WiEfm

kiemt-wiefm-project

  • Projectnaam: WiEfm (Warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren)
  • Penvoerder: Fachhochschule Münster
  • Partners: Stichting Kiemt, Saxion Hogeschool, Wirtschaftsförderuns- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
  • Rol Kiemt: Stichting Kiemt is de Nederlandse partner in het project en richt zich op het ontsluiten van informatie en biedt gerichte (ondernemer) ondersteuning, advies en matchmaking om initiatieven op het gebied van warmte te versnellen. Doel is bedrijven uit het netwerk van Kiemt te laten aansluiten op activiteiten en ontwikkelingen in de regio. Daarnaast treedt Kiemt op als intermediair richting de overheden (provincies Gelderland/Overijssel en gemeenten).
  • Budget/subsidie: 2.454.825 euro. Het project WiEfm wordt gefinancierd vanuit een INTERREG-subsidie
  • Looptijd: 2015 t/m 2019

Het bevorderen van een koolstofarme en duurzame warmtevoorziening in de EUREGIO is het doel van het project WiEfm (Warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren). Het onderwerp warmte moet voor bedrijven en overheden concreter en bruikbaar worden gemaakt om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de overgang naar een duurzame warmtevoorziening te promoten.

Het WiEfm project ontwikkelt een efficiënte productie, distributie en ingebruikname van duurzame warmte. Hiermee wordt het onderwerp warmte voor de economie en de gemeenten concreet en bruikbaar gemaakt.

De komende vier jaar worden via het project WiEfm de basis van de warmtelevering en de warmtemarkt in het projectgebied van de EUREGIO onderzocht. Besparingsmogelijkheden en technologieën ter verbetering van efficiëntie worden uitgewerkt en een technische oplossing voor een optimaal gebruik van klimaatvriendelijke warmte wordt gepresenteerd. Hierbij wordt zowel gekeken naar collectieve warmtevoorziening (warmtenet) als naar mogelijkheden voor individuele warmtevoorziening. Er is aandacht voor toepassing van warmte in de bebouwde én industriële omgeving.

 

Terug naar overzicht

Deel deze pagina: