Energie Effectief

Energie Effectief, een bedrijf waarin ik u als ondernemer een gericht advies kan geven omtrent de energiebehoefte van uw bedrijf, de mogelijkheden om op energie te besparen en daarmee uw vaste kosten te verlagen. Ook kan ik u de tools aanreiken om deze besparingen ook daadwerkelijk door te voeren, waardoor u op langere termijn een duurzaam energiemanagement kunt voeren.

Energie is kostbaar, ook al is het afkomstig van natuurlijke bronnen. Ik zie het dan ook als noodzaak om energie effectief te gebruiken en de belasting van het milieu terug te dringen en waar mogelijk op te heffen.

Belangrijke uitgangspunten in mijn advies zijn:

  • Gebruik energiebronnen die voorhanden zijn.
  • Benut natuurlijke energiebronnen, zoals aardwarmte, omgevingslucht, ventilatielucht.
  • Gebruik bronnen uit de directe omgeving, zoals stromend water en windenergie.
  • Benut restwarmte uit productieprocessen, zoals proceswarmte, mest en melk.

 

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld