Hydrova

21 juni 2018

Hydrova levert een aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie door succesvolle innovaties in de waterstoftechnologie binnen het MKB te versnellen. Daarnaast ontwikkelt Hydrova nieuwe en bestaande applicatieskennis van brandstofceltechnologie en waterstof voor stationaire en mobiele toepassingen.

Project:

Overheden en bedrijven in binnen- en buitenland zien veel kansen in waterstof. Waterstof is namelijk een brandstof dat geen schadelijke uitstoot veroorzaakt. Ook het Nederlandse MKB is bezig met de ontwikkeling van producten op basis van waterstof. Voorbeelden hiervan zijnΒ stadsbussen, energieopslagtanks en power plants. Er zijn echter vele zaken rondomΒ  waterstof die niet of onvoldoende bekend zijn bij het MKB. Middels een uitgebreide MKB-raadpleging zijn deze bedrijfsvragen verzameld.

Het HYDROVA-project gaat een aantal van deze vragen beantwoorden, waarbij we ons specifiek richten op de brandstofcelsystemen. In de brandstofcelsystemen wordt waterstof omgezet in bruikbare energie. We kijken hierbij naar zowel mobiele als stationaire toepassingen, omdat alhoewel de principes voor deze systemen gelijk zijn, de systeemeisen sterk verschillen. Het doel van dit project is om MKB praktijkvoorbeelden tot specifieke toepassingen te ontwikkelen. Hierdoor kunnen de betrokken MKB’ers hun producten doelgerichter en met minder onzekerheden ontwikkelen.

Hydrova onderzoekt:

  • Is het mogelijk om waterstof op grote schaal uit duurzame bronnen te produceren?
  • Zijn brandstofcellen betrouwbaar?
  • Kunnen de kosten van brandstofceltechnologie worden verlaagd?
  • Hoe zit het met de veiligheid?

Thema: Energietransitie-Waterstof.
Rol Kiemt: Projectpartner
Partners: HAN, 12 MKB’ers, de Gemeente Arnhem en het Nederlandse Waterstof en Brandstofcellen Associatie.

Betrokken Kiemt netwerk

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld