Speculative spaces (GIST)

Speculative Spaces is gericht op een speculatieve benadering voor de langere termijn met als doel het creΓ«ren van radicale innovaties, nieuwe horizonten en toekomstscenario’s. Onderzoekers werken daarbij vanuit een kritische houding met betrekking tot mens en omgeving. Het is een onderzoeksomgeving waarin kunst, design en wetenschap elkaar ontmoeten, samenwerken en kennis ontwikkelen en toepassen.

Een voorbeeld van een Speculative Spaces Project is Future of Living.Β 

Terug naar de vorige pagina.