Tips & tricks van BDO en Vindsubsidies

16 juli 2020

Voor vele starters en MKB-ers is het subsidie- en financiΓ«le landschap onoverzichtelijk en ingewikkeld. Hoe kom je waarvoor in aanmerking en hoe regel je dat dan? Ook is het vaak onduidelijk wie wat doet en waar je waarvoor moet zijn. Twee van onze participanten nemen ons mee in deze werelden.

Om te beginnen bij Vindsubsidies:
Vindsubsidies heeft al meer dan 20 jaar ervaring met regionale, provinciale, nationale en Europese subsidies. Met een internationaal team van zo’n 70 medewerkers, bestaande uit ervaren researchers, deskundige adviseurs en betrokken accountmanagers, zijn zij ook een van de grootste subsidiebureaus van Nederland. Ruime kennis & expertise in fiscale regelingen zoals WBSO, EIA, MIA, en ander β€˜laaghangend fruit’ evenals in programma’s zoals MIT, EFRO, ESF, Horizon2020, Eurostars, Interreg en LIFE.

Handige tools
De eerste handige tool die Vindsubsidies biedt, heet Subsidiecheck. Kosteloos zoekt Vindsubsidies uit of je in aanmerking komt voor een subsidie en geeft je inzicht in de mogelijkheden op subsidiegebied. De tweede tool heet Grantmanager. Deze gratis online tool geeft je overzicht in alle eigen projectgegevens en -documenten en de status ervan.

Hands-on voorbeeld
Zo heeft Vindsubsidies Twence geholpen bij hun subsidieaanvraag. Twence is een regionale producent van duurzame energie en grondstoffen uit onder andere huishoudelijk restafval. De afvalsector, waarvan Twence deel uitmaakt, heeft in het regeerakkoord een taakstelling gekregen voor 2 Mton CO2-reductie per jaar. Omdat zij een leidende positie willen innemen in de ontwikkeling van grootschalige CO2-benutting, wat past binnen hun kernstrategie, hebben zij al concrete ervaring opgedaan met een CCU* pilot, 3 kton/jaar afvang en gebruik van CO2 ten behoeve van de productie van natriumbicarbonaat.Β  Vindsubsidies heeft Twence geholpen bij het opstellen en tijdig indienen van twee aanvragen. Dit heeft voor Twence en haar partners geresulteerd in circa €1 miljoen subsidie.

* CCU pilot staat voor Carbon Capture Utilization ofwel koolstofafvang en gebruik

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van Vindsubsidies

En dan BDO:
BDO heeft in totaal bijna 74.000 specialisten op het gebied van audits, jaarrekeningcontroles, belastingzaken en bedrijfsfinanciΓ«n in dienst. BDO heeft meer dan 1.500 vestigingen in ruimΒ 162 landen. Hun expertise ligt vooral in het samen aan de slag gaan met de ondernemer om de uitdagingen waar hij of zij voor staat onder de loep te nemen en te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Dit kan op allerlei vlakken, zoals strategie en doelstellingen, financiΓ«le positie maar ook bij innovaties en digitale transformaties.

De glazen bol
Juist deze crisisperiode ziet BDO als een enorme kans. Het versterken van innovatiekracht in crisistijd, het benutten van arbeidspotentieel en financiΓ«le stimuleringsmaatregelen in je voordeel laten werken, is waar ondernemers zich nu moeten richten volgens de experts van BDO. Zo blijken thema’s als digitalisering, innovatie en opleidingen voor medewerkers dΓ© ingrediΓ«nten voor een winnende strategie. Dat zijn geen thema’s die hoog op de agenda staan van de bedrijven die financieel nu het hardst worden geraakt. Daar is volgens BDO de uitdaging vooral om de continuΓ―teit te waarborgen. Toch zien de experts dat het juist nu belangrijk is om niet alleen in het bedrijf maar vooral aan het bedrijf te werken. Want de ondernemers, die het heft in eigen handen nemen en meer bezig zijn met de dag van morgen dan met de dag van vandaag, zullen beter in staat zijn om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en hun medewerkers daarin mee te krijgen.

Versoepeling regelingenΒ 
Handige tip van BDO is om te kijken naar je eigen innovatieagenda. Per 24 april 2020 is de WBSO-regeling versoepeld*. Hierdoor kan de periode van reeds afgegeven WBSO-beschikkingen worden ingekort. Het is daarmee mogelijk geworden om vanaf mei 2020 een nieuwe WBSO-aanvraag in te dienen, waarin nieuwe of gewijzigde innovatiewerkzaamheden kunnen worden opgenomen.

Innovatiebox
De experts van BDO wijzen ook nog op de Innovatiebox. Deze box biedt de mogelijkheid om het tarief te verlagen van de vennootschapsbelasting die een onderneming betaalt over de winst die voortkomt uit innovatie. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, betekent dit dat innovatieve opbrengsten tegen maximaal 7 procent vennootschapsbelasting worden belast. Juist de combinatie van beide regelingen is aantrekkelijk. Eerst helpt de WBSO om de (loon)kosten te verlagen. Daarna helpt de Innovatiebox via een belastingkorting om het resultaat structureel te verhogen. Op die manier blijft er meer liquiditeit beschikbaar voor de onderneming.

Benieuwd? Kijk voor meer informatie over de WBSO en Innovatiebox-services van BDO, klik hier.

* De WBSO is een fiscaal voordeel voor technisch onderzoek en technische innovatie op producten, productieprocessen of software. Dankzij deze regeling kunnen ondernemers korting krijgen op de loonbelasting voor de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor zover deze dienstbaar en toerekenbaar zijn aan de R&D-activiteiten, innoveren dus.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld