Waterstofcluster

11 juni 2018

Het waterstofcluster bestaat uit meer dan 30 MKB’s, kennisinstellingen, start- en scale ups, heeft als doel om innovaties voor de doorontwikkeling van Gelderland/Oost-Nederland als waterstoftechnologie regio aan te jagen en daarmee de regionale economie te versterken.

Kaart van het waterstofcluster

Het cluster zorgt voor verbinding tussen de partijen, versterking van de samenwerkingen en inspiratie voor nieuwe initiatieven. Tevens draagt dit bij aan de provinciale doelstelling dat waterstoftechnologie in 2030 een regionaal exportproduct is naar (ver) buiten de regio en dat waterstof een volwaardige plek binnen de (Gelderse) energiemix heeft.

Aanleiding waterstofcluster

In een toekomstig duurzaam energiesystem zal waterstof een sleutelrol spelen, zodat de fluctuerende energieproductie van wind en zon kan worden afgestemd op de energieconsumptie. Als energiedrager kan waterstof vele rollen vervullen in het energiesysteem van de toekomst met toepassingen in de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Het waterstofcluster richt zich op bedrijven en kennisinstellingen rondom waterstof- en brandstofceltechnologie, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van kennispartners in de waardeketen van het energiesysteem.

Waterstofkansenkaart

Om inzicht te krijgen in welke waterstof initiatieven zich in Oost-Nederland ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot verschillende kansen, is er ook een waterstofkansenkaart opgesteld. Hierbij gaat het om kansen zoals β€˜Industrie’, β€˜Openbaar vervoer’ en β€˜Logistiek’, waarbij waterstof direct lokaal geproduceerd kan worden of toegepast kan worden als vervanging van bijvoorbeeld fossiele brandstof. Deze kaart is continu in ontwikkeling, mochten er kansen of initiatieven ontbreken, laat het ons weten!

H2 Kansenkaart voor waterstofinitiatieven.
H2 Kansenkaart voor waterstofinitiatieven.

Activiteiten:

  • Organiseren en programmeren van het cluster
  • Opstarten en versnellen van initiatieven
  • Versterken van planvorming en realisatie
  • Matchmaking van partijen tot waardeketen(s)
  • Uitwisselen van kennis en informatie

Thema: Energietransitie – Waterstof.
Rol Kiemt: Organisator.
Partners:Β  Alles over waterstof, Alliander, AVR, Bosch Beton, Bredenoord, CCS, DEKRA, Dutch Boosting Group, Energy Watch, Firan, Gasunie, Gemeente Arnhem, Groene rijders, GWI, HAN, Heijmans, Hollander Techniek, HyET, Hydrogen, Hymatters, Hymove, Kiwa, Moekotte, MTSA, Nedstack, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Qirion, Remeha, Saxion, Solarfields, Thomassen Energy, TNO, Urban Mobility Systems, VBR Turbinepartners, Vindsubsidies, VIRO Arnhem B.V., Waterschap Vallei en Veluwe, Witteveen+Bos, XINTCglobal.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld