EnerPRO: de rotatieturbine van Dochteren IA in samenwerking met Mechatronik-Institut Bocholt

Energietransitie
25 juli 2022

Bij EnerPRO staat samenwerking in de ontwikkeling van energie technologieΓ«n centraal. EnerPRO loopt tot 31 augustus en het laatste project dat vanuit deze internationale samenwerking, subsidie heeft ontvangen is Dochteren IA. Zij werken samen met hun Duitse partner Mechatronik-Institut Bocholt van de WestfΓ€lische Hochschule aan een rotatieturbine.

Het project

Deze turbine is gebaseerd op het visvriendelijke en beproefde vortex turbine ontwerp en wekt elektriciteit op uit langzaam stromend water met laag verval. Doorontwikkeling van dit project richt zich erop om ook met grote verschillen in watertoevoer kosten-efficiΓ«nt een hoge energieopbrengst per jaar te realiseren.

Er zijn verschillende kernvragen opgesteld en er is onderzoek gedaan. Het resultaat is een 0-serie ontwerp voor de geplande pilot in Lochem en ruwe schatting van de verwachte jaaropbrengst op basis van de gegeven stromingsdata. Na de pilot zijn een demonstratie in Eefde en twee uitrol-projecten in Voorst en De Pol gepland.

Afhankelijk van het wateraanbod en het benodigde vermogen kunnen 1 of meerdere generatoren ingeschakeld worden en/of meerdere turbines parallel geplaatst worden. Hierdoor is de installatie compacter en tegelijkertijd kan optimale efficiΓ«ntie gedraaid worden. Dat betekent dat de installatie ook gebruik kan worden op kleine locatie met grote debietverschillen en kan er bovendien meer elektriciteit worden opgewekt.

Een ruwe schets van de rotatieturbine en het modulaire concept.
Een ruwe schets van de rotatieturbine en het modulaire concept.

En verder?

De 0-serie wordt verder tot in de details uitgewerkt, zowel technisch als financieel. Hier wordt vervolgens een model van gemaakt. En dit wordt uiteindelijk gebruikt in de pilot om de theoretisch bepaalde aspecten te verifiΓ«ren.

CO2 besparing

De geschatte koolstofintensiteit van de Europese elektriciteitssector (inclusief non EU) bedraagt ongeveer 300 gram CO2/kWh in 2020. Hoewel dit een grove schatting is, zullen de 4 geplande projecten met totaal zo’n 400 kW geΓ―nstalleerd (zoals gepland op een tweetal locaties) bij 2500 draaiuren ongeveer een reductie van 300 ton CO2 emissie kunnen betekenen. De CO2 belasting van de bouw en verwijdering van een waterkrachtcentrale zijn hierin niet opgenomen. Deze worden echter zeer laag geacht wanneer de gehele levenscyclus in beschouwing wordt genomen, en bedragen een fractie van de CO2 footprint van de bouw en ontmanteling van windturbines. 

Grensoverschrijdende samenwerking

De grensoverschrijdende samenwerking staat bij EnerPRO centraal. In dit project is samengewerkt met het Duitse Mechatronik Institut Bocholt van WestfΓ€lische Hochschule. De ontwikkeling van het elektromechanische deel van de turbine vereist specifieke kennis en ervaring op het gebied van aandrijflijnen, transmissiesystemen, generatoren en controle units waar Duitsland een comparatief voordeel in heeft. De ontwikkeling van het civieltechnische deel en de turbine wordt verricht door Nederlandse partijen. De samenwerking zal partijen in staat stellen bij te dragen aan de ontwikkeling van een goed eindproduct, en tevens bij uitrol ervan als toeleverancier van kennis of producten op te treden.

Daarnaast heeft Dochteren IA met het Mechatronik Institut Bocholt al langer overleg over de rotatieturbine. Door de samenwerking zal een grotere markt binnen bereik komen. Zowel in het Nederlandse als het Duitse deel van het EnerPRO kerngebied bevinden zich een groot aantal rivieren en beken met langzaam stromend water en een (zeer) laag verval waar de rotatie turbine goed kan worden ingezet om elektriciteit op te wekken. Door de ontwikkeling van een beter lokaal inpasbaar modulair ontwerp met een lagere Levelised Cost of Electricity zal op tal van deze locatie uitrol binnen bereik komen. De meeste waterstromen in Nordrhein-Westfalen staan bovendien in directe verbinding met de Rijn, de Maas en de IJssel in Nederland. Uitrol van de rotatieturbine zal van invloed zijn op het waterbeheer, en grensoverschrijdend waterbeheer en kennisuitwisseling kunnen bevorderen.

Enerpro logo

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld