Natuur en Milieu Gelderland

Natuur en Milieu Gelderland staat voor een provincie met een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor nu en generaties na ons. Wij zetten ons in voor een energieneutrale en circulaire provincie, waar inwoners actief betrokken zijn bij hun leefomgeving. Wij zijn een vereniging, opgericht in 1971, met zo’n 100 aangesloten natuur- en milieuorganisaties uit heel Gelderland.

We zijn actief op vier thema’s die onlosmakelijk samenhangen met onze missie voor natuur en milieu in Gelderland:

  1. Natuur en landschap
  2. Energie en klimaat
  3. Landbouw en voedsel
  4. Leefomgeving en participatie

Tussen deze thema’s bestaan allerlei dwarsverbanden, die we graag opzoeken en versterken. Zo werken we aan natuurinclusieve energietransitie (thema 1 en 2), natuurinclusieve landbouw (thema 1 en 3), en bewonersparticipatie bij projecten voor circulariteit en voor duurzame energie (thema 2 en 4). Zo werken wij aan een mooi en duurzaam Gelderland!

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld