WiEfm

Thema: Energietransitie
Rol Kiemt: Partner
Partners: Kiemt, Fachhochschule Münster (penvoerder), Saxion Hogeschool, Wirtschaftsförderuns- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH.
Projectomvang: Het totale project heeft een omvang van € 2.454.825. Het project WiEfm wordt gefinancierd vanuit een INTERREG subsidie.
Looptijd: 2015 t/m 2019

WiEfm (“warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren”) bevordert een koolstofarme en duurzame warmtevoorziening in de EUREGIO. Doel is het onderwerp warmte voor de bedrijven en de overheden beter tastbaar en bruikbaar te maken, om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de overgang naar een duurzame warmtevoorziening te promoten. Het WiEfm project ontwikkelt benaderingen voor een efficiënte productie, distributie en ingebruikname van duurzame warmte.

Stichting Kiemt is één van de Nederlandse partners in het project en richt zich op het ontsluiten van informatie en biedt gerichte (ondernemer) ondersteuning, advies en matchmaking om initiatieven op het gebied van duurzame warmte te versnellen. Kiemt wil bedrijven uit haar netwerk laten aansluiten op activiteiten en ontwikkelingen in de regio. Daarnaast treedt Kiemt op als intermediair richting de overheden (provincies Gelderland /Overijssel en gemeenten).

Gedurende het project wordt de basis van de warmtelevering en de warmtemarkt in het projectgebied van de EUREGIO onderzocht. Besparingsmogelijkheden en technologieën ter verbetering van efficiëntie worden uitgewerkt en een technische oplossing voor een optimaal gebruik van klimaatvriendelijke warmte wordt gepresenteerd. Hierbij wordt zowel gekeken naar collectieve warmtevoorziening (warmtenet) als naar mogelijkheden voor individuele warmtevoorziening. Er is aandacht voor toepassing van warmte in de bebouwde én industriële omgeving.

Met concrete casestudies en haalbaarheidsstudies uit de praktijk, die in het kader van WiEfm gesteund en begeleid worden, wordt in de komende jaren essentiële kennis en ervaring opgebouwd. Het projectteam speelt een actieve rol in het aanjagen en ondersteunen van duurzame warmte-initiatieven. Daarnaast worden er kleinschalige subsidies in de vorm van warmtevouchers beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van een initiatief te laten onderzoeken. Met deze activiteiten wordt er een stevige basis gelegd voor de regionale energietransitie op het gebied van warmte.

 

 

 

Betrokken netwerk
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required