MOOI vooraanvraag β€˜GHOW-ON’ ingediend

19 mei 2020

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft met projectpartners uit Oost-Nederland, onder de naam Β β€˜GHOW ON’ (Groene H2, O2, Warmte Oost Nederland) een MOOI subsidie vooraanvraag ingediend. Dit met als doel om een blauwdruk te ontwikkelen voor een decentrale groene (CO2-vrije) waterstofketen.

Door samen te werken met lokale waterstofinitiatieven, kennisinstellingen en deΒ waterstofmaakindustrieΒ uitΒ Oost-Nederland,Β versnellen zij de implementatie van hernieuwbare energie. De focus is op waterstoftoepassingen in de gebouwde omgeving, geΓ―ntegreerd met behoeften vanuit de industrie en mobiliteit.

De verschillende lokale initiatieven uit Oost-Nederland en partijen uit het waterstofcluster kunnen hier zowel kennis en expertise inbrengen als gebruik maken van de resultaten. Deze integrale benadering zorgt voor een maximaal leereffect en de ontwikkeling van concepten die schaalbaar zijn. Dit sluit β€˜MOOI’ aan bij de kamerbrief van Minister Wiebes over waterstof, waarin is aangegeven dat de samenwerking met de regio’s onderdeel is van het nationale waterstofprogramma en expliciet benoemd is dat β€˜kleinschaliger productielocaties kunnen ontstaan’.

 

 

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld