GreenTechAlliances

Innovatiepprogramma GreenTechAlliances, powered by Kiemt

 • Projectnaam: Innovatiepprogramma GreenTechAlliances, powered by Kiemt
 • Penvoerder: Kiemt
 • Partners: Kernpartners Oost NV/PPM Oost, Provincie Gelderland en partners op afstand RVO, VNO-NCW, Rabobank Arnhem e.o., Clean Tech Center
 • Rol KIEMT: als programma leider een verbindende, aanjagende en vaak ook trekkende rol in ecosysteem en projectontwikkeling op álle aspecten van innovatie binnen de sector
 • Budget / subsidie: 4,5 M€ (waarvan 90% provinciale subsidie Gelderland)
 • Looptijd: juli 2013 – eind 2015
 • Korte omschrijving project & doelstelling

Provincie Gelderland koos in 2013 voor structurele support van de eigen topsector Energie & Milieu Technologie (EMT), op basis van het sterke Kiemt bedrijfsnetwerk en de vele innovaties door de sector in de jaren 2005-2013. Dit innovatieprogramma was gericht op versnelling van EMT innovaties, verdere versterking van het regionaal ecosysteem en ondersteuning van de groei van de sector in arbeidsplaatsen en investeringen. Daarnaast beoogde het programma samen met de EMT-sector een impuls te geven aan de provinciale energietransitie. Door een breed team met mensen van de kern-partners is het programma uitgevoerd.

Met 10 themavelden was het een divers programma, waarin samen met veel partners de sector is versterkt en tot meer gezamenlijke richting is gebracht. Tijdens het programma is het fundament van de sector verder versterkt en uitgebreid met een duidelijke internationale dimensie, nationale verbinding met de topsector Energie en de eerste projecten op het snijvlak vroege fase innovatie & energietransitie zijn gerealiseerd.

De thema’s van het programma waren: 1) Kennisontwikkeling, Topsector en technologiesamenwerking, 2) Valorisatie, 3) Innovatiestimulering (waaronder de InnovatieMotor), 4) Bedrijventerreinen en incubators, 5) Financiering (in nauwe samenwerking met PPM Oost), 6) Human Capital Agenda, 7) Internationalisering, 8) Monitoring/effectmeting, 9) Energietransitie, 10) Clustermanagement en 11 PR/positionering.

 • Samenvatting wat bereikt

Er zijn veel mijlpalen bereikt en bakens verzet: de sector staat er sterker voor dan vóór 2013. Niet alleen zijn in de programmaperiode meer dan 150 ondernemingen begeleid waarmee is bijgedragen aan de creatie van meer dan 370 nieuwe directe arbeidsplaatsen en is er aan ruim 16,7M€ additionele investeringen ontsloten. Het door Kiemt ontwikkelde programma InnovatieMotor vormde de rode draad van de innovatiestimulering in dit programma, maar samen met PPM Oost is financiering van bedrijven en projecten vormgegeven en is er voor ca. half miljoen euro aan Gelderse innovatie- en energievouchers verstrekt.

Daarnaast is er een structurele relatie gesmeed met de nationale Topsector Energie en de bijbehorende TKI’s – Topconsortia voor Kennis en Innovatie, waarmee gericht projectontwikkeling voor Gelderse bedrijven wordt gerealiseerd voor nationale innovatiesubsidie aanvragen. Ook is de landelijke profilering van Oost Nederland op EMT en biobased economy zeer sterk neergezet met meer dan 100 events, waaronder het starten met de GreenTechWeek – in oktober waar Gelderland en Overijssel tonen hoe hard het bruist in deze sectoren.

Internationalisering heeft een sterke impuls gekregen met uitgaande (Ierland, Denemarken, Israël, VS, China) en inkomende innovatiemissies, matchmaking en cluster-cluster samenwerking (met Clean Cluster Denmark), een stand op de Hannover Messe en de ontwikkeling van meerdere Interreg projecten (w.o. WIE fm en de aanzet tot Cleantech Energy Crossing). Van groot belang is de structurele samenwerking die is opgezet met EnergieAgentur.NRW voor projectontwikkeling met Noord Rijn Westfalen.

Op Energietransitie zijn een aantal doorbraakprojecten ondersteund, vanuit een innovatielab zijn o.a. HyET Solar en Brummen Energie ondersteund in het project Flexible Sunfoil om te komen tot innovatieve toepassing waarbij zonnefolie (PV) afval stortplaatsen afdekt en daarbij tegelijkertijd de milieu regels vervuld (afdekking) én energie opwekt voor de lokale burger-coöperatie. Ook zijn het programma Duurzame Transportcorridor Betuwe (DTB) en het Gelders Energie Akkoord ondersteund door Kiemt.

Tevens is voor regio’s en bedrijfsterreinen gewerkt op lokale vraagstukken, zoals voor de Cleantech regio Stedendriehoek en Regio Noord Veluwe, en zijn met  Greenport Gelderland cross-over kansen tussen EMT, Agrofood en Tuinbouw geïnventariseerd. Voor bedrijfsterreinen zoals Parenco Renkum, InnoFase Synergiepark te Duiven, IndustriePark Kleefse Waard en de Gemeente Arnhem zijn projecten ontwikkeld of verkend. Zoals de verkenning naar de Energy Campus te Arnhem – een centrum om innovatief energie-mkb (maakbedrijven) samen te brengen met gedeelde innovatie faciliteiten. Dat initiatief is niet tot wasdom gekomen, maar wel is daar het nieuwe initiatief Clean Mobility Center uit voortgekomen.

Kortom een breed programma om het ecosysteem te versterken en innovaties aan te jagen. Een stevige sector waar veel in omgaat. Uit de Energiemonitor van E&E Advies (2014) bleek dan ook dat de EMT sector in Gelderland een toegevoegde waarde vertegenwoordigt van € 2,2 mrd per jaar en forse groei voor de komende jaren verwacht wordt. Goed voor de circa 30.000 mensen werkzaam in deze sector in Gelderland.

Geconcludeerd mag worden dat het GreenTechAlliances, powered by Kiemt programma zeer breed heeft bijgedragen aan de innovatie-ontwikkelingen en het innovatie ecosysteem van de Gelderse EMT-sector.

 • Link naar eindrapportage -> nader overleg met Jolande
 • Beeldend beschrijven, bijv barometer – niet te doen veel te breed, gebruik algemeen beeldwerk.
 • Meer weten: Jolande Kneepkens e/o Erik Meiberg contactgg opnemen
Terug naar overzicht

Deel deze pagina: