Icoongroep Slimme Duurzaamheid

Thema: Circulaire economie, Energietransitie, Duurzame mobiliteit
Rol Kiemt: Partner, maakt deel uit van de werkgroep Slimme Duurzaamheid en de Icoongroep Circulaire Economie, levert inhoudelijke bijdrage en vervult voorzittersrol.
Partners: Kiemt, Gemeente Arnhem, Gemeente Duiven, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rheden, HAN, Provincie Gelderland, Rijk van Nijmegen, The Economic Board.

Energie, circulaire economie en duurzame economie zijn onlosmakelijk verbonden met het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen. Vanuit het sterke cluster van energie en economie willen Arnhem Nijmegen zich samen met de regiogemeenten verder economisch ontwikkelen en een bijdrage leveren aan energieneutraliteit in 2050, in samenwerking met partners met gedeelde belangen. Drie samenhangende programmalijnen circulaire economie, energietransitie en duurzame mobiliteit dragen samen bij aan het einddoel: energieneutraliteit in 2050. Op weg daarheen hebben Arnhem en Nijmegen ambities en mijlpalen benoemd voor 2030. Hiervoor zijn drie icoongroepen opgesteld.

Kiemt is één van de partners van het Icoon Slimme Duurzaamheid, levert inhoudelijke bijdrage en vervult een voorzittersrol bij de Icoongroep Circulaire Economie. De andere partners zijn Gemeente Arnhem, Duiven, Nijmegen en Rheden, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Provincie Gelderland, Rijk van Nijmegen en The Economic Board.

Icoongroep Circulaire economie:
Circulaire economie is een systeem waarbij geen afval ontstaat en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Mijlpalen en ambities in 2030 zijn:

  • Het geleidelijk stilleggen van de afvalverbranding is begonnen.
  • Arnhem en Nijmegen zijn voor de helft afvalloos (in 2050 wordt alles hergebruikt) Dat betekent dat de hoeveelheid restafval in 2030 ten opzicht van 2016 is gehalveerd.

Icoongroep Energietransitie:
Energietransitie is de inzet op het terugdringen van de energievraag, gecombineerd met het opwekken van duurzame energie. Mijlpalen en streefdoelen in 2030 zijn:

  • 50 procent van het doel voor 2050 voor energiebesparing en hernieuwbare energieproductie is bereikt. Dat wil zeggen 16 petajoule besparing en 42 petajoule opwekking. In 2020 wordt het ruimtelijk ontwerp vastgesteld voor hernieuwbare energieproductie.
  • Alle nieuwbouw en herstructurering worden energieneutraal uitgevoerd.
  • Driekwart van de woonwijken is afgekoppeld van het aardgasnet.
  • Warmtenetten zijn open en de bronnen van de warmtenetten zijn zo duurzaam mogelijk.

Icoongroep Duurzame mobiliteit:
Duurzame mobiliteit is schone mobiliteit, omdat bussen, treinen en auto’s geen of minder schadelijke gassen uitstoten. Onder duurzame mobiliteit valt ook verminderd gebruik. Mijlpalen en ambities in 2030 zijn:

  • De mobiliteitsconcessie in de regio gaat uit van vervoer zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
  • Er is een dekkende energie-infrastructuur voor duurzame mobiliteit.
  • Voor eigen vervoer en aanbesteed vervoer (openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en huisvuildiensten) wordt de brandstof duurzaam binnen het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen geproduceerd.
  • Een efficiënte organisatie van personen- en goederenvervoer.
Betrokken netwerk
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required