Green Bio Power heeft bijzonder circulair concept

11 februari 2019

Green Bio Power is een Twents bedrijf gevestigd in Hengelo. Zij zijn opgericht om regionaal circulariteit aan te jagen op industriΓ«le schaal. Zij hebben een bijzonder industrieel technisch concept ontwikkeld. Kiemt ging hierover in gesprek met Green Bio Power.

β€žWij hebben een uitgewerkt technisch concept voor een installatie met nieuwe innovatieve conversie-technologieΓ«n uit de EU die worden gecombineerd voor omzetting van organische reststoffen naar groene kunstmest, compost en groene energie in de vorm van groen gas en bio-LNG. Hierdoor is het volledig circulair”, aldus Johan Veldhuis. Hij is één van de oprichters van Green Bio Power. Een kleinere installatie staat al in Zwitserland en deze functioneert daar technisch goed. Green Bio Power heeft nu investeerders gevonden voor een uitrol naar regio’s in Nederland, Duitsland en Canada.

Biomassa en CO2

β€žMomenteel gebruiken we het laatste restafval in onze wereld vooral voor verbranding, storten en voor productie van biogas met opwekking van elektriciteit. Dit laatste gaat gepaard met hoge kosten. Groene stroom kunnen we intussen veel beter invullen met zonnepanelen en winmolens, zolang de bestaande netwerken hiervoor benut kunnen worden. Het kernprobleem is dat bij biomassa verduurzaming geen item is geweest. Dit terwijl het gebruiken van reststromen CO2-vrij is”, zegt Johan Veldhuis. Alle producten uit de agrosector en foodindustrie hebben een bepaalde CO2-voetafdruk. Door uitsluitend organische afvalreststromen te hergebruiken voor productie van groen gas en biobrandstoffen kan de CO2-footprint aanzienlijk omlaag.

Circulair proces

De reststromen die binnenkomen in de installatie worden eerst voorbewerkt. Dit maakt het proces namelijk efficiΓ«nter. Vervolgens worden reststromen, zoals bermgras en aardappelafval als gehakseld droog product vergist. Vloeibare natte stofstromen, zoals vetten, eiwitten en mest, worden verpompt naar de vergistingssilo’s na een voorbehandelingstap met hydrolyse. β€žEigenlijk is het heel logisch om onderscheid te maken tussen droge en natte stromen. Toch wordt dit nog niet gedaan”. Na droge vergisting volgt er compostering om keurcompost te maken. Na natte vergisting volgt er een β€œdigestate treatment”, een waterzuivering met membraantechnologie. Hieruit ontstaan meerdere stromen: schoon water, zouten/mineraalconcentraten en fosfaat. Het schone water kan als reinigingswater voor van alles gebruikt worden of worden geloosd met β€˜β€™schoon water’’ garantie. Het mineralenconcentraat dat wordt verkregen wordt straks aangeboden als EU-erkende β€˜β€™groene kunstmest’’. De vaste fractie met fosfor wordt naar gebieden in de EU vervoerd waar een tekort is aan fosfaat in de bodem met behoefte aan hogere gewasopbrengsten.

Groen gas en biobrandstof

Door de combinatie van droge en natte vergisting wordt circa 15 procent meer methaan (CH4) en koolzuurgas (CO2) geproduceerd dan in de standaard natte vergisters. Een groot deel van het gezuiverde methaan kan vervolgens via een pijpleiding worden ingevoerd op het aardgasnet. β€žZo creΓ«ren wij groen gas. Het andere deel van het bio-methaan wordt gekoeld en zo vloeibaar gemaakt. Dit resulteert in Bio-LNG en is direct inzetbaar als vervanger van diesel voor zware trucks. Bio-LNG heeft een zeer lage CO2-uitstoot en een minimale luchtvervuiling (NOx) en dat is belangrijk op dit moment voor het internationaal wegtransport met bio-LNG als nieuwe schone brandstof.

Ambities en rol Kiemt

Johan Veldhuis is vastberaden in zijn ambities. β€žHet is ons doel om de installatie nu vanaf 2020 – 2021 te laten draaien. Er is de capaciteit en benodigde infrastructuur in Nederland om 30% van het huidige aardgas te vervangen door groen gas en de diesel voor zwaarder wegtransport volledig te vervangen door schone brandstoffen met gebruik van bio-LNG. Kiemt is er om ons te helpen de complexe materie helder te laten landen bij regionale instanties, provincies en gemeenten.”

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld