Over bestuurswisselingen en visie voor de toekomst

Matching en samenwerking
21 december 2022

Een gesprek met bestuursvoorzitters Caroline Kamerbeek en Egbert Teunissen

Aan tafel zitten nieuwe bestuursvoorzitter Egbert Teunissen en vertrekkend voorzitter Caroline Kamerbeek. Caroline heeft deze rol twee termijnen vervuld en per 1 december 2022 heeft ze dit stokje overgedragen aan Egbert. We kijken terug op haar tijd als bestuursvoorzitter en kijken samen met Egbert naar de toekomst.

De bestuurswisselingen in 2022

We hebben in 2022 niet alleen afscheid genomen van Caroline, Vice President Marketing, Communications & Public Affairs for Energy Systems bij DNV. In 2016 trad zij toe tot het bestuur om al snel de rol van voorzitter op zich te nemen. In november namen we afscheid van Jaap Fluit, CEO Bredenoord. Ook hij was bestuurslid sinds 2016 en fungeerde als vertegenwoordiger van het groot MKB. Daarnaast legde Sarike van Wette, Directeur Onderhoud & Storingen bij Alliander na 3,5 jaar haar bestuursfunctie neer. Het behoeft geen uitleg dat Kiemt enorm dankbaar is voor de inzet van deze bestuursleden de afgelopen intensieve jaren. De waarde van een betrokken, kundig bestuur is van levensbelang voor een organisatie als Kiemt, die moet meebewegen met de turbulente ontwikkelingen in Oost-Nederland. Een scherpe blik van vertegenwoordigers uit ons werkveld is hiervoor onmisbaar.
Gelukkig konden we ook nieuw bloed verwelkomen in de persoon van Jerom Janssen, CEO HyMatters en H2Tap. In juni trad hij aan om het bestuur te komen versterken, samen met de huidige bestuursleden Egbert Teunissen, Wouter Noordman en Christien Lokman.
Op dit moment is er nog een plek open voor een nieuw bestuurslid. Welke achterban deze persoon representeert is hierbij erg belangrijk. Zodat Kiemt scherpe ogen heeft vanuit alle gelederingen die belangrijk zijn voor het versnellen van de energietransitie en circulaire economie.

Een bestuur is er voor de brede visie

Egbert is Business line Advisor Energy, Water and Environment bij Witteveen+Bos. Hij vertelt dat hij al 20 jaar in allerlei raden en besturen zit vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Die maatschappij geeft ons veel, dus vindt hij het evident dat je ook iets moet teruggeven. Daarnaast geeft het hem veel plezier om mee te denken, zaken verbeteren, versnellen, vereenvoudigen. Zelfredzaamheid vindt hij belangrijk, ook voor organisaties. De rol van het bestuur ziet hij dan ook als spiegel voor de organisatie om te reflecteren, monitoren en om koers te bepalen voor de lange termijn. Hierbij zijn ervaringen uit het netwerk van cruciaal belang. Daarom is het zo belangrijk dat het bestuur een breed veld beslaat.
Caroline beaamt deze rol voor het bestuur; onderzoekend, kritisch, bevragend, ontwikkelingen in het werkveld meenemen om een brede visie te kunnen neerzetten. Ze zegt hierover: β€œJe zit als bestuur niet op de stoel van de directeur, maar we moeten er wel voor zorgen dat Kiemt daarheen beweegt, waar ze het meeste nodig is. Hiervoor brengen we onze eigen ervaringen in, maar moeten vooral ook gevoed worden door de organisatie. De medewerkers staan immers met hun voeten in de klei. Een bestuur is dan verantwoordelijk om een brede visie voor de toekomst neer te zetten.”

Visie op de toekomstige rol van Kiemt

In de tijd van het voorzitterschap van Caroline is er veel gebeurd. Met name tijdens Corona werd er veel van Kiemt gevraagd wat betreft flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Daarnaast waren er veel ontwikkelingen in het werkveld, nieuwe initiatieven die ontstaan, maar elkaar niet altijd weten te vinden om te versnellen, en daar ligt volgens Caroline precies de kracht van Kiemt: β€œKiemt brengt verrassende partijen bij elkaar, en faciliteert ook de synergie tussen ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en circulariteit.” Dat blijft ook voor de toekomst een superbelangrijke rol, zeker daar waar de markt nog geen kansen ziet, maar wel investeringen nodig zijn. Het blijft een taak van Kiemt om continue te scannen; waar is het meeste behoefte aan, waar liggen kansen, welke grote en kleine partijen moeten we aan elkaar verbinden, waar kunnen we een ecosysteem bouwen om te versnellen? Lag vroeger de focus vooral op grote technologische innovaties, nu ligt de urgentie vooral bij implementeren van innovaties en ontwikkelen van systeeminnovaties, samenwerken en versnellen.


Egbert voegt daaraan toe: β€œKiemt is een prettig en makkelijk toegankelijk loket voor alle partijen om bij aan te kloppen, en moet dat vooral blijven. Doordat Kiemt voor geen enkele partij bedreigend, maar wel voor alle partijen service-verlenend is, kan ze initiatief nemen en prachtige ecosystemen van de grond krijgen. Het waterstofcluster is daar een mooi voorbeeld van.” Egbert ziet de triple helix, samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, nog steeds als een noodzakelijk en meest succesvol model om te sturen op innovatie. Een driehoek is immers een sterke structuur. Kiemt heeft de rol van katalysator binnen die driehoek. Gelukkig hoeft Kiemt de β€˜last’ van de grote maatschappelijke opgaven niet alleen te dragen. De transities worden ook gedragen en vormgegeven door innovatieve bedrijven die in de keten het verschil gaan maken. Kiemt heeft daarbij de rol van een steiger: Deze is onmisbaar voor de bouwers om steeds een nieuwe laag op de vorige te kunnen leggen en zodoende naar het resultaat te werken. Met die karakteristieken kan Kiemt een uitstekende maatschappelijke ondersteunende rol vervullen.

Persoonlijke boodschap van Caroline en Egbert

Caroline: β€œEr moet echt nog heel veel gebeuren om de energietransitie en de circulaire economie geΓ―mplementeerd te krijgen in maatschappij. Maar een heel klein percentage van alle landen komt in de buurt van het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. Ook Nederland loopt achter. De versnelling van de duurzame transities moet dus sneller. De triple helix moet blijven praten en blijven samenwerken. Ook hier is Kiemt van waarde. Er is veel beweging, de technologie is er. Nu is de tijd om nog meer en nog beter samen te werken om flink meters te maken: Doe het samen!”
Egbert: β€œVeerkracht, slimheid en creatieve oplossingen bedenken zijn typisch kenmerken van de mens, waardoor wij zo bijzonder zijn. Overleven zit diep in onze natuur. Niets doen, stilzitten en maar hopen op betere tijden is geen oplossing. Zeker niet in de tijd waarin we nu leven. Een crisis is veelal de beste voedingsbron voor innovaties. De tijd tikt door, maar het is nu ook de tijd om echt te handelen. Kiemt zal daar in Oost-Nederland een belangrijke rol in blijven vervullen.”

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld