Icoongroep Slimme Duurzaamheid

21 juni 2018

De Icoongroep Slimme Duurzaamheid stimuleert innovaties waarmee praktische stappen gezet kunnen worden op de gebieden Circulaire Economie, Energietransitie en Duurzame mobiliteit.

SubIcoongroep Circulaire Economie

  • Het geleidelijk stilleggen van de afvalverbranding is begonnen in 2030.
  • Arnhem en Nijmegen zijn voor de helft afvalloos. Dat betekent dat de hoeveelheid restafval in 2030 ten opzicht van 2016 is gehalveerd.

SubIcoongroep Energietransitie

  • 50 procent van het doel voor 2050 voor energiebesparing en hernieuwbare energieproductie is bereikt. Dat wil zeggen 16 petajoule besparing en 42 petajoule opwekking. In 2020 wordt het ruimtelijk ontwerp vastgesteld voor hernieuwbare energieproductie.
  • Alle nieuwbouw en herstructurering worden energieneutraal uitgevoerd.
  • Driekwart van de woonwijken is afgekoppeld van het aardgasnet.
  • Warmtenetten zijn open en de bronnen van de warmtenetten zijn zo duurzaam mogelijk.

Subicoongroep Duurzame mobiliteit

  • De mobiliteitsconcessie in de regio gaat uit van vervoer zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
  • Er is een dekkende energie-infrastructuur voor duurzame mobiliteit.
  • Voor eigen vervoer en aanbesteed vervoer (openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en huisvuildiensten) wordt de brandstof duurzaam binnen het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen geproduceerd.
  • Een efficiΓ«nte organisatie van personen- en goederenvervoer.

Project:

Binnen het Icoonprogramma Slimme Duurzaamheid werken we aan zowel economische als duurzaamheidsdoelen. Het streven is extra banen creΓ«ren en energieneutraal worden. De regio Arnhem-Nijmegen is een proeftuin waar duurzame technieken kunnen worden uitgetest en ook opgeschaald. De 1,5 miljard euro die jaarlijks wordt besteed aan energie, kan uiteindelijk meer aan de regio Arnhem-Nijmegen ten goede komen. Het icoonprogramma hanteert duurzaamheidsdoelen voor 2030, die in overleg met het Portefeuillehouders Overleg (PFO) Duurzaamheid worden uitgewerkt. In 2030 moet circa de helft van het totale energieverbruik bespaard dan wel duurzaam zijn opgewekt, wijken moeten van het aardgas af en er moeten duurzame warmtebronnen komen.

Een deel van de regiogemeenten zijn vertegenwoordigd in de verschillende groepen. Kiemt, HAN en het CMC zijn deelnemer van een of meerdere subgroepen. De voorzitters vormen samen met de trekkers en de vertegenwoordiger van The Economic Board (TEB) de icoongroep.

Icoon Slimme Duurzaamheid heeft 3 subgroepen; Circulaire economie, Energietransitie, Duurzame mobiliteit. Iedere subgroep is verantwoordelijk voor het ophalen en initiΓ«ren van projecten binnen de Regio Arnhem Nijmegen. De lijsten met projecten wordt in de icoongroep verzameld en geaggregeerd tot programmalijnen voor deze regio.

Vanuit het sterke cluster van energie en economie willen Arnhem en Nijmegen zich samen met de regiogemeenten verder economisch ontwikkelen en een bijdrage leveren aan energieneutraliteit in 2050, in samenwerking met partners met gedeelde belangen. Drie samenhangende programmalijnen circulaire economie, energietransitie en duurzame mobiliteit dragen samen bij aan het einddoel: energieneutraliteit in 2050. Op weg daarheen hebben Arnhem en Nijmegen ambities en mijlpalen benoemd voor 2030. Hiervoor zijn drie subicoongroepen opgesteld.

Thema: Circulaire Economie | Energietransitie | Duurzame mobiliteit
Rol Kiemt: Partner
Partners: Gemeente Arnhem,Β Gemeente Duiven,Β Gemeente Nijmegen,Β Gemeente Rheden,Β HAN,Β Provincie Gelderland,Β Rijk van NijmegenΒ enΒ The Economic Board.

Betrokken Kiemt netwerk

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld