WiEfm

WiEfm pomoot de overgang naar een duurzame warmtevoorziening bij bedrijven.

Project:

Gedurende het project wordt de basis van de warmtelevering en de warmtemarkt in het projectgebied van de EUREGIO onderzocht. Besparingsmogelijkheden en technologieën worden uitgewerkt en een technische oplossing voor een optimaal gebruik van klimaatvriendelijke warmte wordt gepresenteerd. Hierbij wordt zowel gekeken naar collectieve warmtevoorziening (warmtenet), als naar mogelijkheden voor individuele warmtevoorziening. Er is aandacht voor toepassing van warmte in de bebouwde én industriële omgeving.

Met concrete casestudies en haalbaarheidsstudies uit de praktijk, die in het kader van WiEfmgesteund en begeleid worden, wordt de komende jaren essentiële kennis en ervaring opgebouwd. Het projectteam speelt een actieve rol in het aanjagen en ondersteunen van duurzame warmte-initiatieven. Daarnaast worden er kleinschalige subsidies in de vorm van warmtevouchers beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van een initiatief te laten onderzoeken. Met deze activiteiten wordt er een stevige basis gelegd voor de regionale energietransitie op het gebied van warmte.

Klik hier voor de brochure.

Activiteiten:

  • Ontwikkelen van benaderingen voor een efficiënte productie, distributie en ingebruikname van duurzame warmte.
  • Scouten en screenen van relevante partijen.
  • Openstellen van warmte vouchers voor co-financiering haalbaarheidsonderzoek(en)
  • Ondersteunen van bedrijven en overheden metadvies en matchmaking om initiatieven op het gebied van duurzame warmte te versnellen.

Thema: Energietransitie.
Rol Kiemt: Partner.
Partners: Fachhochschule Münster (penvoerder), Saxion Hogeschool, Wirtschaftsförderuns- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, en Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH.

Betrokken netwerk
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required