Valorisatie projecten

  • Projectnaam: Valorisatieprojecten
  • Penvoerder: Kiemt
  • Partners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Saxion Hogescholen, Rabobank Arnhem en Omstreken
  • Rol Kiemt: projectcoördinator, scout, beoordelaar, coach
  • Budget/subsidie: ruim 2 miljoen euro, financiering in de vorm van leningen voor (pre-)starters
  • Looptijd: 2008 t/m heden

Valorisatie betekent wetenschappelijke kennis een waarde geven door het als product naar de markt te brengen via een economisch zelfstandig bedrijf: een startup. Het ondersteunen van (pre-)startende bedrijven is een hoofdactiviteit van Kiemt.

Sinds 2008 biedt Kiemt directe financiering naast ondersteuning aan vroege fase innovaties. Daarbij komen allerlei vragen van de ondernemer (in spe) met een nieuwe vinding aan de orde. Van: Is de beoogde markt duidelijk? Hoe kom ik daar met mijn innovatie? Welke technologische uitdagingen moet ik nog oplossen voordat ik de markt op kan?

Het Kiemt-valorisatieprogramma EMT Radarging in 2008 van start onder het motto ‘Van idee naar BV’. Ondernemers met innovatieve ideeën kregen advies, leningen werden verstrekt en er werd gekeken welke partners in het Kiemt-netwerk konden helpen.

Na succesvolle EMT Radar werd valorisatie één van de twee speerpunten van Kiemt – naast innovatie-support. Er werd gewerkt aan een goede valorisatie-infrastructuur in de regio en het organiseren van een optimale voedingsbodem voor de versnelde groei van bedrijven in de energie- en milieutechnologie (EMT).

Kiemt werd ook gevraagd te participeren in Startlife, het valorisatieprogramma van de WUR (Agro & Food, energietechnologie en biobased economy). Kiemt werd tevens partner van Gelderland Valoriseert!: het valorisatieprogramma rondom de thema’s Energie, Chemie en Creatieve industrie.

Valorisatie-activiteiten bestaan uit het beschikbaar maken van laagdrempelige financiering voor de vroegste levensfase. Dit type financieringen kent een hoge mate van risico. Bij mislukking zijn er doorgaans mogelijkheden om (gedeeltelijk) kwijtschelding te verkrijgen. Naast financiering is de aansluiting op het netwerk van bedrijven in de sector een belangrijke toegevoegde waarde voor innovators. Zo voorkomt Kiemt via veldkennis de ontwikkeling van innovaties waarvoor geen marktpotentie ontstaat. Door actief te monitoren, door te verwijzen en aandachtspunten aan te wijzen, helpt Kiemt mensen met innovatieve ideeën voortvarend te werk te gaan.

EMT Radar (2008-2012) identificeerde via scouting en screening 363 ideeën op het gebied van energie- en milieutechnologie. Via zorgvuldige selectie zijn 66 vernieuwende ideeën voorgelegd aan een beoordelingscommissie, waarin Kiemt-participanten vertegenwoordigers van hun organisatie inzetten. De 82 verschillende commissieleden kenden in 21 vergaderingen de 40 beschikbare leningen toe.

Minstens 50 procent van de gefinancierde startende bedrijven bestaat tot op de dag van vandaag, enkelen zijn bijzonder succesvol in de markt. Via EMT-Radar werd in totaal 1 miljoen euro aan pre-seed financiering verstrekt.

Via Gelderland Valoriseert! (2012-heden) geeft Kiemt in samenwerking met consortiumpartner en penvoerder Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het thema Energie vorm. In het verlengde van EMT Radar zijn 579 ideeën opgespoord, die via een beoordeling door onder meer Kiemt-participanten leiden tot de verstrekking van 29 leningen aan startups. In totaal is 1,3 miljoen euro uitgeleend aan startende bedrijven in de vorm van pre seed- en proof-of-concept-financieringen.

In StartLife (2011-2016) zorgde Kiemt voor de focus op het aandragen, beoordelen en begeleiden van projecten op het snijvlak tussen agro & food, energie- en milieutechnologie. Denk aan het hoogwaardiger benutten van reststromen uit een proces in de voedingsmiddelenindustrie, of ideeën rondom de inzet van duurzame energie en decentrale systemen voor het opwekken van duurzame energie om veranderingen in de voedselketen tot stand te brengen.

Kiemt begeleidde tien startups in de agro & foodsector, die via StartLife naar schatting in totaal circa 500.000 euro aan pre-seed en proof-of-concept financieringen ontvingen voor innovaties op het gebied van energie- en milieutechnologie.

 

Terug naar overzicht

Deel deze pagina: