Wereldwijde energievraag bereikt een piek in 2032

De Energy Transition Outlook van 2018 is uitgebracht. Een jaarlijks rapport opgesteld door DNV GL waarin een blik wordt geworpen op de toekomst van energie in de komende tientallen jaren. Zo blijkt uit het rapport dat er in 2030 zelfs een piek bereikt zal worden in de energievraag. Kiemt ging hierover in gesprek met Theo Bosma, R&D programmadirecteur voor energie bij DNV GL.


Waarom brengen jullie jaarlijks de Energy Transition Outlook uit?

„70% van de activiteiten binnen DNV GL zijn afhankelijk van energie en dus de veranderingen. We moeten een goed beeld hebben van wat de energietransitie voor ons betekent. Op gedetailleerd niveau. Maar ook op abstract niveau. Er zijn veel kruisverbanden tussen energiestromen. De impact van deze onderlinge verbindingen willen wij beter begrijpen.”

Kunt u een voorbeeld geven van deze onderlinge verbindingen?

„Zeker. Een vereenvoudigd voorbeeld: Een elektrische auto gebruikt elektriciteit. Maar het vervangt ook een benzineauto. Meer elektrisch betekent minder benzine en diesel. Dat betekent minder vraag naar olie. En daardoor minder vraag naar pijpleidingen. Dat betekent weer minder vraag naar schepen. Het is allemaal onderling met elkaar bevonden.”

Hoe bent u deze verbindingen beter gaan begrijpen?

„Daar hebben wij een systeem-dynamisch model voor ontwikkeld. Via dit model kunnen we de kruisverbanden tussen verschillende energiestromen kwantificeren. Ook brengt het model de gevolgen van technologische ontwikkeling in kaart en kan het gebruikt worden om onverwachte gebeurtenissen door te rekenen.”

Er zijn zes belangrijke bevindingen van de Energy Transition Outlook 2018. Deze kunt u hier bekijken. Wij bevroegen Theo Bosma over één opvallende bevinding en één alarmerende bevinding.

In het rapport staat dat er een piek komt in energievraag in 2032. Kunt u dit uitleggen. Wij gaan toch niet een mindere behoefte aan energie hebben?

„De behoefte aan energie zal niet afnemen. Maar door sterke elektrificatie en groei van duurzame energie, gecombineerd met een veel zuiniger energie verbruik, hebben wij minder energie nodig om aan onze behoeften te voldoen.”

Dat is optimistisch

„Zeker. En wij zijn ook één van de weinige die er zo over denken. Dat komt omdat wij optimistischer zijn over de ontwikkeling van duurzame energie, maar ook omdat wij een lagere bevolkingsgroei en lagere economische groei voorspellen.”

Ondanks dat optimisme verwacht u niet dat  het “2 graden doel” gehaald zal worden?

„Nee. Onze voorspelling is dat zelfs met de voorspelde snelle transitie die ambitie niet gehaald wordt.”

Wat moet er gebeuren om dat doel wel te halen?

„Er zijn meerdere dingen die kunnen bijdragen. Daar ligt ook een grote taak voor de overheid. De CO2-prijs zal bijvoorbeeld verhoogd kunnen worden. Als het duurder wordt om CO2 uit te stoten zullen nieuwe technologieën competitief worden. Er kan daarnaast meer ingezet worden op zon- en windenergie. Ten slotte kunnen bedrijven gepusht worden om effectiever met energiegebruik om te gaan. Door bijvoorbeeld reststromen te gebruiken. En warmtepompen. Efficiency maatregelen kunnen desnoods met verplichtingen afgedwongen worden. Uiteindelijk worden de bedrijven daar zelf ook beter van.”

Hebt u een boodschap voor Nederlandse bedrijven?

„Ga snel aan de gang met de energietransitie. Als je dat niet doet, ga je achterlopen. Wij kunnen logisch voorspellen wat er gaat gebeuren op het gebied van energietransitie. Zo zien wij bijvoorbeeld dat er ook tijden zullen zijn van overschot van energie. Als je dat weet, dan kun je daar in je eigen business gebruik van maken. Wij staan klaar om bedrijven te helpen en te adviseren. Neem gerust contact op met DNV GL.”

Dankuwel

„Graag gedaan”

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required