CIRCLES

Wat is CIRCLES? Om de aarde niet onherstelbaar uit te putten en de CO2-uitstoot te verminderen, is een nieuwe visie op de economie dringend gewenst. Een visie met aandacht voor maximaal waardebehoud van grondstoffen en energie: de circulaire economie.

Om (mkb-)bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust te maken van de noodzaak en voordelen van transformeren hebben 12 partners op initiatief van Stichting Kiemt en VNO-NCW Midden een brede aanpak ontwikkeld. Zij zijn verenigd in een cluster, CIRCLES: het platform voor iedereen – ondernemers, initiatieven en overheden – in Oost-Nederland die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Dit cluster is gebaseerd op sterk aanwezige sectoren, zoals de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst.

Dankzij CIRCLES wordt een nieuwe markt ontwikkeld waarop Oost-Nederland een koploper en voorbeeld zal zijn; niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld