KIC InnoEnergy

logo-eit-kic

  • Projectnaam: Scouting KIC InnoEnergy
  • Penvoerder: Niet van toepassing
  • Partners: KIC InnoEnergy
  • Rol Kiemt: als partnerorganisatie van KIC InnoEnergy scout Kiemt potentiële bedrijven in energietechnologie voor ondersteuning via de programma’s van Europese KIC InnoEnergy. De consultants van Kiemt beoordelen de match, denken mee en arrangeren een introductie.
  • Budget/subsidie: niet van toepassing
  • Looptijd: 2013 t/m heden

Als partnerorganisatie van KIC InnoEnergy scout KIEMT potentiële bedrijven voor ondersteuning uit de programma’s van KIC InnoEnergy. De consultants van Kiemt beoordelen de match, denken mee en arrangeren een introductie. KIC InnoEnergy is hoofdparticipant van Kiemt en richt zich op innovatieve ondernemingen in Europa die een innovatieve technologie of concept ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, met name in de gebouwde omgeving. De organisatie vormt een onderdeel van het EIT (European Institute of Innovation & Technology). KIC InnoEnergy biedt ondernemers niet alleen financiële hulp, maar begeleidt hen ook met projectmanagement, het registreren van intellectual property, het uitbreiden van hun netwerk en het maken van hun businessplan.

KIC InnoEnergy kent verschillende ondersteuningsprogramma’s:

  • Business Creation Highway, gericht op startups in de ontwikkelingsfase. Gemiddeld investeert KIC InnoEnergy circa 125.000 euro per onderneming in ruil voor een minderheidsaandeel van 10 tot 15 procent in de startup. De investering kan worden aangewend voor productontwikkeling, advies, coaching en het inhuren van specifieke expertise. Daarnaast ondersteunt KIC bij het aantrekken van launching customers.
  • Business Creation Boostway, gericht op startups die heel dicht bij marktintroductie zijn, of de eerste omzet al gerealiseerd hebben. Gemiddeld investeert KIC InnoEnergy 000 euro om te ondersteunen bij de opzet van productie en (internationale) sales.
  • Innovation Projects, gericht op internationale consortia (3-7 partijen), die zich in een vergevorderd stadium bevinden met de ontwikkeling van een technologische innovatie. KIC InnoEnergy biedt ondersteuning en financiering (gemiddeld 1,5 tot 5 miljoen euro) voor ontwikkeling en commercialisatie van deze technologie.

Kiemt heeft in de afgelopen jaren meer dan 150 bedrijven geholpen met de voorbereiding van de introductie bij KIC InnoEnergy. Met meer dan twintig succesvolle investeringen in ondernemingen als resultaat. Enkele succesvolle voorbeelden zijn: Thermosmart, de intelligente en gebruikersvriendelijke thermostaat die woningbezitters helpt hun woning duurzamer te verwarmen (zie: http://www.kic-innoenergy.com/venture/thermosmart/ en http://www.thermosmart.com/ ) thermostaat en Solar Energy Booster, de add-on warmtewisselaar die het mogelijk maakt naast elektriciteit ook warmte uit zonnepanelen te winnen (zie: http://www.kic-innoenergy.com/venture/solar-energy-booster/ en http://www.solarenergybooster.nl/).

Kiemt neemt actief deel in het KIC InnoEnergy-consortium dat de Generation-E incubator realiseert in Arnhem, gericht op high level energy startups. Zie: www.generation-e.nl.

Terug naar overzicht

Deel deze pagina: