Engage4BIO

6 november 2023

Engage4BIO is een Europees Horizon project dat in 2022 van start is gegaan. Met dit project willen we bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame, circulaire en regeneratieve bio-economie die niet langer meer afhankelijk is van op olie-gebaseerde, niet hernieuwbare grondstoffen. Het consortium onderzoekt hoe samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven, burgers voor de bio-economie kan worden gestimuleerd.

Regionale Γ©n internationale focus

Het consortium richt zich op de specifieke potentie van vijf Europese regio’s voor een bio-economie. De twee ArtEZ lectoraten – Tactical Design en Mode – en WUR (Environmental Research en Food & Biobased Research) richten hun onderzoek specifiek op het regionale ecosysteem in Nederland voor circulair en biobased mode en textiel. De overige Europese regio’s bevinden zich in Hongarije (voedsel), Oostenrijk (meubel- en interieur), Finland (verpakkingen) en ItaliΓ« (duurzame economie, ook wel ‘Blauwe Economie’ genoemd). Het consortium wordt geleid door het Oostenrijkse Zentrum fΓΌr Soziale Innovation.

Focus Nederland: circulair en biobased mode en textiel

Het inbedden van kunst en design in de activiteiten zal de acceptatie stimuleren om de feedbackloops van lokaal bestuur en de respectievelijke bestuursmodellen te versterken, het ontwerpdenken te vergroten en formats te co-creΓ«ren voor training, omscholing, mentoring en de ontwikkeling en overdracht van vaardigheden, waardoor begrip en betrokkenheid bij biobased projecten wordt bevorderd, systemen en om communicatie- en bewustmakingscampagnes te co-creΓ«ren. Het Engage4BIO-framework zal op een overdraagbare manier worden ontworpen, rekening houdend met regionale, natuurlijke en culturele verschillen, en zal toepasbaar zijn in verschillende Europese regio’s.
Dit doen wij vanuit de Hub Regio Arnhem-Nijmegen.

Hub Regio Arnhem-Nijmegen

De Groene Metropoolregio Hub Arnhem-Nijmegen bestaat uit een regionaal netwerk van publieke partners, waarin gemeenten samenwerken aan regionale strategieΓ«n. Circulaire Economie is een van de sleutelmissies voor samenwerking. Circulair textiel is onderdeel van deze missie. Binnen de Groene Metropoolregio zijn diverse partners actief in de verschillende onderdelen van het domein circulair textiel. De agrarische sector in Oost-Nederland is steeds meer geΓ―nteresseerd in het verbouwen van nieuwe (vezelrijke) gewassen als biogrondstof voor de circulaire en biobased economie. Er is steeds meer aandacht van afvalinzamelaars en -verwerkers bij valorisatie. Hergebruik van textiel is een grote uitdaging. Er zijn kleine particuliere initiatieven om te experimenteren met nieuwe biobased materialen, bijvoorbeeld in de kunst- en designgemeenschap (Modekwartier 025, Gelderse Innovators for Sustainable Textiles, Dutch Circular Textile Valley. Er zijn verschillende kennis- en onderwijsinstellingen die steeds actiever worden op het gebied van circulair textiel zoals Artez, WUR en HAN. Ook zijn er diverse private sectornetwerken en intermediairs die de circulariteit in de regio stimuleren: Kiemt, Economic Board Arnhem Nijmegen, VNO-NCW en Oost NL. Het uitgangspunt is een breed netwerk van organisaties en personen, die goed met elkaar verbonden zijn en optimaal samenwerken op het gebied van circulair textiel. Binnen Engage4Bio gaan we werken aan het verbinden van de waardeketen en het optimaliseren van het innovatie-ecosysteem, om de circulariteit van textiel te optimaliseren, het verkennen van bio-bronnen, het gebruik van capaciteiten, kennis, financiΓ«n en creativiteit optimaliseren, het maatschappelijk middenveld bereiken met leer- en opleidingsformats, om het begrip, de initiatieven en de dynamiek te vergroten.

Voor wie?
Wil je met jouw bedrijf of organisatie stappen zetten richting circulair en biobased mode en textiel of juist in de onderwerpen waar de andere betrokken landen zich op richten, neem dan contact met ons op! Dan kijken wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Consortium
Een Europees consortium met een goede genderbalans uit verschillende EU-lidstaten vormt het Engage4BIO-team. De hubs die de kern vormen van het project bouwen voort op reeds bestaande bio-economische netwerken met verschillende onderwerpen, hebben zeer sterke banden met de industrie, beleidsmakers en verenigingen/netwerken/initiatieven en zijn zeer goed verbonden met andere bio-economische projecten en netwerken. Ze werken samen met hoogopgeleide en ervaren partners met onderzoeksexpertise op het gebied van co-creatie en betrokkenheid, of training en ontwikkeling van vaardigheden, kunst en sociale wetenschappen.

Rol van Kiemt
Kiemt is netwerkpartner in dit project en ondersteund en verbindt bedrijven en andere geΓ―nteresseerden die stappen willen zetten in de circulaire economie met projecten als Engage4BIO.

Middelen
Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Europa. Dit is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.
Looptijd: 2022-2025
Nederlandse leadpartner(s): Stichting ArtEZ, Stichting Wageningen Onderzoek

Meer informatie en contact

Benieuwd waar de partners zich de komende jaren voor gaan inzetten bij Engage4BIO en wat we voor jou kunnen betekenen? Hou dan deze projectpagina in de gaten. Hier worden updates, oproepjes en verhalen geplaatst.
Ook kun je contact opnemen met: Franske van Duuren, vanduuren@kiemt.nl

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld