Waterrotonde Industriewater Eerbeek

Circulaire economie
29 november 2023

In september ging op het terrein van Industriewater Eerbeek de Waterrotonde Eerbeek-pilot van start. Een veelbelovend project dat de zuivering afvalwater van de lokale papier- en kartonfabrieken voor hergebruik onderzoekt. Industriewater Eerbeek, partner van Kiemt, speelt hierin een cruciale rol. Remco Feith van Industriekern Eerbeek Loenen benadrukt het belang van de Regio Deal-ondersteuning: “Zonder middelen uit de Regio Deal hadden we deze pilot nooit kunnen starten.”

Waterverbruik

Als de Waterrotonde gerealiseerd wordt, zou dit een besparing opleveren van maar liefst 3,6 miljoen m3 grondwater per jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse waterverbruik van 22.000 huishoudens. De papierindustrie in Eerbeek staat voor de uitdaging van de beschikbaarheid en kwaliteitsbeheersing van water, een groeiend maatschappelijk probleem. In reactie daarop is de Waterrotonde Eerbeek ontstaan.

Momenteel zuivert Industriewater Eerbeek al 100 procent van het overtollige proceswater van de papierfabrieken. Het grootste deel daarvan lozen zij nu in de Ijssel, maar de Waterrotonde biedt de mogelijkheid om bijna al het afvalwater te hergebruiken.

William Suijkerbuijk, voormalig directeur van Industriewater Eerbeek, bracht het idee voor de Waterrotonde naar voren. Omarmd door de drie grote papierfabrieken in Eerbeek: Folding Boxboard Eerbeek, Stora Enso De Hoop Mill en Neenah Coldenhove, loopt dit project nu. Het systeem wordt momenteel getest in een pilot die wereldwijde belangstelling trekt.

Financiering

Hoewel de recente sluiting van papierfabriek Stora Enso De Hoop Mill de financiering van de Waterrotonde in een nieuw daglicht plaatst, blijft Remco Feith optimistisch. De technologie heeft wereldwijde interesse gewekt, wat naar verwachting zal bijdragen aan aanvullende financieringsbronnen.

Met als ultiem doel ‘zero liquid discharge’ streeft de Waterrotonde naar bijna 100 procent hergebruik van afvalwater. Dit zou een aanzienlijke impact hebben op het verminderen van grondwateronttrekking en het benutten van afval- en grondstoffen. Het streven van de industrie is om Folding Boxboard in 2026 als eerste aan te sluiten op de Waterrotonde.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld