Over Kiemt

Waar gaan wij voor?

Wij willen de grootste uitdaging van deze tijd aanpakken: het versnellen van de klimaat- en energietransitie en de realisatie van circulaire economie. Hiermee zorgen wij voor een duurzame woon- en leefomgeving voor ons allemaal. Het bedrijfsleven speelt hier als motor van onze economie een grote rol in.
Wij zijn Kiemt

Waar staan wij voor?

Wij hebben sterke inhoudelijke kennis, weten van aanpakken en voegen daad bij woord. Wij durven risico’s te nemen en geven ruimte aan de zelf-organiserende kracht van ons netwerk. Op het juiste moment bieden wij een podium aan de meest inspirerende koploper zodat die de mogelijkheid krijgt kennis te delen. Dit leidt tot vooruitgang en verbinding.

Wij zijn als een kameleon die zich voortdurend weet aan te passen aan nieuwe en onverwachte omstandigheden. Ons netwerk beschikt over een groot vermogen tot creativiteit, innovatie en zelforganisatie.

Onze waarden

Ondernemerschap

Als proactieve netwerkorganisatie ondernemen wij actie en durven daarbij ook risico’s te nemen. In het bedrijfsleven zien wij dΓ© motor van de energietransitie en circulaire economie.

Verbinding

Wij zetten het netwerk in haar kracht om te inspireren en zorgen voor nieuwe verbindingen en relaties.

Gericht op ons allen

Wij zien en voelen het belang van de energietransitie en circulaire economie. Daarom willen wij iedereen, samen met het bedrijfsleven, bewegen naar een duurzame woon- en leefomgeving voor ons allemaal.

Ons netwerk

Ons netwerk bestaat uit ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheidsorganisaties. Wij brengen hen in contact met partners op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Om ons netwerk zo veel mogelijk te activeren ondernemen wij verschillende acties.

  • Netwerkbijeenkomsten organiseren zoals onze ontbijtsessies met een passend onderwerp.
  • Vakinhoudelijke evenementen organiseren.
  • Ingewikkelde vraagstukken delen uit het netwerk om partners te betrekken bij het oplossen van het probleem.
  • Samenwerkingsverbanden vormen rondom een thema zoals waterstof.
  • Ons netwerk actief betrekken bij activiteiten.

Energy Valley

Kiemt vervult de rol van Energy Valley voor de provincie Gelderland, vergelijkbaar met Food- en Health Valley.

 

Wil jij weten hoe Kiemt jou kan helpen? Klik dan hier!

 

Kiemt is door het European Secretariat for Cluster Analyses voorzien van het Brons certificaat voor cluster management excellence.

 

Jaarrekening: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020