Circulaire economie

De missie van Kiemt is om de transitie naar de circulaire economie te bevorderen. Dit doet zij door regionale uitwerking te geven van de Landelijke Transitie Agenda’s – Biomassa en Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Op die manier dragen we namelijk bij aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. In alles wat we doen willen we ondernemingen, (semi) overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen stimuleren om onderdeel te worden van de circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

De circulaire economie bestaat uit de volgende 3 principes:
1. Producten moeten op een manier ontworpen en gefabriceerd worden die geen afval of vervuiling met zich meebrengt.
2. Grondstoffen en materialen van producten moeten herbruikbaar blijven.
3. Tijdens de bedrijfsvoering worden de natuur en omgeving zo min mogelijk aangetast en altijd hersteld.

In de circulaire economie bestaat er geen afval. Al het β€˜β€™afval’’ dat over blijft na productie of aan het eind van de levensfase van een product zijn nog steeds waardevol en worden als grondstoffen hergebruikt in nieuwe producten. Het doel is om naar een economie te werken waarin het ontwikkelen van producten op zoon duurzame manier gebeurt dat er geen afval wordt geproduceerd. In het geval dat er toch afval geproduceerd wordt, dan wordt hier een ander bruikbaar doel voor gevonden.

In de circulaire economie wordt gebruikt materiaal meerdere malen opnieuw benut. Omdat gebruikte materialen op deze manier altijd een nut blijven houden bestaat afval niet meer. Zo voorkom je dat er materialen na eenmalig gebruik worden weggegooid of vernietigd.

Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is dat de natuur altijd in ere wordt hersteld. Als er tijdens het produceren van producten schade ontstaat aan de natuur en/of omgeving dan wordt deze schade hersteld. De natuur mag niet het slachtoffer zijn van de economie.

Deze drie punten zijn de essentie van wat de circulaire economie is.

Wat is het belang van een circulaire economie?

Er zijn verschillende redenen waarom je over zou willen stappen naar een circulaire economie. Sinds het begin van de industrie is de vraag naar grondstoffen exponentieel toegenomen en heerst er tegenwoordig ook een schaarste van hulpbronnen. Een aantal hele belangrijke grondstoffen zijn al nauwelijks meer verkrijgbaar, maar de vraag naar deze grondstoffen neemt wel nog toe door de groei van de wereldbevolking. Daarnaast kunnen veel landen in Europa niet binnen hun eigen landgrenzen aan belangrijke grondstoffen komen en zijn hierdoor afhankelijk van andere landen.

Het klimaat is ook een belangrijke factor. De circulaire economie heeft namelijk een positief effect op het klimaat, doordat er minder grondstoffen nodig zijn. Het winnen en gebruiken van grondstoffen heeft namelijk een groot impact op het milieu door het verhoogde energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Het toepassen van maatregelen, zoals: afvalpreventie, ecodesign, biobased toepassingen en hergebruik leveren bedrijven in Europa besparingen op. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Momenteel is 45% van de CO2-uitstoot te herleiden naar de productie van materialen voor dagelijks gebruik.

Door te werken naar een circulaire economie kunnen er veel voordelen ontstaan, zoals:

  • Minder druk op het milieu
  • Meer zekerheid op de levering van grondstoffen
  • Een betere concurrentiepositie
  • Verhoogde kans op innovatie
  • Economische groei (0,5% bbp)
  • Meer baangelegenheid (700.000 banen in Europa in 2030)

Een ander bijkomend voordeel is dat consumenten met behulp van een circulaire economie kunnen genieten van duurzamere en innovatieve producten. Deze producten zullen de consumenten geld besparen en een hogere kwaliteit van leven bieden.

Hoe bevordert Kiemt de circulaire economie?

Van startups tot grotere bedrijven: wij helpen ideeΓ«n werkelijkheid worden of begeleiden in het traject waar nodig. Dit doen wij door het bieden van kennis, het helpen met subsidies, het vormen van ketens en clusters, ondersteuning bij het schrijven van een businessplan en bij technische vragen of door bedrijven in contact te brengen met de juiste mensen of kennis. Dit doet zij samen met de partners van het circulaire netwerk in Oost-Nederland CIRCLES. Daarmee is Kiemt dΓ© partner op het gebied van een circulaire economie.

Zelf aan de slag met een circulaire economie?

Heb jij een startup of organisatie in Oost-Nederland met duurzame en/of innovatie ideeΓ«n die bijdragen aan de circulaire economie en kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Dan ben je bij Kiemt aan het goede adres. Wij helpen jouw idee werkelijkheid worden, verbinden je aan de juiste partners of begeleiden je verder. Neem gerust eens contact met ons op of kom eens langs. We gaan graag met je in gesprek!