Over GIST

Over Gelderse Innovators Sustainable Textiles (GIST)
GIST is de design hub binnen de Dutch Circular Textile Valley en richt zich in onderzoek- en innovatieprojecten op de ontwikkeling van nieuwe biobased materialen, nieuwe waardeketens en circulair ontwerp. GIST stimuleert ontwerpers, wetenschappers, ondernemers en overheden om dit de realiteit te maken.

Visie op design
GIST ziet de uitdaging van een circulaire en duurzame economie vooral in een integrale benadering waarbij specialistische kennis op het gebied van grondstofwinning, productie, ontwerp, gebruik en β€œre-circle” methoden (o.a. re-use, re-manufacturing, re-cover, re-cycling) wordt samengebracht, toegankelijk gemaakt en ontwikkeld ten behoeve van producten en diensten, in dit geval op het gebied van consumentengoederen mode en textiel. De essentie van design is gelegen in deze integrale benadering met oog voor de verschillende kapitalen die voor elk product of dienst gelden: natuurlijk, menselijk, economisch en sociaal-maatschappelijk. Design als ontwerpende activiteit dient met al deze aspecten rekening te houden en vormt daarmee het vliegwiel om te bewegen van een lineaire naar een circulaire economie. Design kan daarbij innovaties bewerkstelligen in bestaande ketens in directe samenwerking met het bedrijfsleven, maar ook geheel nieuwe alternatieve ketens ontwikkelen vanuit een meer radicale en speculatieve ontwerphouding op basis van bijvoorbeeld innovatieve toepassingen, biomaterialen, reststromen en/of nieuwe technologie.Β 

Visie op duurzame en circulaire textiel en mode
De beweging naar een circulaire economie vraagt het radicaal doordenken van bestaande systemen voor mode en textiel. Dat betekent dat vanuit de designhub textiel in de breedste zin wordt geΓ―nterpreteerd als β€˜vezels’ en β€˜flexibele stoffen’ die ook gevormd kunnen worden door andere dan traditionele grondstoffen voor textiel (bijv. papier, kunststoffen, metalen en biomaterialen). Belangrijk uitgangspunt hierbij is om materialen bij voorkeur te gebruiken met kwaliteiten die passen bij een circulaire productie zoals virgin (ongemengd), natuurlijk afbreekbare biomaterialen of materialen die eenvoudig te verwerken zijn in re-circle methoden.

Mode wordt niet slechts opgevat als β€˜kleding van textiel’ maar wordt gezien als een tweede huid met zowel functionele als symbolische en esthetische aspecten. Zo is kleding niet alleen beschermend maar vormt het ook sociale en persoonlijke identiteit. Verder reikt textiel verder dan kleding en zal het binnen de hub betrekking hebben op alle vormen van textiel in relatie tot consumentengebruik (tapijt, interieur- en meubelbekleding etc.). De samenwerking tussen de kennisinstellingen als WUR, ArtEZ, Radboud Universiteit, HAN en Van Hall Larenstein en het regionale bedrijfsleven biedt hierbij unieke mogelijkheden om kennis op het gebied van food, fashion en circulaire productie en economie te delen en verder te ontwikkelen.

Activiteiten GIST

  1. Ontwikkelen van kennis t.b.v. alle partners (onderzoek vanuit designperspectief, kennisontwikkeling);
  2. Delen, toegankelijk en toepasbaar maken van kennis, test- en lab-faciliteiten t.b.v. alle partners (kennisdeling, valorisatie);
  3. Disseminatie van kennis en concrete resultaten aan een breed publiek (maatschappelijke bewustwording en betrokkenheid).

Terug naar beginpagina.