Circulaire infrastructuur: Je koopt toch ook niet elke dag een nieuwe lego set?

30 oktober 2018

Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten voor projecten in de sectoren water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. De opdrachtgevers zijn onder andere overheden, het bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. Witteveen+Bos heeft een circulaire ontwerpaanpak ontwikkeld voor infrastructuur- en gebiedsontwikkelingstrajecten.

Bij een circulaire economie wordt in bouwprojecten meestal meteen gedacht aan het optimaliseren van het materiaalgebruik. Echter blijkt dat er veel winst te behalen valt in de vroege ontwerpfase waarin de keuze voor materialen er nog niet toe doet. Witteveen+Bos heeft daarvoor in samenwerking met Rijkswaterstaat circulaire ontwerpprincipes ontwikkeld die als leidraad kunnen dienen voor circulaire ontwerptrajecten in de toekomst.

Een concreet resultaat van de toepassing van de circulaire ontwerpprincipes is het hergebruik van viaducten bij de verbreding van de A58. Viaducten waarvan men eerst dacht dat deze gesloopt moesten worden, kunnen met de nieuwe inzichten worden hergebruikt. Hierdoor wordt erg veel materiaal bespaard en wordt de CO2-footprint van het project drastisch verminderd. Dit is bijzonder, omdat het gebruikelijk is om dit type viaducten bij een dergelijke wegverbreding in zijn geheel te slopen.

Boogbrug Vianen

De bekende boogbrug Vianen bij de A2 zou gesloopt worden. Witteveen+Bos kreeg vanuit Rijkswaterstaat de opdracht om te bekijken of andere alternatieven mogelijk waren geweest. Hieruit bleek dat de hele brug hergebruikt kon worden. Tegen de verwachtingen van Rijkswaterstaat in bleek dit naast beter voor het milieu ook nog is economisch rendabeler. Als gevolg hiervan is de sloop zelfs stopgezet. Momenteel wordt bekeken waar de brug herbouwd kan worden.

Viaducten in de A58

Voor de verbreding van de A58, tussen Breda en Eindhoven, wordt momenteel een Ontwerp TracΓ©besluit opgesteld. Rijkswaterstaat wil de verbreding zo circulair mogelijk doen. En heeft hiervoor Witteveen+ bos ingeschakeld. Als een weg verbreed wordt is een viaduct vaak te smal. Hiervoor wordt normaal gesproken het viaduct gesloopt. Wat Witteveen bij de A58 heeft gedaan is de viaducten ontleden in deelobjecten. Vervolgens is er gekeken of de deelobjecten kunnen worden hergebruikt of dat er een aanpassing kan worden gemaakt om zoveel mogelijk van de huidige aanwezige materialen en objecten te gebruiken.

Volledig circulaire infrastructuur

RenΓ© Eijsbouts van Witteveen+Bos geeft aan zich op te winden over de hoeveelheid dat in Nederland wordt gesloopt. β€žMomenteel is de filosofie dat alles simpelweg wordt gesloopt. We vernietigen in Nederland echt heel veel. Hier is tot nu toe weinig over nagedacht. De kunst is juist om dingen te behouden op een goede manier. Wij dragen nu concrete oplossingen aan. Wel duurzamer. Maar niet duur”, aldus RenΓ© Eijsbouts.

Eijsbouts gaat nog een stap verder en geeft aan de ambitie te hebben dat infrastructuur in de toekomst volledig circulair wordt en dat nieuwe grondstoffen niet meer nodig zijn. β€žWaar wij naar streven is dat wij voor infrastructurele projecten geen grondstoffen meer gebruiken. Iedereen zal zeggen dat het niet kan. Maar als wij infrastructuur dusdanig ontwerpen dat het nog soepeler gebruikt kan worden, dan is dat mogelijk. Vergelijk het met lego. Je koopt toch ook niet elke dag een nieuwe lego-set?”

Ga voor meer informatie over Witteveen+Bos n naar de website.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld