Gemeente Arnhem

De Gemeente Arnhem is medeoprichter van Kiemt. We zijn vanaf het allereerste begin actief betrokken via financiΓ«le ondersteuning van het netwerk en het bijdragen aan projecten voor een sterk en groeiend energiecluster. Sinds een aantal jaren jaagt Arnhem net als Kiemt ook de transitie naar een circulaire economie aan. Zo werken we aan een subsidieregeling voor circulaire initiatieven in Arnhem, kopen we steeds meer circulair in en gaan we de woningbouwopgave op een zo circulaire manier organiseren.

Adreswww.arnhem.nl
E-mailadresinfo@arnhem.nl

Wat is het belang van het versnellen van de energietransitie en/of circulaire economie in deze regio?

Arnhem ziet de energietransitie en de omslag naar circulaire economie als maatschappelijke noodzaak Γ©n als kans: kans op een duurzame en toekomstbestendige economie, waarin mensen hun talent volop in kunnen zetten en tegelijk bijdragen aan een schone, gezonde en duurzame samenleving.

Hoe levert Gemeente Arnhem een bijdrage aan de energietransitie of circulaire economie?

Energietransitie

  1. CO2 besparing en het opwekken van duurzame energie via de portefeuille Klimaat en Energie in het programma New energy made in Arnhem 2030 en de communicatie campagne β€˜Arnhem Aan’. Voorbeelden: Deelname in pioniersprojecten waar Arnhemse en regionale technologie in zit, zoals het eerste openbare waterstoftankstation in Nederland, Made in Arnhem waterstofbussen en elektrische laadinfrastructuur, meeschrijven aan regionale energiestrategie.
  2. Stimuleren sterk energiecluster en energie innovatie via portefeuille Economie en programma Hotspot energy, mede oprichten stichting Kiemt, de Greenhouse incubator op IPKW, het programma Generation E 2.0 voor scale ups en mede oprichter en subsidievertrekker voor Connectr Energy innovation, met Kiemt als communicatie-partner en communitybouwer.

Circulaire economie

Binnen de portefeuille economie hebben we het programma circulaire economie. Een paar hoofdpunten:

  1. We helpen ondernemers actief bij het bereiken van hun circulaire doelen. Dit doen we onder andere door de te helpen met financieren, het opzetten van en bijdragen aan netwerken (zoals Kiemt).
  2. We kopen zelf steeds meer circulair en duurzaam in. Voorbeelden hiervan zien we in de openbare ruimte en het vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan de circulaire sloop van het oude zwembad Valkenhuizen, waar oude materialen weer worden klaar gemaakt voor een nieuw leven. Dit moeten we nog veel meer gaan doen!
  3. In 2020 sloten we de woondeal Arnhem-Nijmegen, waarin we afspraken in tussenstappen toe te werken naar een 100 % circulaire bouw in 2050. Dit betekent dat de bouwsector in 2030 al op 50 % circulair moet zitten! Hier werken we hard aan.

Waarom is deelname aan het Kiemt-netwerk belangrijk voor Gemeente Arnhem?

  • Horen wat er leeft bij de ondernemers en kennisinstellingen in het energycluster en op gebied van circulaire economie.
  • Kansen benutten om het energy- en circulaire cluster in de  Arnhemse regio te laten groeien, ook met nieuwe deelnemers en een sterkere positie in Nederland en Europa.
  • Kunnen verbinden van ondernemers aan elkaar, aan opleidings- en onderzoeksinstellingen en aan andere overheden of potentiΓ«le klanten in de regio. Hiermee kunnen we gezamenlijk komen tot meer innovatie en uitvoeringskracht in onze regio.
  • Waar nodig helpen bij het vinden en benutten van beschikbare innovatievoorzieningen en regelingen.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld