Over Kiemt

Visie

Het bedrijfsleven is de motor van economie en speelt een belangrijke rol bij de grootste uitdaging van deze tijd: de klimaat- en energie-transitie en de realisatie van de circulaire economie. Wij versnellen deze transities en realiseren zo een duurzame woon- en leefomgeving voor iedereen.

Missie

Onze doelen behalen we door initiatief te nemen door ons te richten op het geheel. Wij hebben een sterke inhoudelijk kennis, weten van wanten, en voegen de daad bij woord. Wij durven risico te lopen, los te laten en ruimte te geven aan het zelf-organiserende vermogen van ons netwerk. Op het juiste moment geven wij de meest inspirerende koploper het podium om enthousiast kennis te delen die leidt tot de verbinding en vooruitgang.

Als een zwerm vogels tegen de avondzon die zich voortdurend weet aan te passen aan nieuwe en onverwachte omstandigheden en een groot vermogen heeft tot zelforganisatie, innovatie en creativiteit.

Kernwaarden

 • Ondernemerschap
  Een pro-actieve netwerkorganisatie die initiatief neemt, risico’s durft te nemen en gelooft dat het bedrijfsleven de motor is van de energietransitie.
 • Verbinding
  Weten wat er speelt,  goed luisteren, zetten het netwerk in haar kracht om te inspireren en zorgen voor nieuwe verbindingen en relaties.
 • Altruïstisch
  Wij zien en voelen de urgentie van de energietransitie en willen daarom iedereen, samen met het bedrijfsleven, bewegen naar een duurzame woon- en leefomgeving.

Energy Valley

Kiemt vervult de rol van Energy Valley voor de provincie Gelderland, vergelijkbaar met Food- en Health Valley.

Netwerk

Ons netwerk bestaat uit ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheidsorganisaties. Wij brengen hen in contact met partners op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Om het netwerk zo veel mogelijk te activeren en mobiliseren organiseren wij diverse activiteiten.

 • Mobiliseren van het netwerk door actief te betrekken bij onze activiteiten.
 • Organiseren van relevante netwerkbijeenkomsten met een specifiek onderwerp, zoals onze Early Morning Toasts .
 • Delen van complexe vraagstukken uit het netwerk om relevante (sparring)partners te betrekken bij de probleemoplossing.
 • Het organiseren van relevante vakinhoudelijke evenementen.
 • Het formeren van samenwerkingsverbanden rondom een specifiek thema (bijvoorbeeld waterstof) om de beweging naar concrete resultaten in te zetten.

InnovatieMotor

Voor het aanscherpen van de business case van een innovatieve startup of het op de markt brengen van een vernieuwend product of dienst kunnen (MKB-)ondernemers een beroep doen op onze ervaren consultants. Of het nu om managementondersteuning, de strategie van de onderneming, technische haalbaarheid, intellectueel eigendom, commerciële vragen, de fabricage van producten of de distributie ervan gaat, via onze InnovatieMotor is altijd een antwoord te vinden.

Aanmelden

link naar overzicht innovaties

Financiering

Wij vinden voor jou de meest geschikte financiering, subsidie en investeerder. Dit kan varieren van  provinciale subsidieregelingen voor het doen van onderzoek tot landelijke stimuleringsfondsen en Europese financiers. Zij geven advies op maat voor het vinden van geschikte samenwerkingspartners en (private) financiers.

Innovatieve locaties

Wij steunen diverse locaties waar innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de circulaire economie gestimuleerd worden door de aanwezigheid van specifieke kennis en kunde. Dat kan variëren van een bedrijventerrein waar zowel internationaal opererende (energie)bedrijven zijn gevestigd als ‘frisdenkende’ startups tot een innovatielab waar tevens kennisinstellingen deel van uitmaken.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required