

Slimme oplossingen

β€œDe energietransitie grijpt diep in op hoe wij wonen, werken en ons verplaatsen, kortom in onze manier van leven. Alle reden om samen aan slimme oplossingen te werken”, zegt Jeroen Herremans, directeur Connectr Energy-Innovation. β€œWe hebben in de regio op tal van gebieden expertise in huis.” aldus Marieke Butterhoff. Ze is als civic entrepeneur Energy bij The Economic Board nauw betrokken bij de projecten rondom de energietransitie. β€œGeografisch gezien loopt er een band van maakindustrie van Twente tot in Brabant. Dat is een unieke keten van bedrijven met Arnhem als spil wat betreft kennis omtrent energie. Zaak is die kennis en kunde op het gebied van technologie, organisatie, opleiding en onderzoek bijeen te brengen. Letterlijk. Elkaar fysiek ontmoeten, vertellen waar we mee bezig zijn, in welke richting we aan oplossingen werken, hoe we elkaar daarbij praktisch kunnen helpen.”

Regionaal, maar met Europese ambities, is Connectr het innovatieve vliegwiel. In samenwerking met bedrijven, onderzoeks- en opleidingsinstituten verzorgt Connectr innovatieprogramma’s, het Innovatielab en Shared Facilities waar vernieuwingen op het gebied van energie getest, gedemonstreerd en in de praktijk gebracht. Dit met het doel als katalysator te fungeren om nieuwe ontwikkelingen versneld toe te passen en op te schalen. 

Routes

β€œRuwweg zijn er twee transitieroutes die elkaar aanvullen”, schetst Jeroen. β€œEen centrale landelijke benadering en een decentrale route die inzet op lokale en regionale oplossingen. Focus tijdens deze eerste Access to Energy ligt op de vraag: Hoe bouwen we een slim, betrouwbaar en veilig energienetwerk.”

Hiervoor heeft TenneT β€˜Target Grid’ ontworpen, die het bedrijf tijdens de dialogue presenteert. TenneT opteert voor een onderling verbonden netwerk van gelijkstroomsupersnelwegen en energiehubs. Deze combinatie is in staat duurzame elektriciteit veilig en betrouwbaar over grote afstanden te transporteren.

Van deze visie worden overigens de contouren al zichtbaar. β€œDenk aan de Β Smart Energy Hubs die volop in ontwikkeling zijn”, zegt Marieke. β€œIn Oost Nederland is er een livinglab Smart Energy Hubs opgezet. Van de 10 bedrijventerreinen in het Living Lab, liggen er drie in het Lifeport gebied, namelijk InnoFase Duiven, Brick Valley en TPN-West Nijmegen. Hier wordt aan oplossingen voor de netcongestie gewerkt. Door in te zetten op de realisatie van decentrale energiesystemen. Zo bouwen we aan stabiele, flexibele, lokale duurzame alternatieven voor energieopwekking, -opslag en -gebruik. Ook worden zo in de regio ontwikkelde innovaties op de bedrijventerreinen toegepast”.

β€œWe moeten de energie-expertise in de regio Arnhem-Nijmegen inzetten om ons landelijk en internationaal te profileren”, benadrukt Nermina. β€œDe oplossingen die wij bedenken kunnen ook elders op de wereld werken. In die zin is deze transitie ook een businesscase die werk, kennis en inkomsten oplevert.”

Ze vervolgt: β€œTransitie is verandering. Veranderen betekent bestaande systemen en routines doorbreken. Door praktisch aan de slag te gaan, door draagvlak te kweken, nut en noodzaak aan te tonen en de durf om nieuw terrein te betreden. Dat kunnen we alleen samen doen en daar levert Arnhem met de Access to Energy graag een bijdrage aan.”

Jan Terlouw Innovatieprijs: hoe is het nu met….. Elestor

Wiebrand Kout, oprichter en CTO van Elestor.

In 2016 won Elestor de Jan Terlouw Ambitieprijs voor hun HBr flow batterij. We zijn heel benieuwd hoe het nu met Elestor gaat. Daarover gaan we in gesprek met Wiebrand Kout, oprichter en CTO van Elestor.

Wat is de HBr flowbatterij?

De HBr flowbatterij is een batterij die geschikt is voor langdurige elektriciteitsopslag. We hebben heel veel zon- en windenergie en daarvoor hebben we buffering nodig. Lithium batterijen zijn minder geschikt om economisch lange periodes te overbruggen. Volgens Elestor kan dat met de HBR flow batterij veel goedkoper. Die is bedoeld voor langdurige, grootschalige opslag, bijvoorbeeld bij een zonneweide of windmolenpark. Deze batterijen kunnen heel economisch een periode tot ca 6 dagen overbruggen.

Inmiddels zijn we 7 jaar verder. Hoe gaat het nu?

Elestor is nog steeds het enige bedrijf ter wereld dat deze HBr flowbatterij maakt. Dat komt omdat het heel complex is om de batterij te maken. Wiebrand: β€œDe voordelen van onze batterij zijn onverminderd van kracht. Vooral de lagere kosten van opslag zijn belangrijk. We willen allemaal CO2 vrij zijn maar we willen er niet teveel voor betalen. De combinatie wind, zon en opslag is de beste manier om aardgasvrij te worden.”

Er is volgens Wiebrand nu wel meer concurrentie. β€œEr zijn veel meer soorten batterijopslag. Maar de Elestor manier is de goedkoopste opslag. We richten ons op zonne- en windparken maar ook op bouwers van distributiecentra. Deze centra hebben een groot oppervlakte en de daken liggen vol met zonnepanelen, maar de teruglevercapaciteit is beperkt tot in sommige gevallen nul. Met onze batterij kan op grote schaal in eigen energie worden voorzien.”

Bij het opladen van de batterij wordt waterstofgas gemaakt. Die wordt opgeslagen in een tank, want die is weer nodig voor het ontladen. In plaats van de waterstoftank kan de batterij ook aan een waterstof pijpleiding gekoppeld worden en geΓ―ntegreerd worden met elektrolysers. Zeker bij dagenlange opslag is dat heel nuttig.

Elestor: van een start-up naar een wereldwijde speler

In 2016 was Elestor nog een start-up. De tijd van de eerste investeerders. De batterij stond nog in de kinderschoenen met de eerste tests buiten het lab. β€œWe moesten toen nog veel leren over vergunningen en veiligheidsanalyses en de confrontatie met de buitenwereld aangaan. In 2016 hadden we een team van 6 mensen, inmiddels zijn we met 45, en we gaan tegen eind 2024 naar ca 100 mensen groeien. Afgelopen investeringsronde hebben we 30 miljoen aan investeringen opgehaald om verder op te schalen.β€œ

Waarom heb je de HBr flowbatterij aangemeld voor de Jan Terlouw Innovatieprijs?

β€œDe Jan Terlouw Innovatieprijs draagt bij aan naamsbekendheid. Dit komt ook door Jan Terlouw zelf, dat is natuurlijk een bekende naam. We wisten dat we een sterk concept hadden maar mensen moeten er ook van weten. We zochten erkenning van de buitenwereld.”

En toen wonnen jullie!

De uitreiking van de Jan Terlouw Innovatieprijs aan Elestor in 2016

β€œHet winnen van de Jan Terlouw Innovatieprijs gaf erkenning aan het hele team. Het heeft geholpen met de communicatie naar de buitenwereld. Ook kregen we hulp met het aanvragen van subsidies en vervolginvesteringen. We konden de discussie op gang brengen. En dat is nu nog belangrijker dan toen.”

Wat is jouw advies voor start-ups?

β€œSchrijf je in voor de Jan Terlouw Innovatieprijs. Je kan hele mooie dingen doen in het lab maar de wereld moet het ook zien. Je moet opgemerkt worden. Het is ook leuk voor je team. Het winnen van de Jan Terlouw Innovatieprijs is natuurlijk een grote eer maar het brengt je ook veel op het gebied van het aantrekken van klanten, investeerders en subsidies. Je moet er moeite voor doen om te laten zien hoe goed jouw innovatie is en de Jan Terlouw Innovatieprijs is daar een heel mooi platform voor.”

De opgave van de energietransitie

β€œWe staan voor een grote opgave van energietransitie. De combinatie zon, wind en opslag is de meest logische keuze maar het hangt nu echt op de opslag. Er is een uitrolplan nodig voor langdurige elektriciteitsopslag. Die visie moet er zijn. Ook voor commerciΓ«le belangen. Daarvoor is een goed ontworpen marktmechanisme nodig.

Nederland heeft ook eindelijk door dat ze een sterke concurrentiepositie heeft met offshore wind. In 2050 is een piekvermogen van 70 gigawatt voorzien. Dat is 5x meer dan het totale huidige verbruik in Nederland. Daarvoor is echt opslag nodig. Daar is men zich steeds meer van bewust.

Door te weinig voorstellingsvermogen is er niet geanticipeerd. Er zijn miljarden geΓ―nvesteerd in het elektriciteitsnetwerk maar de uitbreiding daarvan gaat lang niet snel genoeg. Met batterijopslag lukt het wel. Maar daarvoor hebben we wel een uitrolplan nodig. En daarvoor is de overheid essentieel.β€œ

De toekomst van Elestor

β€œWe hebben nu eerste fase systemen op maat gemaakt voor zonneweides en distributiecentra. Maar we zijn er nog niet. De 15-uurs batterijen schieten te kort om helemaal over te gaan op zon- en wind energie. We hebben elektriciteitscentrales nodig die je kunt opladen en die dan heel Nederland van energie voorzien. Het duurt nog wel even voordat het zo ver is, eind jaren β€˜20, begin jaren β€˜30, maar dan moeten wel de juiste beleidskeuzes gemaakt worden. Elestor kan deze bi-directionele elektriciteitscentrales bouwen. Op deze manier creΓ«ren we strategische onafhankelijkheid met betrekking tot energie en voorkomen we klimaatontwrichting. Onze grootste concurrent zijn de gascentrales. De technologie is er maar nu nog genoeg geld en menskracht.”

Dehal IP B.V.

Masterclass systeemintegratie en Energy Hubs

Hoe zou een blauwdruk voor de realisatie van energy hubs eruit zien? Welke tools worden daarin ontwikkeld in de komende jaren? Ben je betrokken bij of geΓ―nteresseerd in ontwikkelingen in de regio – en daarbuiten? Neem dan deel aan deze Masterclass Systeemintegratie en Energy Hubs, dieΒ Connectr op maandag 26 juni organiseert.

Datum: Maandag 26 juni 2023
Tijd: 09:30u-16:30u
Locatie: Connectr Shared Office op Industriepark Kleefse Waard

Het huidige energiesysteem zal voor de energietransitie een metamorfose ondergaan. Van een centraal gestuurd systeem, gebaseerd op fossiele brandstoffen, naar een duurzaam decentraal energiesysteem.

Hoe zo’n decentraal energiesysteem – of β€˜energy hub’ – eruit ziet is afhankelijk van meerdere factoren. Het vraagstuk speelt momenteel vooral op bedrijventerreinen, maar ook op industriegebieden, tankstations, verzorgingsplaatsen en locaties met een behoefte aan laadinfrastructuren voor elektrisch vervoer. Energy Hubs hebben betrekking op zowel het private als gereguleerde elektriciteitsnet. Ook kunnen ze een veelvoud aan producenten en afnemers omvatten, bestaan uit een combinatie van meerdere (geΓ―ntegreerde) technieken.

Deze masterclass organiseert Connectr in samenwerking met de HAN en partners uit het EIGEN consortium.

Deelnemers

Deze masterclass is bedoeld voor gemeenten, regisseurs, bedrijvenverenigingen, systeemintegratoren en netbeheerders die kansen willen benutten en kennis willen delen in ontwikkeling en realisatie van energy hubs. Het maakt niet uit waar je organisatie staat in die ontwikkeling.

De kosten voor deelname bedragen €295,- of voor EIGEN-consortiumleden €149,- Bij meer deelnemers van één bedrijf of organisatie geldt het bedrag van €245,-.

Aanmelden

Er is een maximum aantal deelnemers, dus wacht niet te lang met inschrijven als je interesse hebt in deze Masterclass Systeemintegratie en Energy Hubs. Aanmelden gaat via de HAN en kan op deze pagina. Ook vind je hier meer informatie over het programma.

Oost-Nederland Uitgelicht

Access to energy dialogue

Op welke manier ontwikkelen we met elkaar een slim, betrouwbaar en veilig elektriciteitssysteem rond het jaar 2045? Dit onderwerp staat centraal bij de β€˜Access to Energy’ dialogue in Arnhem, waar energie-experts vanuitΒ  bedrijfsleven, overheid en wetenschap met elkaar in gesprek gaan. Aanmelden kan via onderstaande link.

Roadmap richting β€˜Target Grid’

De energietransitie zit vol uitdagingen. Een belangrijke pijler daarin is de ontwikkeling van een slim elektriciteitssysteem dat bijdraagt aan duurzame
energievoorziening voor toekomstige generaties. Welke korte- en lange termijn aanpak zijn nodig om dit te realiseren? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens dit interactieve evenement, waar Nederlandse en
buitenlandse experts aan deelnemen. TenneT presenteert Target Grid, haar beeld van het elektriciteitsnet dat nodig is voor een klimaatneutraal systeem in 2045. Diverse sprekers reflecteren hierop vanuit hun werkveld en expertise. Het doel? Met elkaar bouwen aan een geΓ―ntegreerd energiesysteem, door de verbindingen in de keten te optimaliseren.

Complexe uitdagingen

De opgaven die verband houden met de energietransitie zijn zeer gevarieerd. Dit vraagt om een goede dialoog en uitwisseling van inzichten, kennis en feiten. Tijdens het evenement in de Eusebiuskerk wordt uitvoerig ingegaan op onderwerpen als optimale connecties in de keten en de betrouwbaarheid van het netwerk. Uiteindelijk draait het om betrouwbare verbindingen in de keten. Zowel de uitdagingen als kansrijke ontwikkelingen worden met elkaar besproken. Welke hobbels en kinken in de kabel moeten worden weggenomen, om te zorgen voor de versnelling die nodig is? Een aspect dat nadrukkelijk aan bod komt zijn decentrale oplossingen (in wijken, op bedrijventerreinen, in gebouwen) in relatie tot het elektriciteitsnet. Deze decentrale oplossingen zouden wel eens een essentiΓ«le rol kunnen vervullen bij het realiseren van een spoedige, succesvolle energietransitie.

Registreer via de website
Ben je erbij? Registeren kan via deze link: ACCESS TO ENERGY DIALOGUE Tickets, don, 1 jun. 2023 om 15:30 | Eventbrite Op de website vind je ook meer informatie over het programma en de sprekers.

Start inschrijving Jan Terlouw Innovatieprijs

Vanaf vandaag is de inschrijving voor de Jan Terlouw Innovatieprijs geopend! De Jan Terlouw Innovatieprijs is een prijs voor de meest innovatieve ondernemer van Oost-Nederland binnen de circulaire economie of energietransitie. Kiemt reikt deze prijs sinds 2011 jaarlijks uit. Met deze prijs stimuleert Kiemt ondernemers die met duurzame innovaties de maatschappij toekomstbestendig maken. De prijs is een erkenning aan deze visionairs en wordt dit jaar voor de 13de keer uitgereikt!

Voorwaarden

Om kans te maken op deze prijs, moet de ondernemer aan de volgende criteria voldoen:

 • De ondernemer is een startup, scale up of mkber.
 • De innovatie bevindt zich in de test of demonstratie fase.
 • De innovatie bevordert de circulaire economie en/of de energietransitie.
 • De onderneming is in de regio Oost-Nederland gevestigd en de ontwikkeling van de innovatie vindt daar ook (deels) plaats.
 • De innovatie is niet eerder genomineerd voor deze prijs.

De prijzen

Inschrijvingen Jan Terlouw

Beoordelingscriteria

De inschrijvingen worden door de nominatiecommissie beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, waaronder innovativiteit, duurzaamheid, de (potentiΓ«le) economische waarde en de kwaliteiten van de onderneming in het innovatietraject. De genomineerden krijgen vervolgens bericht en worden via de website bekend gemaakt.

Inschrijven

Komt jouw onderneming in aanmerking voor de Jan Terlouw Innovatieprijs? Schrijf je dan door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar secretariaat@kiemt.nl vΓ³Γ³r zondag 11 juni, 23:59 uur met het onderwerp het onderwerp ‘Inschrijving Jan Terlouw Innovatieprijs 2023’. Door je in te schrijven ga je automatisch akkoord met het wedstrijdreglement.

Eerdere winnaars

De afgelopen jaren mochten al vele ondernemingen de Jan Terlouw Innovatieprijs in ontvangst nemen. Vorig jaar won Callic B.V. de hoofdprijs met hun aquathermie skid en NoPalmIngredients was de winnaar van de Ambitieprijs met hun microbiΓ«le olie uit reststromen als vervanging van palmolie.

En ben je nieuwsgierig wat een onderneming kan brengen die de Jan Terlouw Innovatieprijs wint? Lees dan eens het interview met Elestor, zij wonnen in 2016 de Jan Terlouw Ambitieprijs.

Inschrijvingen

Meer informatie?

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Voor meer informatie over de Jan Terlouw Innovatieprijs kun je contact opnemen met Tjardo Derksen via derksen@kiemt.nl of 026 4461469.

Terugblik op het Cross-Border Hydrogen Cluster 2023

Donderdag 6 april vond de tweede editie van het Cross-Border Hydrogen Cluster plaats. Een evenement geΓ―nitieerd vanuit Kiemt en Go4Export met als doel om de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van waterstof verder vorm te geven. Kennis maken en kennis delen stond daarbij centraal.

Nederlandse en Duitse sprekers

Na een welkomstwoord van Jochem Garthoff namen de aanwezige sprekers het woord. De waterstofclusters gaven een update en enkele ondernemers vertelden over hun werkveld.

De sprekers:

 • Hans Brouwers van OostNL/Go4Export
 • Stephanie Koch van FH MΓΌnster
 • Jochem Garthoff van Kiemt
 • Roel van der Plas van Nedstack
 • Dr. Babette Nieder van H2EL – Wasserstofregion Emscher-Lippe
 • Julian P. Klug van HYCON GmbH
 • Henning BΓΌckers van HYMAT-Energie cluster
 • Samuel Jacubasch van BEN-tec / H2Powercell GmbH
 • Dr. Markus KΓΆnning van H2 Netzwerk WestmΓΌnsterland

Presentaties sprekers

De grote lijn tijdens de bijeenkomst is de grote noodzaak en de wil om samen te werken. Nederland en Duitsland zijn een sterk team met sterktes op verschillende vlakken die elkaar aanvullen. Nederland is innovatief en creatief en Duitsland is groot en industrieel. Het is een goede match. Elkaar vinden is daarin het lastigste. Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen klanten in beide landen. Het is belangrijk om die verschillen te begrijpen en elkaar te vertrouwen.

Hans Brouwers van Go4Export gaf daarbij aan: β€œWaterstof is een van de meest succesvolle oplossingen in het klimaatprobleem. Niet DE oplossing maar wel een van de meest cruciale. We moeten nu echt versnellen en met samenwerken komen we verder. Deze regio is een heel inspirerend gebied op het gebied van energie. Er zijn veel energy hotspots en er is al veel samenwerking tussen Nederlands en Duitse ondernemingen.”

Stephanie Koch van FH MΓΌnster vulde aan: β€œIn de waterstofdiscussie is het belangrijk om ook de kleinere bedrijven mee te krijgen. Er komt nog geen waterstof uit de leidingen. Voor een energie intensieve onderneming, zoals een bakkerij, is het nog lastig om waterstof te gebruiken. Dat is interessant om samen uit te zoeken.”

Roel van de Plas van Nedstack merkt daarbij op: β€œAls je in deze industrie werkzaam wil zijn, dan moet je zijn waar de magic happens. En dat is op de grens tussen Nederland en Duitsland. Hier zitten de grootste waterstof producenten van de EU. We weten hoe we grensoverschrijdend moeten samenwerken. De complete keten van waterstof bedrijven bevindt zich in de regio. Hier worden kansen gecreΓ«erd.”

Meer informatie

Na de bijeenkomst spraken we met een aantal deelnemers over hun ervaring op het Cross-Border Hydrogen cluster 2023 en hun visie op de cross-border samenwerking op het gebied van waterstof.

Wil je deze interessant gesprekken lezen? Klik dan hier.

Het Cross-Border Hydrogen Cluster krijgt begin 2024 een vervolg. Wil je daarbij aanwezig zijn of heb je interesse in cross-border samenwerking op het gebied van waterstof? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over het Kiemt Waterstofcluster vind je hier: Waterstofcluster – Kiemt

WTC Groningen

Regio Gooi en Vechtstreken

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld