Living Lab Rivierenland Circulair

11 december 2023

Het Living Lab Rivierenland Circulair is één van de projecten uit de regiodeal van Rivierenland met het Rijk en het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie van de provincie Gelderland. In Rivierenland werken overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen aan de realisatie van een circulaire economie. Zij werken samen als economische regio door het creëren van een hoogwaardig vestigingsklimaat, een optimale leefomgeving en gezamenlijke projecten op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en voedselvisie.

Dit samenwerkingsprogramma over circulaire economie zal belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe strategische agenda. Hierin werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen toe naar een meer circulaire economie.

Doel

De uitdagingen en de huidige fase van de transitie naar een circulaire economie vragen om een innovatieve en lerende aanpak met ruimte om te experimenteren in de praktijk. Het living lab wordt een broedplaats voor de transitie en het volwassen worden van de circulaire kansen en ambities van Rivierenland met als uiteindelijk doel een 100% circulaire economie in Rivierenland.

Van probleembesef naar actie!

Hoe? Dit doen we door circulaire projecten en innovaties gezamenlijk te realiseren en schaalbaar te maken. Van probleembesef naar actie! Samen leren, experimenteren, doen en implementeren. We verbinden deelnemers en innovaties uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Het doel is circulaire kennis vergroten, het netwerk verbreden en handelingsperspectief creΓ«ren. Successen delen we en samen werken we aan een circulair Rivierenland waar ketens kringlopen worden en ondernemers en overheden klaar zijn voor een circulaire toekomst.

Werkplaatsen – Aan de slag in de praktijk

Werkplaatsen zijn tijdelijke netwerken van ketenpartijen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. De netwerken zijn thematisch ingestoken. In sommige werkplaatsen ligt de nadruk op kennisuitwisseling en het delen van ervaringen uit ieders praktijk. Andere hebben een concrete uitdaging of ontwikkelwens, met een nadruk op samenwerking en keteninnovatie. De werkplaatsen verschillen qua werkwijze, afhankelijk van de aard van de uitdagingen en de behoeften van de deelnemers. Deelnemers bepalen samen hun opgave en aanpak. Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun opgaven en worden waar nodig nieuwe verbindingen, kennis en expertise ingezet. We organiseren de werkplaatsen waar mogelijk in samenwerking met relevante partijen en organisaties. Hierdoor zorgen we voor verbinding van verschillende initiatieven en maken we maximaal gebruik van bestaande kennis en netwerken.
Hiervoor hebben we verschillende programma’s en instrumenten (zie uitgebreide informatie op de website):

  • Innovatieversneller Rivierenland
  • Circulaire maakindustrie
  • Circulaire bedrijventerreinen
  • Circulair inkopen

Voor wie is dit interessant?

Dit is interessant voor bedrijven die gevestigd zijn in Regio Rivierenland en circulaire stappen willen zetten, informatie willen over de mogelijkheden of verbonden willen worden met andere bedrijven of organisaties in deze regio om te verkennen of je gezamenlijk verdere stappen kunt zetten.

Partners

Het Living Lab Rivierenland Circulair is een netwerk van publieke en private partijen die werk maken van een circulaire economie.

Rol Kiemt:
Kiemt deelt haar kennis, ondersteund en verbindt bedrijven die circulaire stappen willen zetten aan partners, bedrijven en projecten.

Middelen

Het Living Lab Rivierenland Circulair wordt mede gefinancierd vanuit de RegioDeal FruitDelta Rivierenland en werkt samen met de Innovatieversneller Rivierenland.

Meer informatie en contact

Op de website van Living Lab Rivierenland Circulair vind je alle actuele informatie, waaronder de werkplaatsen en mogelijkheden voor jouw bedrijf. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Benieuwd wat Kiemt hierin voor jou kan betekenen?
Neen dan contact op met:Β Erick Wuestman, wuestman@kiemt.nl

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld