Regio Deal: Rijk investeert 15 miljoen in de regio Arnhem-Nijmegen voor β€˜gezonde groene groei’

Circulaire economie
Energietransitie
Financiering
21 februari 2023

Onlangs werd bekend dat het Rijk met de Regio Deal Arnhem-Nijmegen 15 miljoen beschikbaar stelt voor β€˜gezonde groene groei’. Dat is goed nieuws, want hoewel er op meer was gehoopt, stelt dit de regio in staat om een aantal maatschappelijke opgaven sneller en integraal aan te pakken. Hiermee kan brede maatschappelijke welvaart, en het terugdringen van grote sociaal economische verschillen gerealiseerd worden. Denk hierbij aan het woningtekort aanpakken, toekomstbestendig bouwen, concurrerende bedrijvigheid stimuleren en een arbeidsmarkt stimuleren die goed aansluit bij de vraag.

Versterken van aanwezige netwerken

Gelukkig zijn voor het aanpakken van deze opgaven tot gezonde groene groei al sterke netwerken aanwezig op de thema’s energy, health, hightech en food. Hierdoor heeft de regio al veel kennis in huis op deze thema’s. Door de financiΓ«le injectie van de Regio Deal kan de samenwerking tussen deze netwerken versterkt worden, waarbij er ook kansen liggen in de samenwerking met netwerken over de grens met Duitsland. Dit maakt de regio nΓ³g effectiever in de benodigde innovatiekracht voor het realiseren van een brede maatschappelijke welvaart.

Ook voor onze partners is dit goed nieuws

Kiemt is verheugd dat dit ook goed nieuws betekent voor partners in haar netwerk: Voor ondernemers die zich bezig houden met circulair bouwen, de circulaire maakindustrie en de bio-based economie kan dit betekenen dat projecten sneller gerealiseerd kunnen worden, en innovaties eerder marktrijp zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven die zich bezighouden met de energetische verduurzaming van woningen en bedrijventerreinen en de koppeling daartussen. Een belangrijk thema gezien de netcongestie en de ambitie van de regio om te excelleren in smart energy hubs. Bovendien geeft dit momentum om de afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskracht tussen kennisinstellingen en bedrijven verder aan te scherpen.   

Kortom, heugelijk nieuws voor al onze partners, waarbij Kiemt betrokken zal blijven bij de verdere uitwerking om bovenstaande kansen een stap dichterbij te brengen!

Het persbericht over de Regio Deal is te vinden op de website van Lifeport.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld