Hoe Twence volop inzet in de doorontwikkeling van duurzame energie

Circulaire economie
Energietransitie
14 februari 2022

β€œTwence. Van oorsprong een Twentse afvalverwerker wordt steeds meer een producent van grondstoffen en energie. Als publiek bedrijf, met 15 gemeentes als aandeelhouder, heeft Twence een verbindende en actieve rol in de ontwikkeling van een circulaire economie in de (eu)regio en investeert Twence, in samenwerking met verschillende partners, in de transitie naar een duurzame samenleving.

In gesprek met Leendert Tamboer, Manager Development, gaan we in op de ambitie van Twence, welke uitdagingen er voor hen liggen op het gebied van circulaire economie en de energietransitie en wat de rol van Kiemt is bij de ontwikkeling van het warmtenet in de gemeente Borculo.

Leendert steekt direct van wal: β€œDe energiepolitiek wordt steeds belangrijker. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met de huidige afhankelijkheid in de gasvoorziening van landen als Rusland., , Als wij in staat zijn om de transitie te maken naar duurzame energie, dan maken we ons dus ook niet meer zo afhankelijk van fossiele brandstoffen. En daarmee ook niet meer van landen die veel fossiele brandstoffen in handen hebben.”

Het zou voor de schatkist natuurlijk goed zijn om ons eigen gas te leveren en de financiΓ«le pijn te verzachten, maar dat ziet Leendert niet gebeuren. Want de politiek durft het niet aan om dit weer op te pakken. Dus moeten we inzetten op de doorontwikkeling van duurzame energie. Precies het terrein waar Twence vol op inzet.

Welke impact maakt Twence in de regio?

Twence is een regionaal bedrijf. Ooit opgericht voor de regionale afvalproblematiek. Van daaruit is het bedrijf doorontwikkeld en verwerkt Twence inmiddels niet alleen huishoudelijk restafval maar ook bedrijfsafval .

Binnen dit regionale gebied zorgen we dat we een forse bijdrage leveren aan de productie van grondstoffen en de productie van duurzame energie. En dat doen we bij voorkeur met afvalstromen en biomassastromen die binnen het gebied beschikbaar komen. Voor de inwoners en bedrijven in Twente zorgen wij dat de vrijkomende afval en biomassa verwerkt wordt tot grondstof. En waar dit niet kan tot duurzame energie. β€œDaarmee kunnen wij bijdragen aan een beter vestigingsklimaat voor bedrijven”, zo stelt Leendert.

Als voorbeeld noemt Leendert Grolsch: β€œDat wij warmte leveren aan Grolsch, maakt het mogelijk dat Grolsch verduurzaamt. Dat versterkt de concurrentiepositie van Grolsch. Het is een belangrijke werkgever in de regio en daarmee bieden wij, indirect, toegevoegde waarde aan de regio.”

β€œIk zou het mooi vinden dat wij als Twence een stempel kunnen drukken op de regionale energietransitie. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van energiehubs en warmtenetten”, vervolgt Leendert.

Welke ontwikkelingen zijn er waar te nemen?

Vroeger werd afval gezien als iets waar men van af moest. Dat was een soort eindproduct. Daar kon niemand meer wat mee. Maar de traditionele afvalketen gaat veranderen. Je ziet dat bedrijven steeds meer hun verantwoordelijkheid willen nemen. Circulair willen worden.

Mc Donalds is hier voor Leendert een mooi voorbeeld van. ” Ze hebben de kunststofverpakking uitgefaseerd en gaan over op kartonnen doosjes voor de hamburgers.”

Bij spelers in de keten als retailers, grote supermarkten speelt circulariteit een belangrijke rol om daarmee tot een oplossing voor het afval komen. Dit betekent voor Twence dat ze moeten gaan kijken toekomstige ketens en hun ketenpartners daarin? Zijn dat dezelfde als op dit moment, of wordt dat wellicht heel anders?

Dat ga je ook zien als je het over kunststof hebt. In het bedrijfsafval zit nog veel kunststof. In het huishoudelijk afval is dit nog redelijk geregeld door de gescheiden inzameling, maar voor het bedrijfsleven ligt dit anders. Dit betekent dat we opwaarts in de keten, als we kunststof kunnen isoleren, moeten kijken hoe we dit gaan doen. Hoe gaan we het scheiden, hoe verwerken? Allemaal vraagstukken waar Twence zich over buigt. En die Twence voor een groot deel regionaal wil oplossen.Β  Volgens Leendert liggen hier veel mogelijkheden in de regio, omdat er veel kunststofverwerkende bedrijven actief zijn .

Zal een volledige circulaire economie mogelijk zijn?

Leendert vermoedt van niet: β€œWant plastic degradeert, papiervezels worden steeds korter. Ik denk dat een volledig circulaire economie niet gaat lukken. Je moet altijd incalculeren dat een deel afvalt. En dat verbrand je dan en zet je om in energie. Waarbij je de CO2 wilt afvangen, om die weer circulair te maken.”

Wat is het vraagstuk van de toekomst?

Daar hoeft Leendert niet lang over na te denken. Volgens hem wordt de koolstofketen het vraagstuk van de toekomst. Alle kunststoffen bestaan uit koolwaterstof.Β  Die worden nu geproduceerd door fossiele grondstoffen. Als die fossiele grondstoffen er niet meer zijn, zijn de koolstofbronnen ofwel afgedankte producten, lees afvalstromen of het is biomassa. Dat betekent dat je die koolstof circulair zou willen maken. Dit kun je doen door het heel hoogwaardig te doen, door het beperkt af te breken en in andere vorm weer terug te brengen in de grondstofketen. Waar Twence vooral op inzet is het afvangen van de CO2 bij verbranding van producten die niet direct of indirect terug te brengen zijn in de grondstofketen. Enerzijds wordt hierdoor de CO2-emissie gereduceerd en anderzijds kan de CO2 hergebruikt worden. Op die manier dragen wij bij aan de circulariteit.

Wat is de toegevoegde waarde van Kiemt voor Twence?

Kiemt heeft het proces begeleidt om te onderzoeken of een warmtenet haalbaar is. Samen met partners als Gemeente Berkelland, Warmtebedrijf Ennatuurlijk, Friesland Campina en Twence.

Wat voor Leendert hierin de toegevoegde waarde van Kiemt is, is dat er voortgang in het proces zat. Maar ook dat Kiemt ervoor heeft gezorgd dat subsidies werden aangevraagd, er afspraken werden gemaakt tussen verschillende partijen en er een intentieovereenkomst is opgesteld. Hij ziet de rol van Kiemt hierin duidelijk als olie tussen de radar.

β€œKiemt is steengoed in het faciliteren van het proces. Ze brengen ook inhoudelijke kennis in. Mooi voorbeeld hierin is dat ze een lector van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen hebben ingevlogen om eens mee te denken met ons. De kracht van Kiemt is het grote netwerk en dat ze dit netwerk inzetten om gezamenlijk tot een mooi resultaat te komen. Dat vind ik toch echt wel de meerwaarde van Kiemt”, vertelt Leendert.

Leendert vervolgt: β€œAls ik eerlijk ben zouden we als Twence nog veel meer gebruik kunnen maken van de verbindende kracht van Kiemt. Vanuit hun grote netwerk hebben ze een super goede ingang om als Twence meer zichtbaar te worden in bijvoorbeeld de Achterhoek.”

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld