INTERREG EnerPRO

27 november 2018

INTERREG EnerPRO streeft een stijging van het percentage MKB’ers dat product- en/of procesinnovaties introduceert na en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland van kleine en middelgrote ondernemingenΒ  bij de ontwikkeling van innovatieve producten.

Project:

HetΒ EnerPROΒ project is gericht op energiebesparende en CO2-arme technologische ontwikkelingen en legt de nadruk op technieken ten behoeve van zonne-energie en fotovoltaΓ―sche elektriciteitssystemen, waterstof/brandstofcellen, opslagtechnologie, systeemintegratie en elektromobiliteit. De in het kader van EnerPRO ontwikkelde productinnovaties zullen het aandeel duurzame energie in de energiemix van de grensregio verhogen en een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Het innovatieve gehalte van het project EnerPRO ligt in de productontwikkelingen in het mkb, die mogelijk worden door de krachten van de partners in de grensoverschrijdende samenwerking te bundelen. De omvangrijke netwerken van de deelnemende (geassocieerde) partners (waaronder Oost NL, Alliander en de Energieagentur NRW) staan garant voor een hoge grensoverschrijdende zichtbaarheid van het project. Om de productontwikkelingen van de grond te krijgen worden bijeenkomsten georganiseerd om beslissers in 250 bedrijven te sensibiliseren. Met 100 mkb-ers worden oriΓ«ntatiegesprekken gevoerd, 50 van hen zullen een bijdrage kunnen ontvangen voor een conceptontwikkeling. Door middel van grensoverschrijdende samenwerking ontstaan binnen ontwikkelingsprojecten in de loop van het project 17 concrete nieuwe producten. De ambitie is om minimaal 8 nieuwe producten in de focusgebieden zonne-energie en fotovoltaΓ―sche systemen te initiΓ«ren, omdat op deze gebieden een hoog innovatiepotentieel bestaat. RegiocoΓΆrdinatoren bij de projectpartners vormen een Duits-Nederlands team dat verantwoordelijk is voor de operatieve implementatie van de activiteiten.

INTERREG is in het begin van de jaren ’90 door de Europese Unie in het leven geroepen als onderdeel van de structuurfondsen ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking. Sindsdien is met dit initiatief de grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie versterkt. Het is één van de centrale instrumenten ter uitvoering van het Europese cohesiebeleid, in het bijzonder het regionaal beleid, dat tot doel heeft de ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio’s te verminderen en de economische samenhang te versterken.

Het nieuwe  programma zet de ontwikkeling voort. Met een vereenvoudigde structuur en de focus op twee prioriteiten zal de innovatiekracht van het programmagebied verder worden versterkt en zal een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de barrièrewerking van de Nederlands-Duitse grens. Het bereiken van concrete en meetbare resultaten is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het subsidiegebied van het INTERREG-programma β€œDeutschland – Nederland” strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein en langs een grenslengte van ongeveer 460 kilometer.

Activiteiten:

  • Informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen organiseren om beslissers in 250 bedrijven bewust te maken.
  • Met 100 mkb-ers worden oriΓ«ntatiegesprekken gevoerd, waarbij 50 van hen een bijdrage kunnen ontvangen voor een conceptontwikkeling.
  • De operatieve implementatie van deze activiteiten wordt door een Duits-Nederlands team van regiocoΓΆrdinatoren, waaronder Kiemt, begeleid.

Thema: energietransitie.
Rol Kiemt: Projectpartner
Partners: Provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant,Β  Euregio Rhein-Waal, TNO, het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, de Hogescholen van DΓΌsseldorf en Niederrhein en het MWIDE NRW.

Betrokken Kiemt netwerk

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld