Gelderland Valoriseert!

  • Projectnaam: Gelderland Valoriseert!
  • Penvoerder: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
  • Partners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Radboud Universiteit, Oost NV, Kamer van Koophandel
  • Rol Kiemt: projectleider bedrijfsleven thema Energie
  • Budget/subsidie: 11 miljoen euro budget, waarvan 5 miljoen euro afkomstig uit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ‘valorisatie-programma’
  • Looptijd: 2012 t/m heden

Gelderland Valoriseert! is het gezamenlijke valorisatieprogramma van Kiemt, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Radboud Universiteit. Het is een bijzondere samenwerking tussen partijen die voorheen afzonderlijke valorisatieprogramma’s hadden, zoals de EMT Radar (energiesector) en KERN (chemiesector) plus een partij voor wie valorisatie een nieuw onderwerp is: ArtEZ, voor de creatieve sector. Samen is een omvangrijk programma ontwikkeld dat is beloond met subsidiehonorering door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen het Rijks-valorisatieprogramma van het ministerie van Economische Zaken.

Het doel van Gelderland Valoriseert! is om in intensieve samenwerking tussen de drie sectoren, maar ook tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven valorisatie een verdere boost te geven als vervolg op de eerder succesvol uitgevoerde programma’s. Door met dezelfde instrumenten en financieringen te werken, ontstond voor de doelgroep een overzichtelijker loket dan voorheen.

Gelderland Valoriseert! biedt innovatieve ondernemers een financieel arrangement bestaande uit leningen met een gunstige rente en aflossingsvrije periode in twee soorten. Te weten: proof-of-concept bedoeld voor technische ontwikkeling en pre-seed, bedoeld voor bedrijfsontwikkeling. Tijdens de looptijd van Gelderland Valoriseert is ook een starters-voucher ontwikkeld voor studenten van de kennisinstellingen die een bedrijf wilden starten. Verder waren er, veel uitgebreider dan voorheen, ondersteuningsvormen om (startende) ondernemers te helpen hun netwerk uit te breiden of extra kennis op te doen. Het betrof extra kennis uit het bedrijfsleven of via studenten en lectoren van de kennisinstellingen.

 

Terug naar overzicht

Deel deze pagina: