Reacties op het Cross-Border Hydrogen Cluster 2023

Tijdens het Cross-Border Hydrogen Cluster 2023 spraken we met een aantal aanwezigen over de bijeenkomst. Wat vonden zij van de bijeenkomst en wat is hun visie op waterstofclusters en de samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Hans Brouwers – Go4Export

Go4Export ondersteunt Gelderse en Overijsselse ondernemers bij het zetten van de juiste stappen in het buitenland.  Zij doen dit op het gebied van digitalisering van de industrie, health en energy. Om te focussen heeft Hans verschillende netwerkclusters bezocht en is zo ook met Kiemt in contact gekomen. Nu trekken Go4Export en Kiemt samen op in de ontwikkeling van de cross- border samenwerking op het gebied van de energietransitie.

Het Cross-Border Hydrogen cluster 2023 vond Hans heel leuk. Hij voelt zich medeverantwoordelijk dat er iedereen er is, ook de bedrijven en waterstofclusters vanuit Duitsland. Er lopen veel initiatieven en samenwerkingen, zowel in Duitsland als Nederland. Nu is het tijd om door te pakken.

Het belangrijkste van de bijeenkomst is wat Hans betreft de wil om samen te werken. We komen steeds dichter bij elkaar. Aan de Duitse kant zit de pijplijn en de infrastructuur, die is echt enorm belangrijk om verder te komen.

Waterstofclusters zijn belangrijk omdat daarachter de bedrijven zitten. Die heb je nodig om waterstof verder door te ontwikkelen. De contacten die opgedaan worden doen er toe. Zonder waterstof, geen energietransitie. De samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van waterstof wordt volgens Hans alleen maar intensiever. We hebben elkaar hard nodig. β€œIk hoop op steeds meer projecten en commerciΓ«le samenwerking. De kracht van samenwerking is 1 + 1 = 5. Nederland en Duitsland bewijzen elke keer een goed team te zijn. Het is een krachtige complementaire combinatie voor goede samenwerking.”

Stephanie Koch – FH MΓΌnster

Stephanie Koch is projectcoΓΆrdinator bij de vakgroep energie bij de Hogeschool MΓΌnster. Ook zij vond het Cross-Border Hydrogen cluster erg interessant. Zij ziet dat het soms nog lastig is om de connectie te maken. Op het gebied van technologie lukt het vaak wel, bijvoorbeeld bij Nedstack die heel goed weet wat ze nodig hebben. Maar voor het MKB ligt dat lastiger. De coΓΆrdinatie tussen verschillende regio’s, hubs en clusters is er nog niet, daarin is iedereen nog een beetje zoekende.

β€œBijeenkomsten zoals vandaag zorgen voor meer connectie. Bovendien krijg je een goed beeld wie waar mee bezig is en welke vragen zij daarbij hebben.” Hoewel Stephanie al veel mensen kent, zijn er ook weer nieuwe mensen en bedrijven. Ook fijn dat er ook een aantal Duitse bedrijven mee zijn gekomen. Netwerken is meer onderdeel van de Nederlandse bedrijfscultuur dan van de Duitse. Ze is dan ook blij met de aanwezigheid van Duitse ondernemers. Het belangrijkste aan dit soort bijeenkomsten is de mogelijkheid om contacten op te doen en concrete afspraken te maken. Het is nu nog wel een beetje aftasten en zijn er nog wel meer bijeenkomsten nodig voor echt resultaat. Dat vergt investering maar is wel heel belangrijk.

Stephanie ziet de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van waterstof kleurrijk. Er is nog veel onbekend maar het is echt een win-win situatie. De investeringen van de afgelopen jaren leveren nu al veel op en daarom weten we elkaar ook te vinden. We gaan direct in de samenwerking, dat is al een hele goede basis.

Jurgen Gruner – WFC

Jurgen Gruner is CEO van het Duitse WFC. WFC is een regionaal ontwikkelingsagentschap en zij ondersteunen bedrijven in de regio die bijvoorbeeld bezig zijn met waterstof en elektrolysers. β€œEr is vandaag veel gepraat over de technologie. Bedrijven hebben gewoon energie nodig, de productie moet doorgaan. Het is voor ons belangrijk dat we bedrijven kunnen verzekeren van betrouwbare en veilige waterstof.”

Jurgen vond het Cross-Border Hydrogen cluster interessant maar wel erg gefocust op de technologie en daarmee de ondernemers die voorin de keten zitten. Dat is belangrijk maar wat hem betreft slechts een onderdeel. Voor de daadwerkelijke levering heb je meer nodig. Er liggen al pijplijnen naar grote gebruikers maar hoe zit het met de kleinere bedrijven? Daarin is het goed om te kijken hoe we daarin samen kunnen werken want aan beide kanten van de grens lopen we tegen dezelfde problemen aan.

Jurgen heeft vooral zijn bestaande contacten verstevigd. Daarnaast vind hij het ook erg interessant om te zien wat er allemaal op IPKW gebeurt. De waterstofclusters zijn wat heb betreft ook erg belangrijk. Het is een nieuwe opkomende markt, met veel technologie en R&D. Ook voor het MKB is het belangrijk om samen te werken. Het is een nieuw en complex werkveld en een onderneming heeft niet alle kennis zelf in huis.

Henning BΓΌckers – HYMAT-Energie clusterfunctie

Henning werkt voor de regio Steinfort. Deze regio begon al vroeg met windmolens vanwege de geografisch gunstige ligging. Nu ervaren zij problemen met de opslag van windenergie. Er is meer energie nodig, ook op momenten dat er geen wind is. De opslag is dus belangrijk, juist door de kwetsbaarheid van de productie. Niet alleen de energie zelf, maar ook de afzetmogelijkheden. Daarvoor is waterstof heel belangrijk.

Henning vond het een geslaagde meeting waarin veel kennis is uitgewisseld. Hij vindt dat Duitsers veel kunnen leren van Nederlanders. In een nieuw werkveld is snelheid belangrijk en daarin zijn volgens hem Nederlanders beter. Aan beide kanten is een grote wil om samen te werken en daarmee kunnen we ook meer bereiken.

De waterstofclusters zijn belangrijk juist omdat de waterstofmarkt nieuw is. Er zijn zoveel ideeΓ«n en innovaties en het is belangrijk om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van waterstof ziet hij dan ook als noodzakelijk. β€œHet is een wereldwijd probleem en zeker in de Europese Unie moeten we samen werken om de doelen te bereiken. We zijn daarin afhankelijk van elkaar.”

Julian P Klug – Hycon

Hycon houdt zich bezig met waterstof energiesystemen voor zakelijke en particulier vastgoed. Voor Julian was dit de eerste Cross-Border meeting en hij vond het erg interessant. Hij ziet de noodzaak van dit soort bijeenkomsten. β€œWe zitten zo dichtbij maar wel met een grens er tussen. Elk land heeft zijn eigen voordelen en beperkingen”. Hij ziet vooral veel drive om samen te werken bij de aanwezigen. Waterstofclusters zijn belangrijk om elkaar te leren kennen en door samen te werken nieuwe kansen in de markt te zien. Het allerbeste zou het zijn als er ook concrete project uit voort vloeien. De Nederlands- Duitse samenwerking kan wat hem betreft alleen maar beter worden. Het wordt ook steeds belangrijker want de situatie is dusdanig dat je dit als land niet meer alleen kunt doen. We moeten samenwerken om tot oplossingen te komen.