Onderzoeksagenda GIST

Het onderzoek dat GIST initieert en ondersteunt onderscheidt 3 hoofdlijnen met betrekking tot het realiseren van een wereldwijd duurzaam systeem voor textiel en materialen voor kleding en mode.

 1. Onderzoek gericht op het gebruik en ontwikkelen van duurzame, hernieuwbare of recyclebare grondstoffen, op basis van:
  1. Onderzoek naar reststromen uit de agro-food sector voor textiele toepassingen;
  2. Onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe ketens o.b.v. hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen;
  3. Onderzoek naar recyclestromen.
 2. Onderzoek naar de sociaal-culturele aspecten voor het realiseren en accepteren van circulaire waardeketens voor textiel, kleding en mode:Β 
  1. Onderzoek naar het stimuleren van circulair en duurzaam gedrag van belangrijke stakeholders in de keten zoals ontwerpers, producenten/ondernemers en consumenten/burgers;
  2. Onderzoek naar acceptatie van consumenten/burgers van duurzame en circulaire materialen, gebaseerd op hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen;
  3. Onderzoek naar nieuwe en duurzame businessmodellen voor duurzame en circulaire kleding en mode.
 3. Onderzoek gericht op duurzaam en circulair ontwerpen:Β 
  1. Onderzoek naar de rol en bijdragen van ontwerpers in circulaire waardeketens voor textiel, kleding en mode;
  2. Onderzoek naar ontwikkeling en toepassing in van circulaire en duurzame ontwerpprincipes voor textiel, kleding en mode;
  3. Onderzoek naar (nieuwe) productieprocessen voor duurzaam textiel, kleding en mode.


GIST werkt vanuit twee onderzoeksbenaderingen voor het organiseren van onderzoek en onderzoeksconsortia, β€˜
Speculative Spaces’ en β€˜Futuring Fieldlabs’. B Beide onderzoeksbenaderingen kunnen betrekking hebben op alle onderzoekslijnen:

 • Speculative Spaces richt zich op radicale, experimentele innovaties die alternatieven (kunnen) bieden voor het huidige, grotendeels nog lineaire systeem voor mode en textiel. Speculatief ontwerponderzoek staat hierbij centraal.
 • Futuring Fieldlabs richt zich meer op concrete innovatieve interventies om het bestaande systeem meer duurzaam en circulair te maken op basis van praktijkgericht en toegepast ontwerponderzoek in samenwerking met relevante stakeholders uit de beoogde waardeketens.

Inspirerende voorbeelden
ArtEZ en WUR werken samen in ACT (Academic Consultancy Training) projecten. Daarbij dient ArtEZ, samen met ontwerpers en onderzoekers onderzoeksvragen in waarop WUR studenten in multidisciplinaire groepen een antwoord zoeken. Klik hier voor enkele inspirerende voorbeelden van dit soort onderzoeken.

Beleid
De onderzoekslijnen sluiten direct of indirect aan op het Nederlandse innovatiebeleid voor de komende jaren, met name op de missie β€˜Energietransitie en Duurzaamheid’. Deze agenda is onder meer gebaseerd op de β€˜Transitieagenda Consumptiegoederen’, opgesteld in het kader van het rijksbrede programma β€˜Nederland Circulair 2050’ en de specifieke Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) zoals de KIA β€˜Circulaire Economie 2020-2023, oktober 2019) en de KIA β€˜Veerkracht’ van de topsector Creatieve Industrie’.

Terug naar de beginpagina.