Scouting & Screening

netwerk-kleur

  • Projectnaam: Scouting & Screening
  • Rol Kiemt: identificeren van kansrijke initiatieven
  • Budget/subsidie: Niet van toepassing
  • Looptijd: Continu

Kiemt bevordert innovaties en new business die de energietransitie, biobased economy en circulaire economie stimuleren. Dat doet Kiemt door een startmotor te zijn voor kansrijke innovaties. Kiemt wil levensvatbare vernieuwende initiatieven in samenwerking met andere partijen versnellen. Kiemt zoekt vernieuwende technologie concepten, (startende) bedrijven, samenwerkingsverbanden en projecten (scouting) om hen gericht te beoordelen (screening) hoe ze verder geholpen kunnen worden.

Elk concept of idee is anders en vraagt om maatwerk in beoordeling en begeleiding. Kiemt biedt de ondersteuning bij een innovatief idee past. Bijvoorbeeld door ondernemers te helpen aan bedrijfsfinanciering en strategische samenwerkingspartners. Of door het initiëren van ketensamenwerking en kennisdeling.

Kiemt levert een groot netwerk en toegang tot potentiële partners, experts, opdrachtgevers, overheden, financiële instellingen en huisvestinglocaties. Hierbij maakt Kiemt onder andere gebruik van de (hoofd)participanten en deelnemers uit haar netwerk: ruim 230 bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief in de energietransitie, biobased economy en circulaire economie. (link naar netwerk).

Via directe begeleiding (veelal in projectvorm) of ondersteuning door partnerorganisaties (link naar projecten) krijgen startups een steuntje in de rug. Bijzonder is dat participanten actief betrokken zijn bij de scouting, screening, begeleiding en realisatie van innovaties. Via  (link naar cases) zijn diverse voorbeelden van ondersteuning door Kiemt te vinden.

Terug naar overzicht

Deel deze pagina: