Voorstel van 4,6 miljoen voor Connectr om de energietransitie te versnellen

13 januari 2021

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om nu financieel bij te dragen aan een aantal activiteiten van Connectr met € 4.6 miljoen voor de energietransitie. Daarmee willen Gedeputeerde Staten kansen benutten, zoals het verder ontwikkelen van het waterstoflab van de HAN en vestiging in Arnhem mogelijk maken van het Open Charge Lab van ElaadNL en het snelgroeiende Generation-E. De Provinciale Staten besluiten op 3 maart over deze voorstellen.Β 

β€œOp het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem werken bedrijven al aan het overschakelen op duurzame energie. Connectr gaat een stap verder en brengt vaart in de innovaties en in goed opgeleid en geschoold personeel voor de energiesector.Β  Met onze voorgestelde bijdrage benutten we nu kansen om geld naar de regio en Connectr te halen midden in de Covid-crises. Zo versnellen we niet alleen de energietransitie maar groeit ook de regionale economie. Want in de energiesector is voor Gelderse bedrijven geld te verdienen met nieuwe innovaties en goed opgeleid personeel. Dat sluit aan op onze rol en waar we voor staan”,Β Christianne van der Wal, gedeputeerde economie.

De statenbrief is hier te vinden.

Energiecluster Connectr

In energiecluster Connectr – Energy innovation werken IPKW, HAN, Kiemt en Oost NL samen aan het bedenken, testen en ontwikkelen van nieuwe energietoepassingen. Dat gebeurt door bedrijvigheid te koppelen aan leerwerkplaatsen, opleidingen, gedeelde voorzieningen en testfaciliteiten. Hier profiteren onderwijs, bestaande Γ©n nieuwe bedrijven van.

Testen en steunen

ElaadNLΒ  wil als kennis- en innovatiecentrum voor duurzaam en slim laden van elektrische auto’s een Europees testcentrum binnen Connectr realiseren. Daar worden laadpalen voor grote bussen en vrachtauto’s getest. Doel is te komen tot open laadprotocollen. Deze testfaciliteit is ook beschikbaar voor derden.Β  Generation-E draagt bij aan het ondersteunen van energie- en milieutechnologiebedrijven die willen opschalen. Beide initiatieven helpen om innovaties versnelt naar de markt te brengen.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld