CIRCLES

logo-circles-rgb

  • Projectnaam: CIRCLES
  • Penvoerder: Kiemt
  • Partners: VNO-NCW, Saxion, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Cleantech Center, HAN-Hogeschool Arnhem Nijmegen, Stichting Circulaire Economie, Cleantech Regio Stedendriehoek, Kennispoort Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Milieufederatie.
  • Rol KIEMT: Projectleiding samen met VNO-NCW
  • Budget / subsidie: EFRO OP Oost 1 M€ projectomvang /50%
  • Looptijd: 2016-2019

Het tempo en de mate waarin wij produceren en consumeren zorgt er voor dat de aarde uitgeput raakt. Natuurlijke grondstoffen en de voorraad fossiele brandstoffen slinkt in een rap tempo. De Circulaire Economie, waarin afvalstoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt, zorgt voor een toekomstbestendige maatschappij.

Het project CIRCLES helpt (mkb-)bedrijven in Oost-Nederland zich bewust te worden van de noodzaak om circulair te gaan werken en ondersteunt hen bij de transitie die daarvoor nodig is.Door bedrijven te laten inzien dat circulair ondernemen niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar zeker ook economisch rendabel is, lukt dat. Beddenproducent Auping in Deventer, Interface (tapijttegels) in Scherpenzeel en SolidPack (kartonnen verpakkingen) in Loenen zijn succesvolle voorbeelden van bedrijven die circulair werken.

Circulair werken en ondernemen vraagt om ingrijpende veranderingen. Nieuwe businessmodellen ontwikkelen zich, zoals de deel-economie. Bedrijven gaan samenwerken en elkaars bij- en restproducten gebruiken. Goederen krijgen een langere levensduur door betere ontwerpen, hergebruik en vervanging van componenten. Circulair werken is pas echt succesvol wanneer niet één bedrijf, maar de hele keten verandert.

Oost-Nederland herbergt een sterke potentie voor circulair innoveren, dankzij de aanwezigheid van  hoogwaardige maakindustrie, een sterke cleantechsector, een grote bouwsector, vooraanstaande kennisinstellingen en actieve overheden. De circulaire economie tot stand te brengen in Oost-Nederland en daarmee koploper in Nederland worden, is het doel van het project CIRCLES.

 

 

Terug naar overzicht

Deel deze pagina: