CESI-ON

27 november 2023

CESI-ON (Circulaire Economie Smart Industrie Oost-Nederland) is een programma bestemd voor bedrijven in de maakindustrie in Gelderland en Overijssel die circulaire stappen willen zetten.

Doel CESI-ON

CESI-ON helpt bedrijven bij (de transitie naar) circulair ondernemen met als doel:

βœ“ Vergroten toekomstbestendigheid

βœ“ Vergroten van leveringszekerheid

βœ“ Minder verlies aan waarde

βœ“ Extra toegevoegde waarde door nieuwe businessmodellen

βœ“ Beperking van milieubelasting

Wat kan het programma CESI-ON voor jou betekenen?

CESI-ON biedt instrumenten, kennis en hulpmiddelen om jou als ondernemer te helpen met het realiseren van een slim en circulair verdienmodel. Welke instrumenten dat zijn, is afhankelijk van de behoefte die jij als ondernemer hebt. CESI-ON biedt maatwerk, passend bij jouw bedrijfssituatie en de door jouw gesignaleerde kansen en/of ondervonden belemmeringen.

Ondersteuning in iedere fase

In welke fase je ook zit als het gaat om uw ideeΓ«n over circulair ondernemen, voor iedere fase biedt CESI-ON de juiste ondersteuning. Afhankelijk van de fase koppelen wij je aan relevante partners uit ons netwerk. Je krijgt advies en begeleiding. Voor sommige fases zijn vouchers beschikbaar, waarmee je bij externe partijen advies in kunt kopen. Binnen het hele project staat kennisdeling voorop. Je profiteert van de kennis die anderen al hebben opgedaan met de transformatie naar circulair ondernemen. Ook jouw ervaringen, knelpunten en oplossingen worden vervolgens weer gedeeld met anderen. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige maakindustrie in Oost-Nederland.

OriΓ«ntatiefase

Vraag je je af of verduurzaming en circulariteit ook voor jouw onderneming van belang is? Wil je meer weten over de mogelijkheden en kansen die er zijn om circulair te gaan ondernemen. Met bijvoorbeeld de CIRCO Demo, een Quick Scan of een prestatie-indicator krijg je inzicht in de kansen en mogelijkheden.

Overwegingsfase

Je ziet kansen en overweegt heel serieus om werk te maken van circulair ondernemen. Maar waar te beginnen? En hoe groot is de kans op succes? Met onze hulpmiddelen CIRCO-track en Symbiosetrack krijg je inzicht in verschillende circulaire opties en scenario’s, zodat je een afgewogen besluit kunt nemen.

Haalbaarheidsfase

Je zet een volgende stap. Je wilt toetsen of de opties die in de vorige fase naar voren zijn gekomen haalbaar en wenselijk zijn. Ook in deze fase kan gebruik gemaakt worden van verschillende hulpmiddelen en tools. De analyses stellen je in staat een keuze te maken uit de verschillende opties, met als resultaat een onderbouwde circulaire business case. In de volgende fase ga je deze uitwerken tot een (financierbare) strategie.

Implementatiefase

Je hebt in de haalbaarheidsfase een keuze gemaakt. Voor de gekozen optie(s) ga je een implementatieplan maken. Hierin beschrijf je de financiering en de productietechnische consequenties van de circulaire innovatie. Net zoals de bedrijfsmatige gevolgen en eventuele aanpassingen in de ketensamenwerking. Uiteindelijk heb je een goed gefundeerd strategisch implementatieplan.

Evaluatiefase

Nadat je een circulaire innovatie of circulair businessmodel hebt geΓ―mplementeerd in je bedrijf, is het zaak deze te monitoren om zo eventuele verbeteringen te signaleren. Ook hiervoor zijn via CESI- ON diverse middelen en tools beschikbaar. Denk aan het PDCA-model (Plan Do Check Act) of de LCA (Life Cycle Analysis). Met behulp van de ter beschikking staande hulpmiddelen krijg je inzicht in voortgang, impact en benodigde acties.

Voordelen CESI-ON

Je krijgt toegang tot een waardevol netwerk van partners die je kunnen helpen bij de stap naar circulair en toekomstbestendig ondernemen. Je wordt geΓ―nformeerd over nationale wetgeving, maar ook over Europese regelgeving, soms al in een vroegtijdig stadium. Zodat je kunt inspelen op veranderingen. CESI-ON geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen in jouw bedrijfstak en ontsluit een regionale, nationale en Europese samenwerking. Je staat er niet alleen voor. Met CESI-ON spelen we in op actuele en urgente ondernemersvragen die raken aan circulariteit, smart industry, digitalisering en human capital. CESI-ON is actueel en up-to-date.

Kosten

Jouw investering is afhankelijk van de fase waarin je bedrijf zich bevindt en de instrumenten die je wilt gebruiken. Het grootste deel van je investering is jouw commitment. Starten met de ondersteuning van CESI-ON is een vrijwillige keuze, maar zeker geen vrijblijvende. Je moet er dus tijd voor vrij willen maken. Van jezelf en van je medewerkers.

Door wie?

In CESI-ON werkt Kiemt samen met 16 partners samen: provincie Gelderland, provincie Overijssel, Oost NL, BOOST Smart Industry, Kennispoort Regio Zwolle, RCT Gelderland, Novel-T, Cleantech Regio, Koninklijke Metaalunie, FME, VMO, HAN University of Applied Sciences, Saxion Hogescholen, Hogeschool Windesheim, Rabobank en VNO NCW Midden.
Kiemt werkt hierin samen met 16 andere partners: provincie Gelderland, provincie Overijssel, Oost NL, BOOST Smart Industry, Kennispoort Regio Zwolle, RCT Gelderland, Novel-T, Cleantech Regio, Koninklijke Metaalunie, FME, VMO, Kiemt, HAN University of Applied Sciences, Saxion Hogescholen, Hogeschool Windesheim, Rabobank en VNO NCW Midden.

Middelen

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Gelderland en Overijssel.

Meer informatie

Op de website van boost vind je meer onder CESI-ON programma. Vanuit Kiemt is de contactpersoon Franske van Duuren, vanduuren@kiemt.nl

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld