Enowatts project: Bredenoord / HAN: Ontwikkeling van een duurzaam 15 kVA methanol aggregaat

Energietransitie
21 juli 2022

Derdejaars studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben voor Bredenoord een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een aggregaat op bio-methanol. Deze bijdrage is onderdeel van het Enowatts project, waarin de HAN samenwerkt met MKB-bedrijven, Saxion, TU Delft en lokale overheden aan het ontwikkelen en optimaliseren van een energieopslagsysteem gebaseerd op waterstof en bijbehorende waterstoftoepassingen op en voor bedrijventerrein IPKW in Arnhem.

Op dit moment heeft Bredenoord een aanzienlijke vloot van verhuur aggregaten op diesel. Bredenoord experimenteert al jaren met alternatieve brandstoffen en ontwikkelt nu ook aggregaten op methanol. Naast de vele technische uitdagingen moeten deze aggregaten voldoen aan alle wet- en regelgeving. Dit maakt de ontwikkeling een stuk complexer aangezien de toepassing van methanol in aggregaten nog erg nieuw is.

Marcel Katerberg, projectleider namens Bredenoord, licht toe: β€œDiesel aggregaten zijn steeds vaker de ongewenste oplossing. Op veel bouwlocaties bijvoorbeeld gelden strengere regels met betrekking tot emissie. Bredenoord wil haar klanten graag een emissievrije oplossing bieden. Er is daarom in praktijk al getest met bio-methanol in een concept model. Hoewel hiermee de goede werking is aangetoond, is het prototype nog niet geschikt als blauwdruk voor een grootschalig inzetbaar ontwerp. Daarnaast zijn de huidige prototypes te groot. Het doel is om een 3x zo klein aggregaat met 3x zoveel vermogen te ontwikkelen.β€œ

Vanuit verschillende studierichtingen bijdragen aan een oplossing

Studenten David Bresser en Jorg Jolij vertellen over het project en hun werkwijze. Door de vraagstelling van Bredenoord zijn studenten van verschillende studierichtingen op het project gezet zodat elke student vanuit zijn eigen discipline kon bijdragen aan de oplossing. β€œWe hebben het project echt functioneel gesplitst. Door te experimenteren met een Agile werkwijze, konden we snel schakelen en steeds bruikbare tussenresultaten opleveren.” Christiaan Boudri, studentenbegeleider vanuit de HAN: β€œOok vanuit de HAN hebben we niet eerder met zoveel studenten aan een project gewerkt. Bredenoord heeft zelf ook een projectleider op dit project gezet waardoor er echt stappen gemaakt konden worden. Je merkt aan alles dat dit project ook voor Bredenoord belangrijk is.” 

EΓ©n van de vele oplossingen

Het gebruik van bio-methanol als vervanger van diesel is voor Bredenoord één van de mogelijke oplossingen. Bij gebruik van bio-methanol als brandstof komt CO2 vrij, maar doordat tijdens de productie CO2 wordt opgenomen is deze brandstof te bestempelen als CO2 neutraal. Een andere oplossing is groene waterstof. Echter, groene waterstof is nog maar beperkt beschikbaar en heeft een veel lagere energiedichtheid (in gasvorm) dan methanol, wat bij kamertemperatuur gewoon vloeibaar is (net als diesel). Op locaties waar langdurig mobiele stroom nodig is of grotere vermogens gevraagd worden, geeft toepassing van waterstof een grote logistieke uitdaging. Bij gebruik van groene waterstof komt er lokaal geen CO2 vrij, maar vraagt het reduceren van CO2 emissie van het transport weer een grotere inspanning dan bij methanol. Kortom, er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van alternatieve brandstoffen, maar er is niet één zaligmakende oplossing. Bredenoord gaat daarom door met experimenteren en hoopt met de ontwikkeling van aggregaten op bio-methanol een mooie stap te maken in vervanging van diesel.

Voor Bredenoord was dit de eerste keer dat ze zo’n groot project met de HAN doen. Wel bieden ze regelmatig stageplekken en afstudeeronderzoeken aan. Daarnaast loopt er op de HAN nog een project met methanol op basis van β€˜dual fuel’ techniek . Samenwerking met hogescholen vinden ze heel belangrijk: β€œStudenten zijn onze toekomstige nieuwe medewerkers. Bovendien blijven onze mensen zo bij op nieuwe inzichten en geven we studenten een kans op praktijkervaring. Dit past bij onze visie van samenwerking binnen de keten.”.

Studenten HAN Bredenoord

Hoe nu verder?

Het project betrof vooral de ontwerpfase in het productontwikkelingsproces. De studenten hebben belangrijke ontwerp overwegingen onderbouwd en keuzes mogelijk gemaakt. Er is een 3D model gebouwd, elektrische schema’s zijn opgesteld en er is een Business Case opgeleverd. Het is nu aan Bredenoord om het verder op te pakken. β€œWij gaan zeker verder met deze ontwikkeling en hopen volgend jaar 15 kVA aggregaten op bio-methanol beschikbaar te krijgen in onze vloot”, aldus Marcel Katerberg.

Over Enowatts

Dit onderzoek is een van de vele Enowatts projecten. Enowatts is een RAAK-mkb-project. Het doel hiervan is kennisuitwisseling bevorderen om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten rond het vraagstuk: Hoe is waterstoftechnologie optimaal in te zetten op een bedrijventerrein voor opslag van windenergie en lokale toepassingen?

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld