Afvalverwerkingsketen wil circulair inkopen hoger op de agenda

6 juli 2018

De komende periode wordt er in de Tweede Kamer volop gedebatteerd over het beleid en de regels rondom vloeibare en vaste afvalstromen in het kader van de klimaatwet, het klimaatakkoord en de kabinetsreactie op de transitieagenda’s voor circulaire economie uit het grondstoffenakkoord. Nederland heeft de ambitie tegen 2050 een circulaire economie te hebben gerealiseerd.

De afvalverwerkingsketen, essentieel voor een circulaire en duurzame maatschappij, beweegt zich daarbij in een competitieve strijd met haar concurrenten in binnen- en buitenland. Opvallend genoeg wordt de Nederlandse afvalverwerkingskennis wereldwijd ingezet en gewaardeerd, maar (nog) niet of nauwelijks in Nederland toegepast.

De ondertekenaars van deze brief bepleiten meer politieke druk op het circulair inkopen door de overheid en door het bedrijfsleven. Het voorstel ziet daarbij niet op de verstrekking van (nog) meer subsidies, maar op het rendabeler maken van investeringen in recyclingtechnologie.

Kiemt heeft de brief medeondertekend.

U kunt de brief hier downloaden.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld