Regio’s in Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland bouwen aan grootste circulaire regio

4 juli 2018

Meer dan 25 organisaties werken samen aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland. Op initiatief van VNO-NCW Midden, KIEMT en de Cleantech Regio, sluiten provincies, de regionale verenigingen van VNO-NCW, natuur- en milieufederaties en diverse branches en kennisinstellingen zich aan bij deze regiodeal. Deze deal met het Rijk houdt in dat de betrokken regio’s hun landbouw-, papier-, kunststof-, bouw- en maakbedrijven concurrerender en duurzamer maken door zelf circulair in te kopen en bedrijven helpen hun kringlopen te sluiten.

Wereldprimeur Eerbeek

De Regiodeal is op 2 juli door de betrokken organisaties overhandigd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit gebeurde bij de officiΓ«le aftrap van β€˜Duurzaam Water Eerbeek’. Met dit project zorgt de Eerbeekse papierindustrie (DS Smith Paper De Hoop, Mayr-Melnhof en Neenah Coldenhove) ervoor dat hun afvalwater wordt gezuiverd tot schoon proceswater en zo wordt hergebruikt. Het vrijkomende biogas wordt teruggeleid en gebruikt als brandstof voor de eigen energievoorziening.

De door de papierindustrie zelf ontwikkelde technologie hiervoor is een wereldprimeur. Met de nieuwe techniek kan in totaal 1,7 miljoen m3 afvalwater worden hergebruikt. Door biogas terug te leiden naar de eigen warmtekrachtinstallatie wordt 3,6 miljoen m3 aardgas-equivalenten bespaard. Dit is evenveel als het jaarlijkse verbruik van 2.500 huishoudens.

Regiodeal voor meer hergebruik en CO2-reductie

Met de Regiodeal, die de staatssecretaris kreeg overhandigd, willen de betrokken partijen de invoering van de circulaire economie versnellen. Deze transitie naar een toekomstbestendige economie is daarmee een kenmerkende opgave van de regio’s, waarbij de steun van het Rijk nodig is. De betrokken regio’s zijn al begonnen in 2015 met het investeren in deze opgave en zijn daarmee koplopers in de circulaire economie. Maatschappelijk en politiek is er een wens om te versnellen. Middels de samenwerking van al die verschillende partijen hoopt men de versnelling te realiseren door voort te bouwen op de kennis en ervaringen van een ieder en gezamenlijk nieuwe projecten op te pakken. Samenwerking is nodig tussen de partners in deze regiodeal omdat circulaire transacties alleen tot stand komen bij grensontkennend samenwerken.

Het aanbod van kant van de regio’s is de investering in grondstofzekerheid, het verminderen van huishoudelijk afval tot minder dan 80 kilo per inwoner per jaar en een reductie van de CO2-uitstoot door het sluiten van kringlopen. Financiering gebeurt door bedrijven, banken, provincies en daarnaast wordt met de Regiodeal gevraagd om een stuk financiering vanuit het Rijk. Ook zijn alle partijen verheugd dat drie grote banken nu ook hun β€˜Circular Economy Finance Guidelines’ lanceerden, voor mogelijke ondersteuning van verschillende van de circulaire projecten.

Nieuwe waarde creatie in circulaire economie

In deze regiodeal maken de organisaties met individuele bedrijven werk van het verduurzamen van hun businessmodel. Van verbruik naar gebruik en met minimale afwenteling op toekomstige generaties. De 25 partners willen daarvoor als eerste regio in Europa zorgen dat zoveel mogelijk organisaties financiΓ«le en niet-financiΓ«le prestaties verbinden volgens de wereldwijde standaard die is opgesteld door de International Integrated Reporting Council. Yousef Yousef, boegbeeld van het Groene Groeiers netwerk van VNO-NCW: β€œWij investeren met mensen en middelen in een transitie van onze economie, zodat welvaart en welzijn in onze regio’s behouden blijven voor de toekomst. Wij rekenen op steun van het Rijk in onze plannen.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Franske van Duuren, programmamanager circulaire economie Kiemt, vanduuren@kiemt.nl, 0629551223 of Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW, Lorist@vno-ncwmidden.nl, 0651555021

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld